Oria høster metadataposter fra alle vitenarkiv som bruker Brage. I november 2019 ble denne høstingen endret som en følge av de endringene som ble gjort med disse vitenarkivene i løpet av våren 2019.

Nye/oppdaterte poster blir høstet ukentlig (hver onsdag kveld). Disse blir delt inn i logiske delmengder som gjør det mulig å velge hva som skal være søkbart i Oria. De delmengdene som er definert er:

  • Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (Bachelor thesis og Studentpaper, others), Blå sirkel
  • Studentoppgaver i alle vitenarkiv, Grønn sirkel
  • Alle registreringer i alle vitenarkiv minus studentoppgaver, Rød sirkel minus grønn sirkel

Brage_søkeoppsett

I Oria har vi, for de som ikke ønsket endringer i søkeoppsettet, aktivert Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (blå sirkel) i Mitt bibliotek. Dette gjelder de som er med i Brage-konsortiet.

I Norske fagbibliotek har vi aktivert Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (blå sirkel) + Alle registreringer i alle vitenarkiv ekskl. studentoppgaver (rød sirkel minus den delen av grønn sirkel som ikke overlapper med blå sirkel). Dette gjelder for alle. Det betyr at i Norske fagbibliotek er ikke studentoppgaver i andre institusjoners vitenarkiv inkludert. Bakgrunnen for dette er at vi har fått innspill fra flere om at disse kan oppfattes som støy.

Hvis noen ønsker at Norske fagbibliotek også skal inkludere studentoppgaver i andre institusjoners vitenarkiv, eller ønsker andre kombinasjoner i hva som skal være søkbart i sin Oria-instans, ta kontakt med Unit brukerstøtte (support.bibsys.no).

Med den endringen som ble gjort i søkeoppsettet i Oria i desember 2019, er det nå større fleksibilitet i hvilke «faner» man kan ha. Det er mulig å ha Brage (eget vitenarkiv / alle vitenarkiv / begge) som egne valg i nedtrekksmenyen i Oria. De som ønsker dette eller mer informasjon om dette kan kontakte Unit brukerstøtte.

Hvis det er noen som ikke får treff på innhold i eget vitenarkiv i Oria, ta kontakt med Unit brukerstøtte.