Central Discovery Index

mars 18th, 2020 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

På BIBSYS-konferansen tidligere denne måneden ble Central Discovery Index (CDI) presentert. CDI er en ny sentral søkeindeks over «alt» som finnes av artikler og andre ressurser. Sentralindeksen er det man søker i i Oria for poster som ikke kommer fra bibliotekkatalogen. CDI erstatter Primo Central Index.

Overgangen til CDI vil skje i løpet av 2. kvartal. Mer om hva, hvordan og hvorfor CDI finner dere i denne presentasjon fra BIBSYS-konferansen.

Tidsplanen slik den foreligger nå er som følger:

 • 29. mars
  • Aktiverte søkekilder blir kopiert fra dagens søkekildeaktivering til Alma
  • Rapport tilgjengelig i Alma (Resources > Advance Tools > PC to CDI Activation Report)
 • April – mai
  • Institusjonene gjør seg kjent med CDI i Alma og gjør eventuelle justeringer
  • Kan teste søk mot CDI i Oria (legg til &searchCDI=true i url’en)
 • Medio juni
  • Konsortiet går live med CDI (må gå over samtidig)
 • Juli/August
  • Tvungen overgang til CDI for alle Primo-kunder

Pr nå foreligger det ingen planer om å endre tidsplanen på grunn av korona, men det kan komme endringer. Vi vil i så fall vurdere dette og informere om konsekvensene/endringene.

Pr nå er det ingenting dere må gjøre. Etter 29. mars og frem til overgangen til CDI i juni må eventuelle endringer i søkekilder gjøres både i Alma og i søkekildeaktiveringen til PCI. Denne lenken er til en veiledning til aktivering i PCI: https://dok.unit.no/aktivering-av-soekekilder

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *