I april lanserte Ebsco en ny strategi for deling av metadata. I og med at en del Ebsco-baser ikke har vært delt med andre og dermed ikke søkbare direkte i Oria, spurte vi ExLibris, som er leverandør av Oria, hvordan dette ville få påvirkning på innhold i sentralindeksen og det som er søkbart i discoveryverktøyet.

Dette var svaret vi fikk:
«On April 18th EBSCO released their new policy on metadata sharing and technology collaboration by which some of their databases would be available for indexing by discovery services in return for technology collaboration. In the past couple of weeks we have actively solicited feedback on this EBSCO policy from a wide range of mutual customers. Based on this feedback and our own analysis of the specific databases included in the EBSCO offer, we have identified a significant gap between what EBSCO has offered and what customers license from EBSCO and would like to see indexed in Primo.

We have requested a meeting with EBSCO to reconcile this gap and reach an agreement that will allow customers to search the EBSCO content they subscribe to through Primo.

We aim to establish a long-lasting and balanced relationship with EBSCO to the benefit of our mutual customers, and will update you after our discussions with EBSCO.»

Vi håper at dette vil komme på plass relativt snart slik at Ebsco-materiale er tilgjengelig på lik linje med materiale fra andre leverandører.

Førstkommende søndag blir Oria oppdatert til en ny versjon. Dette vil bli gjort så tidlig som mulig, men vil innebære litt nedetid. Hvis alt går som forventet vil dette i liten grad merkes av brukerne. Det kan dog være litt ustabilt i løpet av dagen i forbindelse med etterbarbeid.

Dette er en mindre systemoppdatering som ikke bringer med seg så store endringner i funksjonalitet, men som gjøre det mulig for oss å gjøre enkelte endringer. Det som kommer i systemet er blant annet bedre støtte for såkalt known-item-search og det vil være mulig å få en stabil lenke til artikler og andre poster i Oria for bruk i f.eks. pensumlister.

Systemoppgraderingen vil også ha positive effekter på ytelse, men dette er ikke den endelige løsningen på de utfordringene vi har erfart. Her arbeider leverandøren fortsatt med løsninger.

De endringene som BIBSYS vil legge til etter systemoppgraderingen er:

  • Avgrensing på flere materialtyper som DVD, Blu-ray, og cd’er. Mer info om dette kommer i eget blogginnlegg
  • Søk på relaterte ISBN-numre (776 $z) skal gi treff. Eksempelvis søk på trykt ISBN vil også gi treff på elektronisk versjon hvis ISBN-nummeret er registrert i 776$z
  • Søk på emner i 687 vil gi treff og verdiene vil bli lagt i emne-fasetten/-indeksen
  • Fullt navn på bibliotket i bibliotekfasetten i fanen Alle bibliotek, istedenfor kode/kortform
  • Open Access-tekst på poster som pr definisjon ikke er Open Access vil bli fjernet på poster fra Bibliotekbasen
  • Plasseringsfane for elektroniske tidsskrift for å vise hvem som har abonnement på de ulike tidsskriftene

Disse endringene vil sannsynligvis komme på plass i løpet av juni.

Andre større saker som vi arbeider med er heftevisning for trykte tidsskrift med mulighet for bestilling av enkelthefter, integrert bestillingsskjema for dokumenter som ikke finnes i Oria og mulighet for fjernlån via Oria for ikke-BIBSYS-bibliotek. Disse oppgavene vil det bli jobbet med i løpet av sommeren.

Det har vært utfordringer knyttet til ytelse og respons fra Oria i perioder og vi opprettet derfor en support-sak for å få rettet opp dette en tid tilbake. I lys av at problemet har vedvart og flere av dere i den senere tid har meldt fra om dette, valgte vi å eskalere saken til høyeste nivå. Dette har fått fortgang i saken og leverandøren vil ta en gjennomgang av sine rutiner for å sikre at vi får best mulig support på våre support-saker.

Leverandøren har satt inn flere ressurser i feilsøkingen og mener nå at de har funnet en mulig årsak. De mener at dette er årsaken til at svartiden i perioder generelt sett er for lang og at plasseringsvisning på dokumenter med mange eksemplarer kan gå ut i feil. De jobber nå med å finne løsninger på problemet og vi regner med at dette vil være ordnet innen rimelig tid. Hvorvidt dette er tilstrekkelig og at de har funnet hele årsaken vil vise seg.

Det har blitt etterlyst mulighet for å kunne kommunisere institusjonene i mellom for å utveksle erfaringer. Vi har derfor opprettet et forum (Discovery) på http://forum.bibsys.no hvor man kan diskutere Oria og SFX. BIBSYS vil følge med på hva som diskuteres og bidra med svar og kommentarer ved behov, men det er først og fremst et forum hvor institusjonene drøfter aktuelle problemstillinger og deler beste praksis osv.  De primære informasjonskanalene fra BIBSYS vil være blogg og epost til kontaktpersonene for Oria, i tillegg til de «vanlige» kanalene; BIBSYS Nettsted og nyhetsbrev.

Dette gjelder primært de institusjonene som benytter Feide lokalt.

Vi har satt igang en eksport av alle låntagere med kategori 7 (eksterne brukere) fra Biblioteksystemet til den delte Feide-instansen.

Dette betyr at disse låntagerne kan logge seg på Oria ved hjelp av låntagerid’en sin og et passord ved velge BIBSYS som institusjon når de logger på.

Hvis de har et passord fra BIBSYS Ask fra før skal de kunne bruke dette videre, men hvis de ikke har, eller bytter passord, må de bestille et nytt passord fra denne siden: https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/

Det er opp til institusjonen å informere disse brukergruppene om at de må velge BIBSYS som institusjon. Rutine for å bestille/endre passord er beskrevet i denne veiledningen: http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2014/05/Hvordan-bestille-eller-endre-passord-i-BIBSYS-Feide.pdf

Det kan fortsatt være enkelte brukergrupper som ikke har Feide-tilknytning, selv om institusjonen benytter Feide, eller ligger i låntagerkategori 7. Et eksempel på dette kan være sykehusansatte. Vi vil etablere rutiner for å kunne hente ut låntagere basert på en låntagerkategori og/eller bestillingssted. Det betyr at en institusjon kan definere kombinasjoer av låntagerkategori og bestillingssted som ikke er fanget opp av de vanlige pålogginsgrutinene og få disse brukerne eksportert til den delte Feide-instansen.