Header

Det ble gjennomført en full re-indeksering av databasen i løpet av helgen og dette har den virkning at flere av de endringene vi har jobbet med den siste tiden har blitt synlige og fått effekt i Oria. Det er derfor på tide med en ny statusoppdatering.

Det som er gjort den siste tiden er:

 • Endringer i Endnote-eksporten. Denne gir nå en .enw fil direkte uten å spørre om tegnsett. Hvis det viser seg at det er behov for å angi tegnsett vil vi aktivere denne funksjonen igjen.
 • Endringer i innholdet i eksporten. Vi har gjort noen endringer på feltene som blir brukt for å sikre at disse blir korrekte, eksempelvis tittel uten forfatterinformasjon. Utgiver uten stedsinformasjon osv. Vi arbeider fortsatt med noen konkrete justeringer og ytterligere forbedringer vil bli gjort ved behov.
 • Støtte for oversettelse av/oversettelse til (765/767) på vegne av Nasjonalbiblioteket
 • ISSN i 776 $ x er nå søkbart i feltet ISSN
 • Mulighet til å sortere på eldste først (merk at dette kun har effekt på poster fra Bibliotekbasen)
 • Støtte for søk og avgrensning basert på UBO-klassifikasjon
 • Justering av valg av språk slik at språkvalget vises korrekt
 • Diverse tekstendringer
 • Oppgradering til ny versjon av Primo
 • Sikret at søkekildene er korrekt aktivert
 • Lagt inn søk mot Ebsco-baser for de som har meldt inn dette
 • Brukerveiledninger og kursmateriell i SFX
 • Opprettelse av skytjeneste for deling av filer
 • Flere språk i nedtrekksmenyen i avansert søk
 • Alle fullpakker aktivert i SFX
 • Oppdatert mobilappen i forhold til feil i forbindelse med søk i Oria på Android (ny versjon på iOS kommer snart)

Noe av det vi konkret arbeider med i oktober ting, er støtte for hyllekart, mulighet til å avgrense på student-, master- og doktorgradsavhandlinger, forbedringer i påloggingsrutinen og mulighet til å skjule fasetter ved hjelp av CSS.

Vi har fått inn rapporter på at man ikke har fått de forventende resultatene på søk etter artikler i Oria.  Treff fra sentrale kilder har manglet. Vi har også på eget initativ påpekt dette overfor leverandøren og fått disse til å sjekke om det er en feil i konfigurasjonen.

Vi har nå fått tilbakemelding om at de har funnet at det var noe galt med aktiveringen av søkekilder og at dette er rettet og at man nå skal få treff på de aktiverte kildene. Vi har testet dette og det ser ut til at dette er på plass.

Slik systemet er satt opp så aktiverer BIBSYS sentralt alle lisensierte kilder for søk for alle institusjoner. Det betyr at når man søker så søker man i alle tilgjengelige ressurser, men trefflisten blir filtrert gjennom SFX slik at brukeren kun blir presentert for det som er tilgjengelig. Ønsker man å se også treff som er utilgjengelig kan dette gjøres ved å krysse av i avkrysningsboksen til venstre for trefflisten.

Når det gjelder gratisressurser og open access er disse også pr default aktivert, men de er aktivert på lokalt nivå, slik at det er mulig (uten å bryte arvingen sentralt) å deaktivere enkelte kilder.

Oversikt over hvilke kilder som er indeksert og tilgjengelig i sentralindeksen er lagt opp i skyen. https://cloud.bibsys.no (logg på med det brukernavnet og passordet institusjonen har fått i forbindelse med Oria/SFX)

Aktivering i SFX

september 25th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener - (2 Comments)

På grunn av arbeidet med nytt biblioteksystem har vi blitt noe forsinket med å få på plass de siste ressursene i forbindelse med overgangen til SFX. Dette dreier seg om:

 • Fullpakker som har blitt importert/avsluttet i løpet av sommeren. For de aller fleste institusjoner er det ingen eller få endringer
 • Enkelttitler som ikke maskinelt kunne aktiveres. Det er ulike årsaker til at enkeltitler ikke lot seg aktivere maskinelt, f.eks. mangel på ISSN, uklar beholdning eller mangel på et entydig treff i databasen. For de fleste institusjoner dreier det seg om kun en håndfull titler.

Aktiveringen av fullpakkene som mangler vil vi få på plass innen relativt kort tid, mens enkelttitlene vil da noe lengre tid. Vi vil åpne opp for aktivering og eget vedlikehold av ressurser i løpet av uke 41.

Vi har satt sammen noen veiledninger som tar for seg hvordan man søker opp pakker og titler og hvordan disse aktiveres/deaktiveres i SFX. Vi har også satt opp noen testinstanser som fritt kan brukes for å øve på og teste aktiveringe og vedlikehold av SFX. Vi har også tilgjengeliggjort kursmateriale fra ExLibris i SFX.

Hvordan søke på titler og pakker i SFX
Hvordan aktivere pakker og enkelttitler i SFX
Definisjoner og begreper i SFX
SFX-meny konfigurasjon
Hvordan teste SFX-menyen
Kursmateriale SFX
Threshold-builder (bruk denne for å lage korrekt beholdningsinformasjon)

Det er 6 testinstanser av SFX. For å spre belastningen på disse anbefaler vi at institusjonen velger den testinstansen som deres instans tilhører. Dette finner man ut ved å se på baseurl’en til sin SFX-instans. Eks: http://bibsys-sfx3.hosted.exlibrisgroup.com/bibsysl tilhører testinstans 3.

Testinstans 1: http://95.172.89.203/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 2: http://95.172.89.217/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 3: http://95.172.89.218/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 4: http://95.172.89.224/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 5: http://95.172.89.225/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 6: http://95.172.89.226/sfxadmin/sfxtst41

Dere finner oversikt over baseurl’er på denne siden: http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/oria/sfx-instanser/

Brukernavn og passord til testinstansene er distribuert til de kontaktpersonene institusjonene har oppnevnt for Oria.

Mange av Ebsco-databasene er ikke 100 % indeksert og søkbare i Oria. De aller fleste er indeksert med en dekning på mellom 80 og 100 % basert på metadata fra alternative kilder/leverandører. Dekningsgraden finner man i databaselistene som vi tidligere har distribuert. Årsaken til dette er at Ebsco begrenser tilgangen til sine databaser til sine kunder. Det er mulig å legge inn en plug-in i Oria som søker i Ebsco-basene parallellt med søket i Oria og blander resultatene sammen til en felles treffliste, dvs. et distribuert søk.

Det er verdt å merke seg at treffene fra Ebsco-basene ikke returnerer fasett-informasjon. Det innebærer at et søk med bruk av fasetter (i forkant eller etterkant av søket) ikke vil returnere noen treff fra Ebsco-basene. Det distribuerte søket vil returnerer 0-treff, mens de delene av Ebsco-basene som er indeksert vil returnere treff. Et slikt distribuert søk vil også kunne påvirke responstiden noe, uten at vi kan si i hvilken grad.

Hvis institusjonen ønsker å tilby søk i sine Ebsco-baser må vi ha følgende opplysninger:

 • Hvilke baser som institusjonen har tilgang på
 • Ebsco-brukernavn
 • Ebsco-passord

For å få brukrnavn og passord kan man kontakte EBSCO support på support@ebsco.com og be om registrering av en EITWS-profil i sin kundekonto.

For å bestille en slik tilpasning må institusjonen fylle ut dette skjemaet.

Skjemaet tester de opplysningene som blir registrert med tanke på brukernavn, passord og hvilke databaser som er valgt. Hvis det er noe som ikke er korrekt så vil man få en beskjed om dette. Man kan da bruke tilbake-knappen i nettleseren for å rette opp opplysningene.

Vi har nå skiftet over fra TDNet til SFX som lenketjener for alle institusjoner innen BIBSYS-konsortiet*.

Dette innebærer at når brukeren følger en referanse som er koblet opp mot BIBSYSx så vil hun bli presentert for en meny basert på lenker til fulltekst fra de kildene som er registrert og aktivert i SFX. Det er også lagt inn en lenke for bestilling av artikler.

Det er mange muligheter for tilpasning av denne menyen med tanke på hvilke tjenester/lenker brukeren skal bli presentert for. Det vil være opp til hver enkelt institusjon å gjøre eventuelle endringer. Hvis man er fornøyd med hvordan denne menyen fungerer er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer.

De institusjonene som er med i den delte SFX-instansen trenger heller ikke å gjøre noe med menyen, da de deler en felles konfigurasjon som BIBSYS håndterer.

Vedlagt ligger brukerveiledninger for hvordan man kan tilpasse menyen. Vi har også lagt ved relevante utdrag fra et kurs om SFX.

Du logger på ved å velge lenken til din institusjon fra denne siden:
http://www.bibsys.no/norsk/produkter/oria/sfx_instanser.php

Brukernavn og passord er det samme som er sendt til bibliotekleder tidligere.

Av hensyn til det arbeidet som gjøres med å følge opp den maskinelle aktiveringen av ressurser i SFX ber vi om at det ikke gjøres noen endringer med tanke på innholdet (aktivering/deaktivering av ressurser) før institusjonen får beskjed fra oss om at alt er klart. Det vil si at det kun gjøres endringer i menyen på nåværende tidspunkt.

