Header

Author Archives: Asbjørn Risan

Søk i Ebsco baser via Oria

september 4th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener | Teknisk - (10 Comments)

Mange av Ebsco-databasene er ikke 100 % indeksert og søkbare i Oria. De aller fleste er indeksert med en dekning på mellom 80 og 100 % basert på metadata fra alternative kilder/leverandører. Dekningsgraden finner man i databaselistene som vi tidligere har distribuert. Årsaken til dette er at Ebsco begrenser tilgangen til sine databaser til sine kunder. Det er mulig å legge inn en plug-in i Oria som søker i Ebsco-basene parallellt med søket i Oria og blander resultatene sammen til en felles treffliste, dvs. et distribuert søk.

Det er verdt å merke seg at treffene fra Ebsco-basene ikke returnerer fasett-informasjon. Det innebærer at et søk med bruk av fasetter (i forkant eller etterkant av søket) ikke vil returnere noen treff fra Ebsco-basene. Det distribuerte søket vil returnerer 0-treff, mens de delene av Ebsco-basene som er indeksert vil returnere treff. Et slikt distribuert søk vil også kunne påvirke responstiden noe, uten at vi kan si i hvilken grad.

Hvis institusjonen ønsker å tilby søk i sine Ebsco-baser må vi ha følgende opplysninger:

 • Hvilke baser som institusjonen har tilgang på
 • Ebsco-brukernavn
 • Ebsco-passord

For å få brukrnavn og passord kan man kontakte EBSCO support på support@ebsco.com og be om registrering av en EITWS-profil i sin kundekonto.

For å bestille en slik tilpasning må institusjonen fylle ut dette skjemaet.

Skjemaet tester de opplysningene som blir registrert med tanke på brukernavn, passord og hvilke databaser som er valgt. Hvis det er noe som ikke er korrekt så vil man få en beskjed om dette. Man kan da bruke tilbake-knappen i nettleseren for å rette opp opplysningene.

Skifte til SFX og tilpasninger av SFX-menyen

september 2nd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener | Teknisk - (1 Comments)

Vi har nå skiftet over fra TDNet til SFX som lenketjener for alle institusjoner innen BIBSYS-konsortiet*.

Dette innebærer at når brukeren følger en referanse som er koblet opp mot BIBSYSx så vil hun bli presentert for en meny basert på lenker til fulltekst fra de kildene som er registrert og aktivert i SFX. Det er også lagt inn en lenke for bestilling av artikler.

Det er mange muligheter for tilpasning av denne menyen med tanke på hvilke tjenester/lenker brukeren skal bli presentert for. Det vil være opp til hver enkelt institusjon å gjøre eventuelle endringer. Hvis man er fornøyd med hvordan denne menyen fungerer er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer.

De institusjonene som er med i den delte SFX-instansen trenger heller ikke å gjøre noe med menyen, da de deler en felles konfigurasjon som BIBSYS håndterer.

Vedlagt ligger brukerveiledninger for hvordan man kan tilpasse menyen. Vi har også lagt ved relevante utdrag fra et kurs om SFX.

Du logger på ved å velge lenken til din institusjon fra denne siden:
http://www.bibsys.no/norsk/produkter/oria/sfx_instanser.php

Brukernavn og passord er det samme som er sendt til bibliotekleder tidligere.

Av hensyn til det arbeidet som gjøres med å følge opp den maskinelle aktiveringen av ressurser i SFX ber vi om at det ikke gjøres noen endringer med tanke på innholdet (aktivering/deaktivering av ressurser) før institusjonen får beskjed fra oss om at alt er klart. Det vil si at det kun gjøres endringer i menyen på nåværende tidspunkt.

* Gjelder ikke Uniport-konsortiet og Universitet i Nordland.

Hva er SFX

Konfigurasjon av SFX-menyen

Hvordan teste SFX-menyen

Kurs: Lage lokale lenker

BIBSYS lanserte den 29. august 2013, en ny søketjeneste for brukere av norske fag- og forskningsbibliotek. Oria gir en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer. Søketjenesten er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.

Tjenesten er nå tilgjengelig for alle på oria.no. Den enkelte institusjon (universitet, høyskole) vil etter hvert tilby sine brukere direkte tilgang til varianter av Oria tilrettelagt for den enkelte institusjon.

Ved siden av å gi direkte tilgang til elektronisk materiale, gir Oria oversikt over den enkeltes lån, bestillinger og reserveringer samt mulighet for å opprette lister for lagrede dokumenter, dele listene via sosiale medier eller sende dem til et referanseverktøy. I Oria kan en få anbefalinger om andre forfattere og artikler innenfor det tema en søker på samt en oversikt over de mest populære artiklene innenfor et tema.

Systemet er tilpasset og konfigurert i samarbeid med institusjoner som er deltakere i BIBSYS-samarbeidet og vil videreutvikles i dialog med disse. Søketjenesten tas i bruk ved de fleste deltakerinstitusjonene i løpet av høsten, og er allerede tilgjengelig på oria.no og via bibsys.no.

Spørsmål om lanseringen kan rettes til direktør Frode Arntsen hos BIBSYS, e-post: frode.arntsen (at) bibsys.no eller tlf. 918 97 502.

E-ressurser i Bibliotekbasen

august 29th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener - (0 Comments)

Vi minner om at etter 20/8 skal ingen elektroniske tidsskrifter registreres i Bibliotekbasen. Disse vil ikke bli eksportert til Oria og vil ikke bli aktivert i lenketjeneren (SFX). Når vi åpner opp for aktiveringer i SFX skal vedlikeholdet av elektroniske tidsskrifter gjøres i lenketjeneren og dette vil bli eksportert til Bibliotekbasen og Oria.

Dette gjelder imidlertid ikke gratisressursene. Gratisressursene er ikke med i eksporten til  Knowledge Base. De er med på vår daglige eksport til Oria og er søkbare for alle der.

Elektroniske bøker registreres/importeres som tidligere.

Oversikt over endringer og tilpasninger

august 27th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (20 Comments)

Lanseringen av Oria er like rundt hjørnet og i den forbindelse har vi lagt ut en ny og oppdatert versjon. Mange av endringene som er gjort er basert på innspill fra institusjonene og de skjemaene som er sendt inn med endringsforslag. Vi er takknemlige for alle innspill og vil fortsette å jobbe med forslagene i tiden som kommer.

Dette er en oversikt over noen av de tilpasningene som har blitt gjort i den nye versjonen:

 • Mulighet til å avgrense på e-bøker, trykte bøker, e-tidsskrift og trykte tidsskrift
 • Mulig å se alle eksemplarer under plasseringer
 • Visning av kommentarer og utlånstype knyttet til eksemplarene
 • Lagt til rette for eksport til Endnote desktop (ikke kun Endnote Web)
 • Mulig å søke i Ebsco-baser som ikke er indeksert i sentralindeksen (mer informasjon om dette kommer i eget innlegg)
 • Permanent lenke til detaljert visning av postene
 • Lenke til bestilling for bibliotekarer på vegne av sluttbruker uten pålogging
 • Mulig å avgrense på dewey, MeSH, Humord og andre emneordssystemer
 • Mulig å avgrense på aspekter innen musikk
 • Flere søkefelt innen avansert søk med flere valgbare indekser
 • Lenking mellom overordnede og underordnede poster
 • Lenking mellom relaterte poster
 • Justeringer på kort og detaljert postvisning
 • Kobling mellom serie i postvisning (søk på serie som indeks i avansert søk og som fasett kommer)
 • Avgrensning på materiale fra avdelinger tilhørende eget bibliotek
 • Lagt til rette for opprettelse av lokale søkebokser inn mot Oria
 • Diverse tekstrettelser
 • Tilpasning av utseende gjennom stiling (CSS)

Det vil fortsatt være en del ting som gjenstår og Oria vil således aldri bli helt ferdig. Det vil være behov for kontinuerlige tilpasninger og justeringer.

