Header

Vi har gjort ytterligere en forbedring på kopibestillingsfunksjonen for å forhindre smitting. Denne siste endringen vil redusere problemet med smitting betraktelig.

Vi har fra tid til annen fått spørsmål om marc-visning av poster i Oria og dette har også vært diskutert i Arbeidsgruppen for Oria. Konklusjonen har vært at Oria først og fremst er et sluttbrukerverktøy og at dette vil kunne oppfattes som støy. Det ble derfor besluttet at man ikke skulle legge inn lenke til marc-visning i Oria. Samtidig var det forståelse for at det kan være greit å se grunnlaget for en post i Oria og hvis man kunne finne andre måter å vise marc-poster på ville det være en fordel.

Vi har derfor laget et lite bokmerke som kan legges inn i nettleseren (som et vanlig bokmerke). Når du har en treffliste fra Oria på skjermen og bruker bokmerket så legges det på en lenke i trefflisten på alle poster fra Bibliotekbasen. Når man klikker denne lenken åpnes marc-visningen av den valgte posten i et nytt vindu. Foreløpig er presentasjonen i XML-format. Vi har ikke mulighet til å legge inn andre visningsformater på nåværende tidspunkt, men dette er noe vi eventuelt kan komme tilbake til senere. Bokmerket vil ikke fungere når du står inne på postvisningen av et dokument.

Dette er bokmerket (kopier og lim inn):

javascript:void((function(){$("td.EXLThumbnail,td.EXLSummary").addClass("showMeRecIdsPlease");$t=$("td.EXLThumbnail");var%20j=$t.length;for(var%20i=0;i<=j;i++){if%20(typeof%20$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id")%20!==%20typeof%20undefined%20&&%20$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id")%20!==%20false)%20{$id=$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id");%20if($id.indexOf("BIBSYS_")%20>%20-1){$id%20=%20$id.replace("BIBSYS_ILS","");$("td.showMeRecIdsPlease:eq(1)").prepend("<p><a%20target=_blank%20href=http://sru.bibsys.no/search/biblioholdings?version=1.2&operation=searchRetrieve&startRecord=1&maximumRecords=10&recordSchema=marcxchange&query=objektid="+$id+">Vis%20MARC-post:%20"+$id+"</a></p>");};%20$("td.showMeRecIdsPlease:lt(2)").removeClass("showMeRecIdsPlease");}}})())

Oppdatert bokmerke desember 2015:

javascript:void((function(){$("td.EXLThumbnail,td.EXLSummary").addClass("showMeRecIdsPlease");$t=$("td.EXLThumbnail");var%20j=$t.length;for(var%20i=0;i<=j;i++){if%20(typeof%20$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id")%20!==%20typeof%20undefined%20&&%20$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id")%20!==%20false)%20{$id=$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id");%20if($id.indexOf("BIBSYS_")%20>%20-1){$id%20=%20$id.replace("BIBSYS_ILS","");$("td.showMeRecIdsPlease:eq(1)").prepend("<p><a%20target=_blank%20href=https://bibsys.alma.exlibrisgroup.com/view/sru/47BIBSYS_NETWORK?version=1.2&operation=searchRetrieve&recordSchema=marcxml&query=alma.all_for_ui="+$id+">Vis%20MARC-post:%20"+$id+"");};%20$("td.showMeRecIdsPlease:lt(2)").removeClass("showMeRecIdsPlease");}}})())

I Firefox:

  • Klikk på Bokmerker i toppmenyen
  • Høyreklikk og velg «Nytt bokmerke»
  • Skriv inn navn, f.eks. «Marc-visning»
  • Kopier og lim inn bokmerket i adresse-feltet
  • Klikk på Legg til

Omtrent tilsvarende steg i andre nettlesere. Bokmerket er testet i Firefox, Internet Explorer og Google Chrome.

Du kan nå bruke bokmerket fra bokmerkemenyen eller du kan dra bokmerket fra menyen og inn som en knapp i nettleseren.

Se skjermbilder under:

Lenken i trefflisten:

marc_lenke_oria_piler

 

Marc-visning:

marc_ingstad

 

I løpet av sommeren kommer vi til å aktivere Google Analytics i Oria. Dette vil gi oss bedre statistikk over den faktiske bruken av Oria. Eksempler på nyttig informasjon er: når er brukerne inne, hvilken nettleser bruker de og i hvor stor grad bruker de mobile enheter i forhold til vanlig skjermstørrelse?

I denne forbindelse er det mange som er opptatt av personvern og vi har gjort grep som skal sikre at sensitiv informasjon ikke blir sendt til Google.

  • IP-anonymisering er aktivert noe som innebærer at den siste delen av IP-adressen blir filtrert bort (satt til 0) slik at brukerens egentlige IP-adresse ikke blir registrert/lagret
  • Søkeuttrykk blir filtrert bort. Det er kun hovedurl’en og instanskoden som blir sendt. Alle andre parametere blir fjernet før informasjonen blir sendt til Google (det er mulig vi setter inn noen flere parametere på et senere tidspunkt, men ingen som er personsensitive)
  • Sidetittelen blir generalisert slik at søkeuttrykket ikke blir lagret

Statistikk-scriptet vil bli satt inn på header.html-filene og vi ber om at dette scriptet ikke blir endret slik at vi får en så fullstendig statistikk som mulig.

Etter hvert, når vi har fått samlet data en stund, vil si se på muligheter for å tilgjengeliggjøre deler av statistikken for konsortiet.

Søkemulighet på utgivelsessted er nå lagt inn i avansert søk i Oria.

Som informert om i et tidligere innlegg så har vi gjort noen forbedringer på kopibestillingsfunksjonen i Oria.

Det har vært et problem at informasjon fra en post smitter over på en annen post hvis man har åpnet to kopibestillingsfaner. Vi har nå gjort noen grep for å redusere dette. vi har blant annet skrevet om rutinen som henter ut dataene og fyller ut skjemaet. Dette er en sikrere metode som hindrer smitting. For enkelte poster så fungerer ikke denne uthentingen som forventet og den returnerer ikke noe data. Vi gjør da et nytt forsøk med litt andre parametere og ser om vi får du data da. Hvis det heller ikke hjelper så bruker vi den «gamle» metoden. Totalt sett skal disse tiltakene redusere problemet med smitting, men det kan fortsatt forekomme når den nye metoden ikke fører frem. Dette er et problem vi må leve med frem til Alma kommer på plass.

Vi har også sørget for at informasjon om volum, nummer og år blir med på bestillingen. I enkelte tilfeller ble ikke disse feltene registert på bestillingen hvis noen av de andre feltene manglet informasjon.

Hvis det er et elektronisk ISSN på postene som blir bestilt så blir dette ISSNet nå foretrukket fremfor trykt ISSN i bestillingen.

Systemoppdateringen forrige helg var vellykket. Det mest synlige for sluttbrukeren i denne nye versjonen er at årstallsavgrensingen nå skal ta utgangspunkt i de faktiske valgte årstallene istedenfor å «oversette» dette til tidsepoker som ble gjort tidligere. Det er også gjort rettelser i forbindelse med innhenting av utlånsstatus ved bruk av permalenker.

I forbindelse med systemoppdateringen har vi lagt inn noen flere endringer/forbedringer:
Vi har justert på FRBRiseringen av postene slik at det nå kun er poster med samme visningstype som blir samlet. For eksempel ble lydbøker og bøker samlet i en gruppe tidligere. Nå blir lydbøker og bøker gruppert hver for seg. Se eksempel under. Vi har også gjort en endring slik at ikonet for FRBRiserte poster skal synliggjøre hva slags amteriale som er samlet, fremfor et generisk «flere-versjoner»-ikon.

Eksempel: FRBRisering før endringen:
FRBR før
Lydbok og bok samlet i samme gruppe:
lojale_old

FRBRiseringen etter endring: Lydopptak og bok hver for seg:
lojale_ny

Eksempel: Endring i ikon for flere versjoner:
divergent_ny_felles

Vi har også rettet en feil som presenterte språk etterfulgt av kode i detaljert visning ved bruk av permalenker.

Det er opprettet en indeks for søk på utgivelsessted. Denne vil bli lagt inn om ikke alt for lenge.

Vi har også gjort forbedringer i forbindelse med kopibestillingsskjemaet. Det kommer et eget blogginnlegg om dette i løpet av uken. Stikkord er smitting mellom poster, EISSN og volume/nummer.

Norart er nå tilgjengelig som en søkekilde i Oria, men for at artiklene skal komme frem på trefflisten kreves det at artiklene tilhører et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren.

BIBSYS arbeider med å etablere en pakke som skal legges inn i SFX slik at tidsskriftene enkelt kan aktiveres og brukeren får en lenke til tidsskriftets arkivside. Vi har analysert SFX og Norsk periodikafortegnelse og funnet ca 170 lenker til tidsskrift som vi ser nærmere på. I tillegg har vi lenker til ca 230 tidsskrift som vi er mer usikre på og her trenger vi hjelp fra konsortiet til å finne ut om tidsskriftet har lagt ut fulltekst åpent tilgjengelig på nett.

Vi har derfor laget en enkel nettside der vi håper at dere vil sjekke lenkene til tidsskriftet og angi om det finnes en arkivtilgang eller ikke og om arkivet eventuelt ligger på en annen nettadresse enn den vi har. Vi håper at vi sammen kan komme igjennom listen i løpet av sommeren og at vi kan få aktivert pakken i lenketjeneren i løpet av august

Se denne veiledninger for hvordan man sjekker et tidsskrift.

Lenke til tidsskriftsoversikten.

OPPDATERING: Alle tidsskrift er kartlagt. Takk til alle som bidro 🙂

Norart er nå tilgjengelig som en søkekilde i Oria. Dette innebærer at ca 550.000 artikler fra 460 norske og nordiske tidsskrift er lagt til i sentralindeksen. Dette vil bidra til å styrke den nordiske dekningen av artikler i Oria. Norart må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon. Dette gjøres ved å følge veiledningen som er lagt opp i BIBSYS Cloud. Hvis dette gjøres før torsdag så skal Oria returnere treff fra Norart førstkommende mandag.

Merk at trefflisten i Oria blir filtrert basert på den beholdningen som er registrert for institusjonen i SFX (lenketjeneren). Det betyr at hvis artikkelen kommer fra et tidsskrift som ikke er aktivert i SFX så vil ikke artikkelen vises før man klikker på «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)» i venstre kolonne, eller tidsskriftet blir aktivert i SFX.

Vi vil legge til rette for at flere tidsskrifter kan aktiveres (dette vil være tidsskrifter som har åpen fullteksttilgang til artikler på nettet), men for å gjøre dette trenger vi hjelp fra konsortiet til å identifisere hvilke tidsskrift dette gjelder. Vi vil derfor invitere til en dugnad på dette området gjennom sommeren og vil komme med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte om du ikke får aktivert Norart som søkekilde.

Oppdatering: Se nytt blogginnlegg om redirigering av lenker fra BIBSYS Ask til Oria: http://discovery.bibsys.no/2015/08/21/redirigering-av-lenker-fra-ask-til-oria/

I forbindelse med overgangen til Alma vil BIBSYS Ask bli faset ut. For å forberede sluttbrukerne på dette vil vi i løpet av neste uke legge ut en melding i BIBSYS Ask om at tjenesten vil bli faset ut og at Oria vil være den nye søketjenesten.

Teksten i meldingen vil være:
«BIBSYS Ask er erstattet av Oria og vil bli faset ut i november 2015. Kontakt ditt bibliotek hvis du har spørsmål.
BIBSYS Ask is replaced by Oria and will be phased out in November 2015. Contact your library if you have questions.»

Lenker til Oria

Vi oppfordrer alle til å enten skifte ut eksisterende lenker og bokmerker på sine nettsider til å gå mot Oria istedenfor Ask, eller å begynne å kartlegge i hvilket omfang man lenker til Ask slik at man er forberedt når vi nærmer oss utfasingen.

Lenke til din Oria-instans finner du på denne siden.

Det er mulig å sette opp en lenke direkt til et dokument i Oria ved å benytte denne syntaksen:
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS[OBJEKTID]&vid=[KORTFORM]
[OBJEKTID] erstattes med objektid til dokumentet og [KORTFORM] erstattes med kortformen til biblioteket i Oria (du finner denne ved å se på url’en når du går til Oria). Merk at objektid’et kan bli endret i forbindelse med overgangen til Alma.

Man kan sette opp enkle søk mot Oria på denne formen:
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=[KORTFORM]&vid=[KORTFORM]&search_scope=default_scope&query=any,contains,[SØKEUTTRYKK]

Eventuelt: http://www.oria.no?search=[SØKEUTTRYKK] (velger Oria-instans basert på IP-adresse)

Informasjon om hvordan man lager en søkeboks til Oria finner du på denne lenken.

Ny i Oria?

Hvis din institusjon ikke har tatt i bruk Oria ennå vil vi anbefale å starte med veiledningen: Startveiledning for å ta i bruk Oria og SFX.

denne siden finner dere veiledninger beregnet på sluttbrukeren med tanke på pålogging og bruk av Oria.

Hvis dere har noen spørsmål ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no)

Melding om utfasing i BIBSYS Ask

Melding om utfasing i BIBSYS Ask

Oria ble re-indeksert i helgen for å konvertere postene basert på de siste endringene i konverteringsreglene. Det mest synlige er at emneord registrert i 687 blir vist i detaljert visning sammen med andre emner og gir mulighet for å klikke og videresøk på valgt emne.

Det ble også gjort noen andre mindre justeringer.

I forbindelse med forberedelse med overgang til Alma så gjøres det en hel del endringer med tanke på hvordan emneord og klassifikasjon konverteres før eksporten til Alma. Oria får poster på samme format som postene som skal eksporteres til Alma og vi tar høyde for og endrer behandlingen av postene i Oria tilsvarende slik at de skal stemme overens med det som kommer fra Bibliotekbasen.

Det kan imidlertid være noen tilfeller der endringer i konverteringen ikke blir fanget opp. Dette vil i så fall gi seg utslag i at du ikke finner igjen et forventet emneord på en post i Oria, eller at du ikke får treff på de postene du forventer når du søker på et emneord. Dette er da ikke en feil i Oria, men skyldes at postene i Oria ikke har blitt konvertert riktig. Hvis dere kommer over slike tilfeller så ta kontakt med oss så skal vi se på hva som ligger bak og justere konverteringen.