Vi har hatt litt tekniske utfodringer med å legge ut nye innlegg på bloggen, men nå er lydinnspillingene av Oria-seminaret tilgjengelig. Du finner lyd og presentasjon på lenkene under:

Oria – generell informasjon v/Asbjørn Risan, BIBSYS

SFX – en innføring v/Elsa Ytterland, BIBSYS

SFX – eksempler v/Elsa Ytterland, BIBSYS

Vi har også satt opp tre nettsider med nyttige lenker og informasjon knyttet til Oria og SFX:

Systemtilganger

Informasjon

Teknisk

Det nærmer seg nyttår og det er på tide med en ny statusoppdatering av det som har blitt gjort med Oria den siste tiden.

Dette er noe av det som har blitt utført siden forrige statusoppdatering:

 • Re-dirigering til riktig instans basert på IP når brukeren går til oria.no
 • Lagt inn støtte for hyllekart
 • Lagt inn mulighet for å skjule uønskede fasetter
 • Forbedret påloggingsrutinen for brukere med flere låntagerid’er
 • Lagt inn mulighet for kommentarer på bestillinger
 • Hindret bestillinger på hele tidsskriftserier og flerbindsverk
 • FRBR-teksten er nå klikkbar i postvisningen
 • Interne lenker åpnes i samme vindu, mens eksterne lenker åpner i nytt vindu/fane
 • Ny søkeindeks på forlag
 • Indeks og fasett på realfagstermer og menneskerettighetstermer
 • Mastergradsoppgaver, studentoppgaver og doktorgradsavhandlinger tilgjengelige som avgrensingsmulighet i fasetten Materialtype
 • Dokumenter med status «best» og «akset» blir eksportert til Oria og får gul status
 • «Tilgjengelig» (grønn status) er endret til «På hylla»
 • «Kan være tilgjengelig» (gul status) er endret til «Kontakt biblioteket»
 • Diverse tekstendringer
 • Lagt inn objektid i postvisningen og lagt til mulighet for å gå direkte til posten i Oria via kommando «oria,»
 • Justert på EndNote-eksporten (mer gjenstår)
 • Lagt til sluttår for tidsskrifter
 • Justert på koblingen mellom overordnet og underordnede poster (inkludert fjerning av 780/785 $7)
 • Gjennomført 3 Oria-seminar
 • Lagt inn note om overordnet/underordnede poster og tilgangsinformasjon til digitaliserte poster direkte i trefflisten
 • Slått sammen innholdsinformasjon til en lenke istendefor tre
 • Lagt inn en gradivs høyre relevans på nyere titler etter 2006
 • Rettet navn på søkefaner (rett over trefflisten) – (bøker, artikler m.m.) er fjernet
 • Oppdatert den permanente lenken til posten til å hensynta hvilken instans man befinner seg i

I tillegg har vi noen konkrete oppgaver som vi jobber med. Kopibestilling er utviklet og er under testing og kvalitetssikring. Vi arbeider også med å koble autoritetsdata fra autoritetsregisteret til de enkelte postene. Det er installert en ny versjon av Oria på testserveren. Denne er under testing før vi oppgraderer på produksjon i løpet av januar.

Før nyttår vil vi foreta en fullstendig eksport fra Bibliotekbasen til Oria. I den forbindelse vil vi også få støtte for slettede poster i Oria (objektid som blir slettet i Bibliotekbasen blir også fjernet fra Oria). Dette innebærer at søkeresultatene fra Oria for Bibliotekbasen vil  være ustabile i romjulen.

Vi har lagt inn en automatisk re-dirigering til institusjonens egen Oria-instans hvis en bruker på en IP tilhørende en institusjon går inn på oria.no.

Hvis en bruker som har en IP-adresse tilhørende Universitet i Bergen går inn på oria.no vil brukeren automatisk bli redirigert til Universitetet i Bergens instans av Oria (uib.oria.no). Det samme vil skje for alle institusjoner som har en Oria-instans.

Vi har også lagt inn denne re-dirigeringen fra søkeboksen på BIBSYS-nettsted (www.bibsys.no).

Re-dirigeringen baserer seg på de IP-adressene som er meldt inn til BIBSYS. Det er derfor viktig at vi får beskjed om IP-adressene endres ved institusjonen.

Brukere som ikke befinner seg på campus eller som ikke benytter seg av VPN eller andre lignende løsninger vil ikke bli redirigert. Vi vil legge inn informasjon om som tydeliggjør at de bør velge en instans og at de bør være på en IP-adresse tilhørende institusjonen for å få best tilgang til fulltekst.

Presentasjonene fra Oria-seminaret er nå tilgjengelig via lenkene under:

Generell informasjon om Oria v/Asbjørn Risan, BIBSYS

Innføring i SFX v/Elsa Ytterland, BIBSYS

Erfaringer med Oria ved Høgskolen i Hedmark v/Sarah Loftheim, Høgskolen i Hedmark

Erfaringer med Oria ved Norges Handelshøyskole v/Fredrik Kavli, Norges Handelshøyskole

Vi ser på mulighetene for å legge ut de to førstnevnte presentasjonene med innspilt lyd og håper å få gjort dette så raskt som praktisk mulig.

En person fra hver institusjon skal ha fått e-post fra Ex Libris med brukernavn og passord til Ex Libris Learning Center:
http://learn.exlibrisgroup.com/login/

Dette er et nettsted med læringsmateriell fra Ex Libris knyttet til blant annet SFX og Primo. Tilgangen er gratis som del av kontrakten med Ex Libris og gjelder til mars 2014. Alle kursene er på engelsk, og varer normalt 10-40 minutter. Bruker og passord kan deles med andre ved institusjonen hvis ønskelig.

Systemet spør om du vil melde deg på et kurs, svar ja, og du får tilgang til kurset med en gang.  Du kommer inn i kurset og kan når som helst stoppe opptaket, spole tilbake for å høre om igjen, eller gå til bestemte deler av presentasjonen. Noen av kursene krever en ‘Enrollment key’ som man får tilgang til ved å følge instruksjonen på nettsidene.

Vi har valgt ut noen kurs som kan være aktuelle. Merk at dette er et lite utvalg av flere relevante kurs:

 • SFX Introduction (om hva en lenketjener gjør, forklarer grunnleggende begreper i SFX)
 • Activation and Deactivation in SFX Admin Lite (aktivere og deaktivere enkelt-titler i pakker, endre beholdning)
 • Changes and New Functions in SFX 4.0 (spesielt delen ‘SFX Admin and KBManager: New Functions’)
 • Primo Overview (grunnleggende prinsipper i Primo, fasetter, FRBR-isering, integrasjon med SFX osv)
 • Customizing Primo with CSS (tips til hva som kan gjøres med CSS)
 • Marketing Primo at Your Institution (om markedsføring av produktet)

Kursene i Ex Libris Learning Center er et supplement til materialet som finnes i BIBSYS Cloud, og kan være fint som en annen tilnærming enn de skriftlige veiledningene.

Vi gjør oppmerksom på at dette er generelle kurs laget av Ex Libris, slik at en del av informasjonen ikke stemmer for den implementasjonen som er gjort for BIBSYS-konsortiet.