Språk i Oria

november 28th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (0 Comments)

Det har kommet kommentarer og innspill knyttet til språk og oversettelse av Alma og Oria. Jeg skal ikke kommentere Alma i denne sammenheng, men vil benytte anledningen til å gi en status for Oria.

Teksten i Oria stammer fra tre kilder:

  • Tekst definert i Oria
  • Tekst definert i andre systemer og som blir vist i Oria
  • Tekst fra postene i Oria

Det var primært et fokus på oversettelsen til nynorsk i epostene som kom på Bibliotek-Norge-listen. Vi har derfor tatt en gjennomgang av tekstene som er definert i systemet og lagt inn oversettelser på de tekstene som manglet. Ca 80-100 termer ble oppdatert. Dette var hovedsakelig knyttet til ny funksjonalitet som har blitt introdusert i de senere versjonene av Oria. Vi har samtidig lagt inn oversettelse for de samme termene for bokmål. Vi ser at det er en utfordring å være ajour med oversettelse (for alle målformer) når det kommer ny funksjonalitet inn i systemet, og vil derfor etablere rutiner som sikrer en raskere håndtering av oversettelse ved lansering av ny funksjonalitet.

Det vil dog likevel kunne finnes  både manglende oversettelse eller feil i oversettelsen, og vi setter derfor stor pris på at det kommer tilbakemeldinger . Vi retter fortløpende når vi blir gjort oppmerksomme på feil/mangelfull oversettelse. Vi har også tidligere gjort oversikten over alle tekstene i systemet tilgjengelig for konsortiet slik at de kan bidra med forbedringer. Vi er takknemlige overfor de som har bidratt i dette arbeidet. Hvis noen ønsker å se språkfilen, eller oppdager svakheter i oversettelsen kan de ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no).

I epostene på Bibliotek-Norge-listen ble det nevnt noen konkrete eksempler. Disse tekstene kommer fra andre systemer og er ikke definert i Oria. I disse tilfellene dreier det seg om de systemene som sørger for kommunikasjon til og fra BIBSYS Biblioteksystem. Disse systemene har pr idag støtte for engelsk og bokmål. Vi har undersøkt og vi har funnet at Primo (som er systemet Oria baserer seg på) ikke sender korrekt språk til tjenesten for nynorsk og samisk og tjenesten returner da default språk som er engelsk, og ikke den oversettelsen som er definert. Når språket er nynorsk er det bokmål som skal returneres og ikke engelsk. Vi har registrert dette som en sak hos leverandøren og avventer svar derfra på hvordan vi kan få Primo til å sende korrekt språkkode for disse språkene.

En annen ting som har skapt frustrasjon, også hos BIBSYS, er at vi ikke har hatt anledning til å endre fra «Biblioteksøk» til «Nytt søk» i hovedmenyen for alle instanser. Årsaken til dette er en svakhet i systemet som har gjort at vi ikke kan endre denne for alle samtidig og vi har blitt hengende med den første oversettelsen. Vi har jobbet med leverandøren for å få en løsning på dette og vi har nesten kommet i mål (dette er endret på testversjonen),  og det er kun mindre tekniske løsninger som må på plass før vi kan få rettet denne teksten.

Når det gjelder Oria på samisk (nordsamisk) venter vi på å få tilbake oversettelse av nye termer, og så snart disse er klare vil vi oppdatere Oria med nye tekster.

I helgen kjørte vi en re-indeksering av postene fra Bibliotekbasen for å få oppdatert postene basert på de siste endringene i konverteringen. Følgende endringer er gjort:

  • I-analytter er kodet som fragment i Bibliotekbasen. Dette gjelder både bok-kapitler og artikler. Disse har i utgangspunktet den samme formatdefinisjonen så vi har ikke noe som entydig identifiserer hva som er et kapittel og hva som er en artikkel. Det har allikevel kommet flere ønsker om at vi skal kunne skille disse i Oria. Vi har defor basert oss på egenskaper om vertsdokumentet som følger med I-analytten. Hvis vertsdokumentet er registert med et ISBN-nummer vil vi merke I-analytten som et kapittel. Hvis vertsdokumentet er registrert med et ISSN-nummer eller er uten et standardnummer så vil I-analytten registreres som en artikkel. Ikonet for kapitler vil være bok-kapitler, mens i avansert søk og i fasettlisten er kapitler i gruppen bøker. I eksport til Endnote vil de være merket som Chapter
  • Vi har satt inn omslagsbilde i detaljert visning på postene fra Bibliotekbasen. De postene fra Bibliotekbasen som har en kobling til til et omslagsbilde får vist bildet nederst i detaljert visning av posten
  • Relasjonskode er fjernet fra navnet i eksporten til Endnote, eks «red.» kom inn som en del av navngivningen. Det er nå fjernet
  • Vi har forberedt for en ny fasett: Musikk-klassifikasjon (087 og $2 = noterlyd i BIBSYS-marc). Denne er foreløpig ikke aktivert. Vi vil komme med informasjon om når den er aktivert og hvordan den kan skjules med CSS om man ikke ønsker at denne fasettene skal vises