Header

Author Archives: Asbjørn Risan

Hyllekart

oktober 10th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (20 Comments)

Vi har nå lagt inn støtte for hyllekart i Oria. Når man klikker på Plasserings-fanen får man opp et jordklode-symbol på de dokumentene som tilhører avdelinger som benytter hyllekart. Ved å klikke på symbolet får man opp en ny side med plasseringen til dokumentet.

Hyllekart

Hyllekart

Åpent for aktivering i SFX

oktober 9th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener - (0 Comments)

Vi åpner nå opp for at institusjonene selv kan aktivere og deaktivere pakker og enkelttitler.

I den forbindelse har vi lastet opp generelle brukerveiledninger og oppskrifter på nettskyen som en hjelp i arbeidet. Du finner filene ved å gå til https://cloud.bibsys.no og logg på med institusjonens brukernavn og passord (mappe shared –> SFX).

Alle fullpakker er oppdatert og aktivert. Vi arbeider fortsatt med enkelttitler som ikke kunne aktiveres maskinelt. Vi jobber kontinuerlig med dette og tar institusjon for institusjon. For de aller fleste dreier det seg om et begrenset antall titler (<50), men for enkelte er antallet høyere. De som ønsker å håndtere sin egen fil kan gjøre det.

Statusoppdatering Oria

oktober 8th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener | Teknisk - (2 Comments)

Det ble gjennomført en full re-indeksering av databasen i løpet av helgen og dette har den virkning at flere av de endringene vi har jobbet med den siste tiden har blitt synlige og fått effekt i Oria. Det er derfor på tide med en ny statusoppdatering.

Det som er gjort den siste tiden er:

 • Endringer i Endnote-eksporten. Denne gir nå en .enw fil direkte uten å spørre om tegnsett. Hvis det viser seg at det er behov for å angi tegnsett vil vi aktivere denne funksjonen igjen.
 • Endringer i innholdet i eksporten. Vi har gjort noen endringer på feltene som blir brukt for å sikre at disse blir korrekte, eksempelvis tittel uten forfatterinformasjon. Utgiver uten stedsinformasjon osv. Vi arbeider fortsatt med noen konkrete justeringer og ytterligere forbedringer vil bli gjort ved behov.
 • Støtte for oversettelse av/oversettelse til (765/767) på vegne av Nasjonalbiblioteket
 • ISSN i 776 $ x er nå søkbart i feltet ISSN
 • Mulighet til å sortere på eldste først (merk at dette kun har effekt på poster fra Bibliotekbasen)
 • Støtte for søk og avgrensning basert på UBO-klassifikasjon
 • Justering av valg av språk slik at språkvalget vises korrekt
 • Diverse tekstendringer
 • Oppgradering til ny versjon av Primo
 • Sikret at søkekildene er korrekt aktivert
 • Lagt inn søk mot Ebsco-baser for de som har meldt inn dette
 • Brukerveiledninger og kursmateriell i SFX
 • Opprettelse av skytjeneste for deling av filer
 • Flere språk i nedtrekksmenyen i avansert søk
 • Alle fullpakker aktivert i SFX
 • Oppdatert mobilappen i forhold til feil i forbindelse med søk i Oria på Android (ny versjon på iOS kommer snart)

Noe av det vi konkret arbeider med i oktober ting, er støtte for hyllekart, mulighet til å avgrense på student-, master- og doktorgradsavhandlinger, forbedringer i påloggingsrutinen og mulighet til å skjule fasetter ved hjelp av CSS.

Om søkekilder i Oria

oktober 3rd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener | Teknisk - (9 Comments)

Vi har fått inn rapporter på at man ikke har fått de forventende resultatene på søk etter artikler i Oria.  Treff fra sentrale kilder har manglet. Vi har også på eget initativ påpekt dette overfor leverandøren og fått disse til å sjekke om det er en feil i konfigurasjonen.

