Vi har integrert informasjon fra BIBSYS Autoritetsregister inn i postene fra Bibliotekbasen. Hensikten med dette er å øke antall søkeinnganger på postene slik at alternative navneformer også skal gi treff.

Eksempel:
Tidligere hadde et skuespill av Henrik Ibsen disse søkeinngangene:

 • Henrik  Ibsen  1828-1906
 • Ibsen, H
 • Henrik Ibsen
 • Ibsen, Henrik

Etter at vi koblet inn autoritetsregisteret vil navneformene under også gi treff:

 • Henrik  Ibsen  1828-1906
 • Ibsen, H
 • Ibsen, Henrik
 • Bjarme, Brynjolf
 • Ibzen, Chenrik
 • Ibsen, Genrik
 • Ipusen, Henrikku
 • Ibsen, Henr.
 • Yibusheng
 • Ibsen, Enrico
 • Ibsenu, Chenriku
 • Ibsen, Hendrik
 • I-pu-sheng
 • Ibsen, Henrik Johan
 • Ibsin, Hinrik
 • Ibsen, Henryk
 • Yi bu sheng
 • Ibsens, Henriks
 • Ipsen, Errikou
 • Ibsen, Henrick
 • Ipusen
 • Brynjolf  Bjarme
 • Chenrik  Ibzen
 • Genrik  Ibsen
 • Henrikku  Ipusen
 • Henr  Ibsen
 • Enrico  Ibsen
 • Chenriku  Ibsenu
 • Hendrik  Ibsen
 • Henrik Johan  Ibsen
 • Hinrik  Ibsin
 • Henryk  Ibsen
 • Henriks  Ibsens
 • Errikou  Ipsen
 • Henrick  Ibsen
 • Bjarme, B
 • Ibzen, C
 • Ibsen, G
 • Ipusen, H
 • Ibsen, E
 • Ibsenu, C
 • Ibsin, H
 • Ibsens, H
 • Ipsen, E

Det er foreløpig nye og oppdaterte poster som blir utvidet med data fra autoritetsregisteret. Dette betyr at søkeresultatene vil bli bedre og bedre etterhvert på alternative navneformer. Forutsetningen er at postene er knyttet til autoritetsregisteret. For at alle poster i Oria skal bli oppdatert må vi foreta en fullstendig re-eksport av postene fra Bibliotekbasen. Dette er under planlegging, men ikke tidfestet.

Vi arbeider også med å legge til selve autoritetsposten som en selvstendig søkbar post i Oria. Dette for å se om det har positiv innvirkning på søkeopplevelsen for sluttbruker. Søk i autoritetsposter når det er en realitet vil være valgfritt for institusjonen.

Systemoppdateringen som ble gjennomført forrige helg var vellykket og funksjonene i den nye versjonen er tilgjengelig. Dette inkluderer blant annet nullstill-funksjon i enkelt og avansert søk. Feilen knyttet til dato/årstall-avgrensing i avansert søk ser også ut til å være rettet. Når vi har testet og løst en liten teknisk utfordring vil vi legge til denne funksjonaliteten igjen i alle instanser av Oria.

Vi har også gjort noen forbedringer på BIBSYS-tilleggene som er lagt til i Oria:

 • I den tomme kopibestillingskjermen har vi lagt til indikasjon av viktige felt, samt noen forklarende tekster og rettet noen mindre feil.
 • I visningen av hefter har vi lagt inn at hvis et tidsskrift ikke er til utlån så får man beskjed om det, istedenfor å måtte logge på først og ikke få bestill-lenker. Kommentarkoder blir også skrevet fullt ut istedefor som koder.
 • Tidligere ble ikke hyllekart-knapp eller lenker til heftevisning vist hvis man klikket på «Oppdater plassering» i plasseringsfanen. Dette er nå rettet.

I helgen gjennomførte vi en re-indeksering av postene i Oria. Listen nedenfor viser de største endringene som er gjort på postene:

 • Poster med avdelingskode /NETT blir satt med denne koden som utlånssted slik at institusjonen selv kan definere visningstekst på disse postene i plasseringsfanen
 • Avdelingskode har blitt flyttet fra kolonnen til utlånssted til kolonnen for hyllesignatur. Dette for å gjøre det tydeligere hvor dokumentet er plassert
 • Ikke til utlån, dagslån og korttidslån har blitt utvidet til å vise den samme informasjonen på engelsk i plasseringsfanen. F.eks. Dagslån/One-day loan
 • Beholdning ble ikke vist for alle tidsskrift. Dette er rettet
 • Lokale informasjonskoder som er registert i 009 er nå søkbare i indeksen for Avdeling/samling ved å prefikse koden med «local». F.eks. poster med koden «kfk» søkes frem ved å skrive localkfk i feltet for Avdeling/samling
 • Standardtittel, originaltittel og andre varianter av tittel er lagt til søkeindeksen for tittel
 • Rekkefølgen på elementene i standardtittel er justert for å bli mer korrekt
 • Alternativt Dewey-nummer er lagt til i feltene for Dewey
 • Rettet en feil i kodingen for dokumenter som er Audio eller Video i avansert søk
 • Poster med samiske språkkoder er nå kodet korrekt
 • Bibliotek-fasetten i fanen Alle bibliotek inneholder nå innførsler fra alle bibliotek som har poster i trefflisten
 • Navn på bibliotek i bibliotek-fasetten er skrevet fullt ut

