Det har vært en «bug» i Primo som har gjort at søk fra eksterne søkebokser har gitt flere treff enn om man søkte direkte i Oria. Dette har blitt rettet og eksterne søkebokser gir nå samme resultat som om du søker direkte i Oria.

Alle som ønsker det kan lage en søkeboks mot sin instans av Oria. Ved å bruke denne nettsiden kan alle generere en html-kode som kan settes inn på institusjonens nettsider:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Dette er helt vanlig HTML-skjema, men det kan være publiseringsverktøy som setter ulike lokale begrensninger. Det er også mulig å lage en søkeboks som ikke bruker javascript.

Det kan hende at når man tester søkeboksen (kan gjøres direkte fra søkeboksgenerator-siden) at man får feilmeldingen «En uventet feil har oppstått». Ta da kontakt med BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no) så skal vi aktivere denne muligheten for denne instansen.

Det er nå mulig å søke på avdeling og avdeling-samling i Oria.

Det er lagt inn to nye valg i nedtrekksmenyen på avansert søk (helt nederst): avdeling og avdeling-samling

Indeksen er bygget opp av små bokstaver og uten mellomrom eller spesialtegn.

Noen eksempler på søk:
Avdeling: hisfsogn, hhelv eller ubtks
Avdeling-samling: hisfsognromaner, hhelvskjønn eller ubtksmag

Denne søkefunksjonaliteten er lagt inn for alle institusjoner som følger standardoppsettet. De institusjoner som ikke er del av standardoppsettet må selv aktivere denne funksjonaliteten ved å legge inn feltene (lsr04 og lsr05) i avansert søk i back-office for Oria. Ongoing-configuration –> views wizard –> instansen som skal endres –> tile-configuration –>advanced search –> complex search line

Siden nyttår har brukere som går til oria.no eller via søkeboksen på BIBSYS nettsider blitt automatisk sendt til den Oria-instansen de tilhører basert på IP-adressen.

Vi har nå lagt inn en «mellomskjerm» for de brukerne som vi ikke gjenkjenner IP-adressen til hvor de får mulighet til å velge hvilken instans de ønsker å søke i.

De kan også velge at dette valget skal bli husket slik at de ikke blir presentert for denne skjermen neste gang de går inn på Oria fra denne enheten.

Dere kan teste denne funksjonen ved å gå til oria.no fra en maskin som ikke står på en IP-adresse som tilhører en BIBSYS-institusjon.