Vi har nå fått tilbakemelding om at de har funnet at det var noe galt med aktiveringen av søkekilder og at dette er rettet og at man nå skal få treff på de aktiverte kildene. Vi har testet dette og det ser ut til at dette er på plass.

Slik systemet er satt opp så aktiverer BIBSYS sentralt alle lisensierte kilder for søk for alle institusjoner. Det betyr at når man søker så søker man i alle tilgjengelige ressurser, men trefflisten blir filtrert gjennom SFX slik at brukeren kun blir presentert for det som er tilgjengelig. Ønsker man å se også treff som er utilgjengelig kan dette gjøres ved å krysse av i avkrysningsboksen til venstre for trefflisten.

Når det gjelder gratisressurser og open access er disse også pr default aktivert, men de er aktivert på lokalt nivå, slik at det er mulig (uten å bryte arvingen sentralt) å deaktivere enkelte kilder.

Oversikt over hvilke kilder som er indeksert og tilgjengelig i sentralindeksen er lagt opp i skyen. https://cloud.bibsys.no (logg på med det brukernavnet og passordet institusjonen har fått i forbindelse med Oria/SFX)

Tilgang til beskyttede filer

oktober 3rd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (0 Comments)

I forbindelse med Oria/SFX har vi et behov for å dele enkelte dokumenter som vi av ulike årsaker ikke har anledning til å legge åpent ut på nettet. Vi har derfor opprettet en sky-tjeneste der hver enkelt institusjon kan logge på og finne brukerveiledninger, oversikt over databasedekning etc.

Sky-tjenesten er tilgjengelig via https://cloud.bibsys.no og man logger på med det brukernavn og passord institusjonen har blitt tildelt i forbindelse med Oria/SFX.

Det er knyttet noen retningslinjer/regler til bruk av denne tjenesten:

 • Ved bruk av filene som er delt via BIBSYS Cloud aksepterer og forplikter institusjonen seg til å følge reglene/retningslinjene for BIBSYS Cloud
 • Filene kan lastes ned og brukes internt i institusjonen i forbindelse med Oria/SFX
 • Filene skal IKKE deles til andre utenfor institusjonen
 • Filene skal IKKE deles videre i clouden eller eksternt (via lenke)
 • Institusjonen er ansvarlig for håndtering av filene i clouden og at disse ikke spres til andre enn de som har bruk for dem ved institusjonen

Vi har lastet opp en brukerveiledning til Back-office i skyen, samt oversikt over hvilke databaser som er indeksert pr september. Flere filer vil komme etterhvert.

Pålogging og flere låntagerid’er

oktober 2nd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (3 Comments)

Vi har blitt oppfordret til å si noe om pålogging. Enkelte har opplevd å bli logget på og ikke fått opp sine opplysninger og også i enkelte tilfeller fått opp informasjon knyttet til en annen låntagerid. Dette gjelder de brukerne som ligger inne med flere låntagerid’er i systemet.

Oria baserer seg på pålogging og autentisering via Feide. Feide baserer seg på fødselsnummer. Ett og samme fødselsnummer kan ligge på flere låntagerid’er i Biblioteksystemet. Hvis systemet returnerer flere mulige låntagerid’er med det samme fødselsnummeret (alle tilhørende samme person) prøver systemet ved hjelp av andre opplysninger å velge en ID. Hvis man ikke kan velge en spesfikk ID, returnerer systemet en blank respons. I Primo er det en svakhet som gjør at man ved en blank respons kan få opp informasjon som henger igjen fra forrige innloggede bruker på systemet.

Det er derfor to utfordringer knyttet til pålogging:
1) Vanskelig å velge mellom flere låntagerid’er
2) Visning av feil informasjon ved tom respons

I løpet av oktober vil vi oppdatere påloggingstjenesten slik at den aldri returnerer en blank respons. Da vil vi unngå at feil informasjon vises. Litt senere, sannsynligvis i november, vil vi legge inn mer logikk slik at sannsynligheten for å velge riktig låntagerid, blant flere mulige blir bedre.