Ny versjon av Oria blir lagt ut førstkommende søndag (19/10). Oppdateringen gjøres tidlig om morgenen og bør ikke påvirke sluttbrukerne i særlig grad. Det vil dog være noe behov for en restart av systemet og noe nedetid. Det vil også være behov for noe opprydning etter oppdateringen (nye tekster/merkelapper etc). Vi vil gjøre dette så raskt som praktisk mulig etter oppdateringen.

I løpet av inneværende uke vil vi igangsette de nye funksjonene som BIBSYS står bak. Dette gjelder blant annet heftevisning for trykte tidsskrift og tom kopibestillingsskjerm.

Det er planlagt en full re-indeksering av postene i Oria helgen 24.-26. oktober. Dette vil bidra til å rette opp/legge til ulike forbedringer på postene. Noen eksempler på dette er bibliotekfasetten i fanen Alle bibliotek og forbedringer på standardtittel. Vi vil informere mer om dette etter at re-indekseringen er fullført.

Vi har fått beskjed fra ExLibris om at de i forrige uke fant og rettet en feil i høstingen av Brage-arkivene og at dette var årsaken til at det ikke hadde kommet inn nye poster etter den første lastingen i august.

Vi har sjekket og får nå treff på nye dokumenter fra Brage. Det vil si at poster som er registrert i september nå er søkbare via Oria. Helt nye poster som er registret i løpet av foregående uke er foreløpig ikke indeksert/høstet.

Vi regner med at denne høstingen nå er i godt gjenge og at nye poster vil bli indeksert fortløpende i de ukentlige høstingene.

Som en del av et samarbeid mellom Proquest og ExLibris er alle databasene til Proquest indeksert og søkbare i Oria.

For at institusjonen skal kunne søke i dette materialet må disse kildene aktiveres i søkekildeaktiveringen for Oria. Kun institusjoner som har abonnement på Proquest-baser kan aktivere disse. Dette gjøres på en litt annen måte enn vanlig søkekildeaktivering, og veiledningen nedenfor beskriver de nødvendige stegene.

Husk at oppdatert beholdning og tilgang også må være aktivert i SFX for at man skal få treff og tilgang til fulltekst-lenker.

Aktivering av Proquest databaser for søk i Oria (PDF)

Det har skjedd en del i det siste knyttet til søkekilder og nedenfor følger en oppdatering om dette:

1) Brage
Brage-arkivene ble inkludert som en søkekilde i august. Det viser seg at det tar lang tid før nye poster blir inkludert/høstet og gjort søkbare. Vi har bedt om statusoppdatering på dette, men har foreløpig ikke fått noe klart svar på dette utover at det har vært noen problemer knyttet til høsting av institusjonelle arkiv i september. Vi venter på en avklaring i denne saken.

Postene i Brage har blitt mappet til de materialtypene som blir brukt i Primo Sentralindeks. Dette er en begrenset mengde med overordnede materialtyper som brukes av alle som bruker Primo. F.eks. er ikke Masteroppgaver og Studentoppgaver definert i denne listen. Dette er materialtyper som BIBSYS har lagt til for de lokale postene fra Bibliotekbasen. Postene har derfor blitt mappet til det mest nærliggende. Vi har bedt om å få se mappingen slik at vi kan se om vi kan bidra til å gjøre noen forbedringer, men dette vil uansett være en grov mapping.

En del poster blir også liggende som duplikater som en følge av at NORA også blir høstet til Sentralindeksen og postene ligger da i begge disse kildene. Vi har bedt leverandøren se på hvorfor disse postene ikke blir sett på som versjoner av samme dokument og samlet i en post.

2) Nye nordiske kilder
BIBSYS forslo tidlig noen nordiske kilder som vi ønsket skulle bli inkludert i sentralindeksen, Vi har nå fått en tilbakemelding på disse forslagene:

 • NORART: ExLibris ønsker primært å inkludere materiale som er tilgjengelig som fulltekst og de er usikre på hvor NORART plasserer seg. BIBSYS har presisert at mange av de tidsskriftene som er indeksert er tilgjengelig online og registrert i SFX og at dette ville vært en stort fordel for det nordiske markedet. Vi har derfor bedt dem om å revurdere standpunktet for denne databasen
 • ATEKST: Sentralindeksen har fokus på akademisk materiale og ikke på avisartikler. ExLibris er derfor skeptiske til å inkludere denne basen da den faller utenfor fokusområdet. Innspillet fra BIBSYS har vært at avisartikler vil kunne være relevante i ulike sammenhenger og at dette kan være et naturlig neste steg, men at det da må være mulig å skille ut avisartikler fra akademisk innhold.
 • SweMed+: ExLibris har signert avtale om å inkludere denne databasen i indeksen. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer på metadata som foreløpig er litt for tynne. Når dette er på plass vil SweMed+ bli inkludert og søkbar i Oria.