Ny full opplastning til SFX

august 20th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener - (0 Comments)

Som beskrevet i blogginnlegget 5. juli vil vi gjennomføre en ny full opplastning til SFX og sørger for at alle e-tidsskrifter registrert i biblioteksystemet blir aktivert i lenketjeneren.

Dette vil bli påbegynt i dag og dette innebærer at ingen e-tidsskrifter skal registreres i Biblioteksystemet etter denne datoen (20/8) (de vil ikke bli med på eksporten).

Hovedimporten vil være fullført i løpet av inneværende uke. I tiden frem til 20/9 vil vi sørge for at mest mulig av de titlene som ikke ble maskinelt aktivert blir lagt inn i SFX. Ansvaret for videre vedlikehold vil bli overført til institusjonene etterhvert som de blir ferdigstilt.

Fra 20/9 vil alt vedlikehold av e-tidsskrifter skje direkte i lenketjeneren. BIBSYS vil sette opp en eksport (ukentlig) fra SFX til biblioteksystemet slik at beholdning også gjenspeiler seg i biblioteksystemet. Eventuelle endringer i biblioteksystemet vil bli overskrevet ved neste import fra SFX.

Se innlegget 5. juli  for mer informasjon om vedlikehold av e-ressurser fremover.

Systemarbeid

august 14th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (0 Comments)

I forbindelse med forberedelser til utleggelse av en ny versjon av Oria så er det nødvendig med litt systemarbeid i de nærmeste dagene. Dette innebærer at systemet kan være litt ustabilt fra torsdag/fredag og frem til og med mandag (19/8).

Mer om utlånsstatus

august 13th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (8 Comments)

Det har vært noen kommentarer på forrige innlegg om utlånsstatus om at det er behov for å kunne se informasjon i 096 $f og $h.

Vi har nå gjort endringer slik at dette vil komme på plass. På skjermbildene nedenfor vil dere kunne se hvordan dette vil kunne se ut. På det første skjermbildet er 096 $h tatt med og eksemplarene er merket med henholdsvis «Ikke til utlån» og «Kortidslån».

Statusen på dokumenter merket Ikke til utlån vil bli endret fra «Utlånt» til «Kan være tilgjengelig». Vi tar gjerne imot innspill på hva som er mest korrekt på disse dokumentene; «Kan være tilgjengelig» eller «Tilgjengelig».

Skjermbilde 1 utlånsmerknader

På det andre skjermbildet er 096 $f tatt med på det første eksemplaret og anmerkningen «(Spør i skranken)» er tatt med.

Skjermbilde 2: Anmerkninger

Konsekvensen av disse endringene er at like eksemplarer (samme avdeling og hyllesignatur) ikke lenger er samlet, men vil bli vist under plasseringer. Denne listen vil derfor være lengre enn tidligere.

Hva skjer med Ask?

juli 5th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (0 Comments)
BIBSYS Ask foreligger pr idag i to versjoner. Den nyeste versjonen vil bli erstattet av Oria i løpet av august, mens den opprinnelige versjonen fortsatt vil være tilgjengelig.

Oria vil være det primære søkeverktøyet rettet mot sluttbrukerne (studenter/forskere/andre), mens Ask hovedsaklig vil være et arbeidsverktøy for institusjonene. Pr idag vil det være enkelte koblinger fra Oria til BIBSYS Ask. Eksempler på dette er bestilling for bibliotekarer på vegne av andre og for kopibestillinger.

Vi regner med at alle institusjoner har tatt i bruk Oria i løpet av året. Første kvartal 2014 vil vi i samråd med Styringsgruppen vurdere om behovet for Ask er tilstrekkelig til å forsvare fortsatt drift og vedlikehold av produktet.

