Det er planlagt en systemoppdatering av Oria fra versjon 4.4 til 4.5.1. Dette vil bli gjort på test-/kurssystemet søndag 2/2 og på driftssystemet påfølgende søndag 9/2 forutsatt at alt er ok. Oppgraderingen vil føre til at systemet kan være utilgjengelig i noen timer den dagen oppdateringen blir foretatt.

Dette er en relativt stor oppdatering hvor blant annet innspill som BIBSYS har kommet med i løpet av innføringen av Oria har blitt inkludert. Dette gjelder blant annet at:

  • nye materialtyper som vi har definert vil bli mulig å velge som en avgrensing i avansert søk
  • det vil bli slutt på blanding mellom engelske og norske navn i plasseringsfanen
  • kildeinformasjon vil bli fjernet fra trefflistevisningen
  • det er rettet en feil i bruk av lagrede poster

Av andre synlige endringer kan det nevnes at det vil komme en tidslinje for avgrensing på årsspenn i fasettlisten hvor man kan angi start- og sluttår eller bruke en grafisk representasjon for å angi det samme.

For å bedre ytelsen på systemet er det også gjort en endring knyttet til CSS-filer. Tidligere ble det lastet inn tre ulike CSS-filer, men nå blir disse tre filene slått sammen til en felles som blir brukt i Oria. Dette skal ikke ha påvirkning på hvordan Oria ser ut, men det kan bli litt annerledes hvordan man kan teste endringer man har gjort i CSS-filen. Vi vil legge ut et eget blogginnlegg om dette.

De som er interessert i å se en oversikt over alle endringer som er gjort kan bruke denne lenken: endringer i SP 4.5.1

Testversjonen er allerede oppgradert til versjon 4.5.0 så det er mulig å se mange av endringene her allerede. Lenke til testversjonene finner dere her.

Vi har testet at de ulike tilleggene og endringene som BIBSYS har utviklet (kommunikasjon med biblioteksystemet, pålogging, eksport av data, hyllekart etc) også fungerer på den nye versjonen. Det kan allikevel skje at det må gjøres noen justeringer etter at den nye versjonen er installert.

Kopibestilling

januar 14th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (2 Comments)

Vi har nå ferdigstilt funksjonalitet som muliggjør kopibestillinger via Oria, og ønsker med dette å informere og forberede institusjonene på at det nå vil kunne komme kopibestillinger via Oria. Ved å klikke på lenken/fanen «Kopibestilling» på postene blir brukeren presentert for et ferdig utfylt skjema basert på den aktuelle posten. Brukeren må være logget på. Når brukeren har gjort eventuelle endringer på informasjonen, lagt til kommentar eller lignende, sendes bestillingen ved å klikke på Bestill. Se vedlagte skjermbilde.

Bestillingen blir registrert som en ordinær kopibestilling i Biblioteksystemet.

Kopibestillingsmuligheten dukker opp på alle poster, men man vil ikke få mulighet til å kopibestille audiovisuelt materiale.kopibestilling

Tekstressurser

januar 7th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (0 Comments)

Vi har fått spørsmål om hva som ligger i kategorien tekstressurser som materialtype og har fått følgende svar fra leverandøren.

Tekstressurs er brukt når en post er tekstlig materiale, men ikke nødvendigvis akademisk, som tidsskriftsartikler og andre.

Artikkel er brukt når en post er en artikkel som tilhører et akademisk tidsskrift med ISSN.

Tidsskrift definerer selve tidsskriftet.

Avisartikkel brukes på artikler fra aviser som for eksempel The New York Times og andre.

I de tilfeller der man har poster som er tekst, men som ikke hører innunder noen av kategoriene over benyttes kategorien Tekstressurser.

I løpet av romjulen har vi i BIBSYS forberedt og gjennomført systemarbeid på Oria. Hensikten med dette var:

  • å sikre at alle poster fra Bibliotekbasen var oppdatert i Oria
  • å fjerne slettede poster i Bibliotekbasen fra Oria
  • å legge til rette for å kunne støtte slettede poster (mulighet til å fjerne dem fra Oria)

For å kunne gjennomføre punktene knyttet til slettede poster måtte vi slette søkeindeksen i Oria og laste opp nye grunnposter fra Bibliotekbasen. Når vi nå får støtte for å slette poster på daglig basis vil dette ikke være nødvendig neste gang vi ønsker å ta en full eksport fra Bibliotekbasen.

Uthenting av poster fra Bibliotekbasen og opplasting av disse til Oria gikk etter planen, men når vi skulle bygge opp indeksen på nytt støtte vi på uforutsette problemer. I slike tilfeller må vi få bistand fra leverandøren av systemet for å få orden på systemet og vi har hatt en tett dialog med support-teamet fra ExLibris gjennom romjulen.

De oppdaget en feil i det grunnleggende oppsettet av søkemotoren som årsaken til problemene. Dette er nå rettet og vi fikk dem til å laste inn en backup av søkeindeksen.

Oria er igjen søkbar, men det er fortsatt noen små problemer som henger igjen, blant annet knyttet til FRBRiserte poster. For å få rettet opp i dette og for å fullføre det arbeidet som ble påbegynt vil vi i løpet av helgen kjøre en ny re-indeksering av databasen. Dette bør ikke føre til nedetid på systemet eller at postene blir utilgjengelige, men hvis det skulle være nødvendg vil vi ta ned systemet i kortere perioder for å sikre at systemet er stabilt og velfungerende senest mandag 6/1.

Vi beklager at det nødvendige systemvedlikeholdet støtte på uforutsette problemer og tok lengre tid enn forventet. Vi vil ta opp dette med leverandøren for å lære av det som skjedde og søke å hindre at dette skjer igjen.