3) Proquest
Som tidligere informert om (http://www.bibsys.no/flere-e-ressurser-tilgjengelig-i-oria/) så har ExLibris og Proquest inngått en samarbeidsavtale om utveksling av data og tjenester. Som en følge av dette er nå alt Proquest-materiale tilgjengelig i Sentralindeksen og alle Proquest-databaser er tilgjengelige for aktivering via søkekildeaktiveringen. Da dette gjøres på en litt annen måte enn tidligere så vil vi komme ut med en egen veiledning på hvordan dette gjøres om kort tid.

4) Ebsco
Vi har tidligere beskrevet Ebsco’s nye metadatastrategi og hvordan Exlibris ser på denne (http://discovery.bibsys.no/2014/06/30/exlibris-og-ny-metadatastrategi-fra-ebsco/). Status pr september/oktober er at det fortsatt er dialog men at de ikke har kommet frem til enighet. Sakens kjerne slik vi kjenner den er at ExLibris ikke får tilgang til alle databaser fra Ebsco, og da dette er sentrale og viktige databaser så faller litt av grunnlaget for samarbeid bort. Vi håper at det vil komme en løsning på dette og at partene finner til enighet.

5) LM-informasjonstjenester
BIBSYS har fått lagt inn et nytt target i SFX for LM-informasjonstjenester. Dette targetet inneholder alle tidsskrift som LM tilbyr det norske markedet og kan aktiveres enten manuelt eller maskinelt basert på fil. Merk at i og med at LM er en agent så vil de ikke kunne lenke til artikkelnivå, men kun til tidsskriftets nettside. Hvis man ønsker å ha lenking på artikkelnivå så må tidsskriftet aktiveres i targetet for den aktuelle leverandøren av tidsskriftet direkte. Hensikten med LM-target er å på en kjapp måte kunne aktivere alle tidsskrifter fra denne agenten. Det er noen tidsskrift som ikke har beholdning. Vi jobber med LM for at de skal legge til denne informasjonen.

Som varslet i et tidligere innlegg er det på kursersjonen klagt ut ny funksjonaltiet i Oria for visning og bestillinger av hefter for trykte tidsskrift. dette gjør det mulig å se hvilke hefter et bibliotek har for et gitt abonnement samt mulighet for sluttbruker å bestille lån av et enkelthefte hvis de er pålogget.

Se denne veiledningen for mer informasjon om heftevisning og skjermbilder.

heftevisning

Testversjonen av Oria har blitt oppdatert til en ny versjon. Dette inkluderer både ny versjon fra leverandøren og ny funksjonalitet som BIBSYS har lagt til.

Av de mest synlige endringene som følger med den nye versjonen fra leverandøren er muligheten til å nullstille søket i enkelt søk (kryss i enden av søkelinjen), samt mulighet til å nullstille søket i avansert søk. De som er interessert kan lese om endringene i den nye versjonen her: http://exlibris-public.exlibrisgroup.com/releasenotes/web/RN?product=Primo&Major=4&Minor=8&ServicePack=0

Følgende er ny funksjonalitet som BIBSYS har lagt til:

 • Heftevisning for trykte tidsskrift med mulighet til å bestille enkelthefter. Det kommer et eget innlegg om heftevisningen
 • Mulighet for BIBSYS å legge ut en melding/varsel i alle instanser av Oria, eksemplifisert med en eksempelmelding
 • Integrert tom bestillingsskjerm i hovedmenyen og fra null-treff-siden. Lenken i hovedmeneyen er nå lagt først, men det kan hende at denne flyttes til en annen plassering i menyen
 • Flaggvisning i språkvalget
 • Visning av titler i flerbindsverk i låneoversikt/bestillinger
 • Informasjon om tilgjengelig Online er klikkbar til fulltekst/SFX
 • Diverse mindre feilrettinger

Vi oppfordrer til at dere tar en titt på den nye versjonen og funksjonaliteten slik at denne er kjent før vi setter dette i regulær drift. Endringene som BIBSYS har lagt til vil tidligst bli synlige i produksjonsversjonen etter 5/10 2014. Den nye versjonen fra leverandøren vil sannsynligvis bli utført den 12. eller 19 oktober. Vi vil sende ut informasjon om dette når det er avklart.

De som har gjort endringer i lokal CSS/stilark må sjekke at de endringene som er gjort ikke har påvirket posisjonering og lignende, og eventuelt justere CSS-filen til å håndtere endringene. Dette gjelder spesielt meldingsboksen og språkmenyen.

Dere finner lenke til testinstansene på denne siden:
http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/testinstanser-oria/

Hvis dere ikke ser de nye funksjonene BIBSYS har lagt til kan dere sjekke om dere i header.html-filene har en lenke til bibsys.js i testmappen (/BIBSYS_all/test/bibsys.js). Hvis du er usikker på hvordan du sjekker dette kan du ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte.