Før overgangen til Alma var FRBR aktivert i Oria. I forbindelse med overgangen ble dette de-aktivert da deduplisering var standard fra Alma. Da det viste seg at dedupliseringen ikke hadde de ønskede fordelene og førte til en del støy ble dedupliseringen slått av i våres. FRBR ble da ikke re-aktivert.

Arbeidsgruppen for Oria har besluttet at vi skal aktivere FRBR igjen. Målet med FRBRiseringen er ryddigere og mer oversiktelige trefflister ved at ulike utgaver av et dokument blir samlet til en samlepost. Ved å gå inn på denne kan brukerne se de ulike utgavene som ble samlet. Dette skiller FRBR fra deduplisering da postene ved deduplisering ble slått sammen til en post som representerte de sammenslåtte postene og man kunne ikke se de enkelte postene.

FRBRiseringen vil også frigjøre plass i trefflisten slik at flere relevante poster vil komme på den første trefflistesiden.

I FRBRiseringen vil poster som har samme tittel og forfatterinformasjon bli samlet. Det er også kun poster med samme visningstype (bok, video, lyd etc.) som blir samlet. Det betyr at lydbokutgaven og den trykte boken blir ikke slått sammen, men to utgaver av det trykte dokumentet vil bli samlet. Noter (Musikktrykk) og cd-spor vil bli unntatt FRBRisering. Trykt og elektronisk utgave av det samme dokumentet har samme visningstype og vil bli samlet forutsatt at tittel og forfatterinformasjonen er den samme.

FRBRiseringen krever en re-indeksering av basen og det planlegges å gjennomføre denne førstkommende helg (oppstart 28/10 2016).

For å sikre økt sikkerhet på «Send på e-post»-funksjonen i Oria har Ex Libris aktivert en funksjon for å sjekke om man er et menneske eller om man er en maskin. Når man klikker på E-post i fanen Send til får man opp e-postskjemaet som vanlig, men man må fylle ut en CAPTCHA for å fullføre utsendelsen.

CAPTCHA (forkortelse for «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart») er en test for å finne ut om brukeren er en datamaskin eller menneske.

Dette vil hindre at maskiner/programmer kan misbruke denne tjenesten til masseutsendelse av e-post.