Om vedlikehold av e-ressurser

juli 5th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener - (1 Comments)

Fra og med 1. juli er det innført importstopp av elektroniske e-tidsskrifter for institusjonene utført av BIBSYS. Årsaken til dette er ferieavvikling og klargjøring/ferdigstillelse av eksporten til lenketjeneren (SFX). Tidsplanen er som følger:

 • Frem til 20/8 arbeider vi med tilbakemeldingene fra institusjonene fra forrige eksport til SFX. Bibliotekene kan fortsatt manuelt registrere ressurser i Biblioteksystemet
 • 20/8 – 20/9 BIBSYS gjennomfører en ny full opplastning til SFX og sørger for at alle e-tidsskrifter registrert i biblioteksystemet før 20/8 blir aktivert i lenketjeneren. Ingen e-tidsskrifter skal registreres i Biblioteksystemet etter denne datoen (de vil ikke bli med på eksporten)
 • Fra 20/9 vil alt vedlikehold av e-tidsskrifter skje direkte i lenketjeneren. BIBSYS vil sette opp en eksport (ukentlig) fra SFX til biblioteksystemet slik at beholdning også gjenspeiler seg i biblioteksystemet. Eventuelle endringer i biblioteksystemet vil bli overskrevet ved neste import fra SFX.

Disse datoene er foreløpige og kan bli endret. Vi vil gi beskjed når det ikke lenger har noen effekt å registrere e-tidsskrifter i Bibliotekbasen.

Hvem gjør hva?

Frem til i dag har BIBSYS, med unntak for UniPort,  utført import på vegne av institusjonene. Dette har vært hensiktsmessig og effektivt i og med at vi har kunnet jobbe direkte mot systemet. Dette vil ikke lenger være mulig når alt skal skje direkte i lenketjeneren. Hver enkelt institusjon må derfor ta ansvar for å aktivere og vedlikeholde sine e-tidsskrifter i SFX. BIBSYS vil bistå med informasjon og brukerstøtte. Vi vil sørge for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon og veiledninger i løpet av august.

BIBSYS vil imidlertid ta ansvar for å aktivere pakker i konsortieavtaler (gjennom konsortieavtalene til CRIStin)  for de enkelte deltagerne. Vi vil også sørge for å vedlikeholde eksporten fra SFX til bibliotekkatalogen og videre til Oria.

Når tar vi i bruk SFX?

SFX er i dag i bruk for Oria og er operativ med den beholdning od de aktiveringene som allerede er på plass. Alle institusjonene er allerede eller vil bli registrert for Google Scholar i løpet av denne uken (uke 27). Det vil derfor kunne begynne å dukke opp lenker i Google Scholar i løpet av juli. For de som pr idag er deltagere i Portalkonsortiet vil vi skifte over slik at BIBSYSx vil redirigere brukeren mot SFX fremfor TDNet i løpet av første halvdel av august. Dette betyr at når brukeren klikker på en BIBSYSx-knapp i en database så vil hun få en SFX-meny istedenfor en TDNet-meny. Etter denne datoen vil også andre BIBSYS-bibliotek bruke BIBSYSx som base-url i ekstern databaser. Mer om BIBSYSx her.

Lisensdata?

Det skjer ingen endring i forbindelse med Lisa. Denne vedlikeholdes som tidligere av BIBSYS i samarbeid med institusjonene. Institusjonene registrerer lokale avtaler (og) mens BIBSYS har ansvar for konsortieavtalene og vedlikeholder og oppretter pakker ved behov.

Hva med e-bøker?

Det er ingen endring på import av e-bøker. Disse meldes inn i meldingssystemet som tidligere og importeres direkte til Bibliotekbasen for deretter å bli eksportert til Oria.

Skisse over dokumentflyt

(klikk på bildet for en større versjon)

e-ressurser_oria