Hvis man ønsker å fjerne utgåtte låntagerid’er fra systemet er det mulig å bestille dette som et driftsoppdrag via BIBSYS Meldingssystem.

Hvorfor ikke tilgang til Back-office?

september 26th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (3 Comments)

Det er stadig flere som etterlyser tilgang til Back-office, og dette har vi forståelse for. Det er dog ikke for å være vanskelige, tverre og umulige at vi har holdt igjen denne tilgangen, men fordi dette på nåværende tidspunkt er det mest hensiktsmessige og effektive.

Oria er et system som har et stort omfang av tilpasningsmuligheter, funksjoner og opsjoner og det har tatt tid, og vil ta tid, å få oversikt og kompetanse over disse mulighetene.

Oria er i en tidlig driftsfase og nå som brukerne kommer inn i applikasjonen får vi på bordet en rekke innspill på forbedringsmulighter og forslag til justeringer. Det er først nå vi ser hvordan systemet fungerer i en reell kontekst i sin nåværende form. Dette betyr at vi gjør endringer og tilpasninger kontinuerlig.

Systemet er bygget opp slik at vi kan legge inn en endring en gang og deretter kopiere ut denne til hver enkelt instans (ca 108 stk). Dette forutsetter at alle instanser er koblet opp mot malen. Hvis en institusjon har gjort en endring på f.eks. utvalget og rekkefølgen på fasettene så må koblingen mot malen brytes for ikke å risikere at endringen overskrives neste gang konfigurasjon kopieres ut fra standardoppsettet. Dette gjøres med ujevne mellomrom, men relativt hyppig.

Hvis koblingen til malen er brutt kan ikke vi kopiere ut konfigurasjonen direkte, men den må gjøres i hver enkelt instans. Dette betyr at hver enkelt operasjon må gjøres opp mot 100 ganger. I en periode der det vil komme mange endringer anser vi dette som lite effektivt.

Etter at innkjøringsperioden er fullført, barnesykdommer er luket ut og nødvendig funksjonalitet er fullverdig implementert kan man vurdere om man vil bryte med standardoppsettet og gjøre flere lokale tilpasninger. Når systemet er konsolidert vil det være færre endringer og det vil være lettere å kommunisere hvilke endringer som er tilgjengelig og som kan aktiveres av institusjonene. Pr nå er det så hyppige endringer (store og små) at dette vil være krevende.

Ta heller kontakt med oss i BIBSYS for avklaringer om eventuelle endringer for å finne ut om dette påvirker koblingene eller ikke. Det er også sannsynlig at noen av endringene vil kunne bli en del av standardoppsettet og at vi sammen kan sørge for at standardoppsettet blir best mulig for hele konsortiet. Dette kan blant annet gjøres ved å bruke skjemaet for endringsforslag som er lagt ut på bloggen: http://blogs.bibsys.no/discovery/2013/07/02/one-size-fits/

Vi vil gi tilgang til Back-office så raskt som praktiske mulig og hensiktsmessig, og håper for forståelse for dette. Tilgang vil bli gitt før neste semesteroppstart slik at de institusjonene som ønsker det kan gjøre eventuelle endringer før dette.

Aktivering i SFX

september 25th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener - (2 Comments)

På grunn av arbeidet med nytt biblioteksystem har vi blitt noe forsinket med å få på plass de siste ressursene i forbindelse med overgangen til SFX. Dette dreier seg om:

 • Fullpakker som har blitt importert/avsluttet i løpet av sommeren. For de aller fleste institusjoner er det ingen eller få endringer
 • Enkelttitler som ikke maskinelt kunne aktiveres. Det er ulike årsaker til at enkeltitler ikke lot seg aktivere maskinelt, f.eks. mangel på ISSN, uklar beholdning eller mangel på et entydig treff i databasen. For de fleste institusjoner dreier det seg om kun en håndfull titler.