* Gjelder ikke Uniport-konsortiet og Universitet i Nordland.

Hva er SFX

Konfigurasjon av SFX-menyen

Hvordan teste SFX-menyen

Kurs: Lage lokale lenker

Vi minner om at etter 20/8 skal ingen elektroniske tidsskrifter registreres i Bibliotekbasen. Disse vil ikke bli eksportert til Oria og vil ikke bli aktivert i lenketjeneren (SFX). Når vi åpner opp for aktiveringer i SFX skal vedlikeholdet av elektroniske tidsskrifter gjøres i lenketjeneren og dette vil bli eksportert til Bibliotekbasen og Oria.

Dette gjelder imidlertid ikke gratisressursene. Gratisressursene er ikke med i eksporten til  Knowledge Base. De er med på vår daglige eksport til Oria og er søkbare for alle der.

Elektroniske bøker registreres/importeres som tidligere.

Ny full opplastning til SFX

august 20th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener - (0 Comments)

Som beskrevet i blogginnlegget 5. juli vil vi gjennomføre en ny full opplastning til SFX og sørger for at alle e-tidsskrifter registrert i biblioteksystemet blir aktivert i lenketjeneren.

Dette vil bli påbegynt i dag og dette innebærer at ingen e-tidsskrifter skal registreres i Biblioteksystemet etter denne datoen (20/8) (de vil ikke bli med på eksporten).

Hovedimporten vil være fullført i løpet av inneværende uke. I tiden frem til 20/9 vil vi sørge for at mest mulig av de titlene som ikke ble maskinelt aktivert blir lagt inn i SFX. Ansvaret for videre vedlikehold vil bli overført til institusjonene etterhvert som de blir ferdigstilt.

Fra 20/9 vil alt vedlikehold av e-tidsskrifter skje direkte i lenketjeneren. BIBSYS vil sette opp en eksport (ukentlig) fra SFX til biblioteksystemet slik at beholdning også gjenspeiler seg i biblioteksystemet. Eventuelle endringer i biblioteksystemet vil bli overskrevet ved neste import fra SFX.

Se innlegget 5. juli  for mer informasjon om vedlikehold av e-ressurser fremover.

Fra og med 1. juli er det innført importstopp av elektroniske e-tidsskrifter for institusjonene utført av BIBSYS. Årsaken til dette er ferieavvikling og klargjøring/ferdigstillelse av eksporten til lenketjeneren (SFX). Tidsplanen er som følger:

 • Frem til 20/8 arbeider vi med tilbakemeldingene fra institusjonene fra forrige eksport til SFX. Bibliotekene kan fortsatt manuelt registrere ressurser i Biblioteksystemet
 • 20/8 – 20/9 BIBSYS gjennomfører en ny full opplastning til SFX og sørger for at alle e-tidsskrifter registrert i biblioteksystemet før 20/8 blir aktivert i lenketjeneren. Ingen e-tidsskrifter skal registreres i Biblioteksystemet etter denne datoen (de vil ikke bli med på eksporten)
 • Fra 20/9 vil alt vedlikehold av e-tidsskrifter skje direkte i lenketjeneren. BIBSYS vil sette opp en eksport (ukentlig) fra SFX til biblioteksystemet slik at beholdning også gjenspeiler seg i biblioteksystemet. Eventuelle endringer i biblioteksystemet vil bli overskrevet ved neste import fra SFX.

Disse datoene er foreløpige og kan bli endret. Vi vil gi beskjed når det ikke lenger har noen effekt å registrere e-tidsskrifter i Bibliotekbasen.

Hvem gjør hva?

Frem til i dag har BIBSYS, med unntak for UniPort,  utført import på vegne av institusjonene. Dette har vært hensiktsmessig og effektivt i og med at vi har kunnet jobbe direkte mot systemet. Dette vil ikke lenger være mulig når alt skal skje direkte i lenketjeneren. Hver enkelt institusjon må derfor ta ansvar for å aktivere og vedlikeholde sine e-tidsskrifter i SFX. BIBSYS vil bistå med informasjon og brukerstøtte. Vi vil sørge for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon og veiledninger i løpet av august.

BIBSYS vil imidlertid ta ansvar for å aktivere pakker i konsortieavtaler (gjennom konsortieavtalene til CRIStin)  for de enkelte deltagerne. Vi vil også sørge for å vedlikeholde eksporten fra SFX til bibliotekkatalogen og videre til Oria.

Når tar vi i bruk SFX?

