Oria er nå fullt ut oppdatert med de siste postene fra Bibliotekbasen siden systemarbeidet i begynnelsen av desember. Vi har også satt i gang igjen den jevnlige høstingen slik at nye og endrede poster blir overført til Oria hver kveld/natt slik at de er tilgjengelige påfølgende dag.

Årsaken til at dette har tatt tid har vært en kombinasjon av ulike omstendeligheter som har spilt sammen på en ugunstig måte. Ting har tatt lengre tid enn først forventet og det har også oppstått noen tekniske hindringer som måtte ryddes av veien.

På grunn av at dette har tatt tid å få på plass har vi besluttet å utsette siste den siste fasen av plattformskiftet til over nyttår. Dette fordi vi ikke ønsker å gjøre denne endringen rett før julehøytiden hvor tilgangen på ressurser er begrenset hvis det skulle oppstå noe i forbindelse med skiftet. Skiftet vil derfor sannsynligvis skje enten 11. eller 18. januar, men det vil vi ta endelig stilling til over nyttår.

Minner derfor om at eventuelle endringer som gjøres i administrasjonsgrensesnittet til Oria før skiftet må gjøres på nytt etter at skiftet er fullført. Endringer i HTML og CSS er ikke berørt av dette og kan gjøres uavhengig. De som ønsker å skifte logo og eventuelt få skjult fasetter kan sende logo og liste over fasetter til BIBSYS Brukerstøtte.

Vi har mottatt ny samisk oversettelse av Oria og vil laste dette inn i Oria så raskt som mulig. På nyåret vil vi også erstatte dagens html-filer på samisk med oppdaterte filer for de som ikke har meldt fra til oss at de ønsker å beskytte disse filene fra sentral oppdatering.

Vi har også gjort en mindre justering på stilarket som alle benytter i Oria slik at alle opplysningene når man klikker på detaljfanen for en post i trefflisten vises og man slipper å scrolle nedover.

Med ønske om en god jul og et fredfylt nytt år!

Norart blir søkbar i Oria

desember 11th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt | Lenketjener - (0 Comments)

Vi meldte tidligere at vi hadde spilt inn Norart som en potensiell søkekilde i Oria, men at den ikke ble godkjent i første instans. Vi ba Ex Libris ta en ny runde på denne kilden og vi har nå fått bekreftet at de vil ta inn Norart som en søkekilde.

De har vært i kontakt med Nasjonalbiblioteket som eier dataene og fått tilatelse til å høste Norart. Vi vet ikke når Norart vil være på plass, men det tekniske arbeidet har startet og vi antar at Norart kan være på plass i løpet av første kvartal 2015.

Inkluderingen av Norart vil øke omfanget av norske og nordiske artikler i Oria med ca 550.000 artikler fra ca 460 tidsskrift.

Når Norart er indeksert vil vi gi informasjon om hvordan denne søkekilden kan aktiveres.