Aktiveringen av fullpakkene som mangler vil vi få på plass innen relativt kort tid, mens enkelttitlene vil da noe lengre tid. Vi vil åpne opp for aktivering og eget vedlikehold av ressurser i løpet av uke 41.

Vi har satt sammen noen veiledninger som tar for seg hvordan man søker opp pakker og titler og hvordan disse aktiveres/deaktiveres i SFX. Vi har også satt opp noen testinstanser som fritt kan brukes for å øve på og teste aktiveringe og vedlikehold av SFX. Vi har også tilgjengeliggjort kursmateriale fra ExLibris i SFX.

Hvordan søke på titler og pakker i SFX
Hvordan aktivere pakker og enkelttitler i SFX
Definisjoner og begreper i SFX
SFX-meny konfigurasjon
Hvordan teste SFX-menyen
Kursmateriale SFX
Threshold-builder (bruk denne for å lage korrekt beholdningsinformasjon)

Det er 6 testinstanser av SFX. For å spre belastningen på disse anbefaler vi at institusjonen velger den testinstansen som deres instans tilhører. Dette finner man ut ved å se på baseurl’en til sin SFX-instans. Eks: http://bibsys-sfx3.hosted.exlibrisgroup.com/bibsysl tilhører testinstans 3.

Testinstans 1: http://95.172.89.203/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 2: http://95.172.89.217/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 3: http://95.172.89.218/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 4: http://95.172.89.224/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 5: http://95.172.89.225/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 6: http://95.172.89.226/sfxadmin/sfxtst41

Dere finner oversikt over baseurl’er på denne siden: http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/oria/sfx-instanser/

Brukernavn og passord til testinstansene er distribuert til de kontaktpersonene institusjonene har oppnevnt for Oria.

Mobilversjon av Oria

september 24th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (2 Comments)

På forsiden av Oria ligger det en lenke som gir deg et bokmerke til mobilversjonen av Oria.

Hver enkelt institusjon må gjøre en endring for at denne lenken skal peke mot den riktige instansen.

Dette gjøres ved å logge på med FTP og endre filene som heter service.html/service_xx_NO.html.

Hvis lenken heter

<h4>Oria på telefonen</h4>
<p> Bokmerk <a href=»?vid=iphone» title=»lenke til mobiltilpasset versjon»>denne lenken</a> <br />

så må denne endres fra iphone til institusjonens kortform, eks NHHB.

<h4>Oria på telefonen</h4>
<p> Bokmerk <a href=»?vid=NHHB» title=»lenke til mobiltilpasset versjon»>denne lenken</a> <br />

Dette må gjøres på alle språk (4 filer) og bør også gjøres i test-mappen.

Følg denne oppskriften for å logge på med FTP.

Oppdatering 9/10 2013: Vi har kjørt en maskinell oppdatering av disse filene slik at dette nå skal være på plass.

Problemer med søk i Oria

september 5th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (0 Comments)

Vi har fått beskjed fra leverandøren at de har problemer med systemet og at dette vil påvirke de resultatene man får ved søk. De arbeider med saken og vi er i dialog med dem. Vi vil oppdatere denne saken når vi vet noe mer eller når saken er løst.

Oppdatering 6/9 2013 08.00: Leverandøren er i ferd med å gjenskape søkeindeksen. I og med at det er ca 6,5 millioner poster i databasen fra BIBSYS Biblioteksystem tar dette tid. Det er beregnet at denne prosessen vil bli fullført i løpet av dagen (ettermiddag/kveld).

Oppdatering 6/9 2013 14.30: Re-indekseringen er nå fullført og Oria skal nå returnere treff fra Bibliotekbasen igjen. Merk at det på grunn av problemene er et etterslep på nye poster. Disse vil komme på plass i løpet av helgen.