SFX er i dag i bruk for Oria og er operativ med den beholdning od de aktiveringene som allerede er på plass. Alle institusjonene er allerede eller vil bli registrert for Google Scholar i løpet av denne uken (uke 27). Det vil derfor kunne begynne å dukke opp lenker i Google Scholar i løpet av juli. For de som pr idag er deltagere i Portalkonsortiet vil vi skifte over slik at BIBSYSx vil redirigere brukeren mot SFX fremfor TDNet i løpet av første halvdel av august. Dette betyr at når brukeren klikker på en BIBSYSx-knapp i en database så vil hun få en SFX-meny istedenfor en TDNet-meny. Etter denne datoen vil også andre BIBSYS-bibliotek bruke BIBSYSx som base-url i ekstern databaser. Mer om BIBSYSx her.

Lisensdata?

Det skjer ingen endring i forbindelse med Lisa. Denne vedlikeholdes som tidligere av BIBSYS i samarbeid med institusjonene. Institusjonene registrerer lokale avtaler (og) mens BIBSYS har ansvar for konsortieavtalene og vedlikeholder og oppretter pakker ved behov.

Hva med e-bøker?

Det er ingen endring på import av e-bøker. Disse meldes inn i meldingssystemet som tidligere og importeres direkte til Bibliotekbasen for deretter å bli eksportert til Oria.

Skisse over dokumentflyt

(klikk på bildet for en større versjon)

e-ressurser_oria

 

Hva er en lenketjener?

Lenketjenerens oppgave er å sørge for at det oppstår en kobling mellom en referanse som brukeren finner og de elektroniske ressursene institusjonen har tilgang på. Kildereferansen kan komme fra søkesystemet, Google Scholar, databaser eller andre kilder. Når lenketjeneren mottar en henvendelse (referanse) fra et system gjør denne et oppslag i sin kunnskapsbase. Kunnskapsbasen innholder informasjon om hvilke elektroniske ressurser institusjone har tilgang på (beholdning). Hvis institusjonen har tilgang på den artikkelen som brukeren etterspør vil brukeren bli presentert for en eller flere lenker til fulltekst hos de enkelte leverandørene.

Oppdatering av kunnskapsbasen for SFX lenketjener

Frem til nå har institusjonenes beholdning av elektroniske ressurser vært primærregistrert og vedlikeholdt i BIBSYS Biblioteksystem. Vi har i juni benyttet denne informasjonen for å eksportere beholdningen til lenketjeneren og maskinelt oppdatert SFX kunnskapsbase for hver enkelt institusjon. I og med at dette var en maskinell oppdatering, var det ikke alle titler som lot seg aktivere, og det var ikke nødvendigvis alle titler i eksporten som skulle aktiveres. Vi har mottatt kontrollfiler fordelt på hver enkelt institusjon for manuell kontroll.

Det vi ønsker dere skal gjøre, er følgende:

 • Sjekke at alle fullpakker dere abonnerer på er aktivert og at dere virkelig har de som er aktivert
 • I filene med enkelttitler sjekker dere poster som har kategori CANDIDATE i kolonne A og se om dere har tilgang til de pakkene som er foreslått/angitt i kolonne D, TARGET. Dette for at titlene skal kunne gjøres tilgjengelige for dere i en eventuell annen ressurs

Oversikt over sjekkfiler fordelt på hver enkelt institusjon finner dere her (hvis det ikke er noen filer for din institusjon så er det ikke nødvendig med noen kontroll).

Mer utfyllende informasjon om denne prosessen og arbeidet og hva dere skal gjøre er beskrevet i dette dokumentet.

Veien videre

På et gitt tidspunkt vil alt vedlikehold av beholdning på elektroniske tidsskrifter skjer i SFX lenketjener. Dette vil da være den autoriative kilden for korrekt beholdning. Som et ledd i forberedelsene til overgang til et nytt biblioteksystem vil vi sørge for å holde Bibliotekbasen oppdatert med beholdning. Denne vil bli basert på import fra lenketjeneren. Det vil si at etter en gitt dato og klarsignal fra oss skal ikke beholdning på tidsskrifter oppdateres i biblioteksystemet. Denne informasjonen vil bli overskrevet.

Rutinene for å eksportere fra lenketjeneren til biblioteksystemet er foreløpig ikke på plass og det gjenstår fremdeles noe avklaringer på hvordan dette best mulig skal håndteres. Dette innebærer at det foreløpig ikke er noen endringer i hvordan e-ressurser skal håndteres. Vi vil komme med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt og vi vil også tilgjengeliggjøre informasjon om hvordan man vedlikeholder beholdning i lenketjeneren når den tid kommer. Det kan imidlertid være en fordel å begynne å se på behovet for å dedikere noen ressurspersoner ved institusjonene med et særskilt ansvar for vedlikehold av lenketjeneren, da det potensielt vil være flere arbeidsoppgaver knyttet til dette som institusjonene kan håndtere selv og som BIBSYS har utført tidligere gjennom import.