Vi har gjort en endring i Oria som gjør at når en bruker logger ut fra Oria så blir hun sendt videre til http://oria.no istedenfor standardsiden i systemet som ikke var særlig brukervennlig.

At hun blir sendt til oria.no innebærer at hvis hun har en kjent IP så vil hun få den instansen som IP-adressen tilhører. Hvis hun ikke er på en kjent IP vil hun få den generiske utgaven av Oria.

I og med at Oria baserer seg på Feide og Single Sign On / Single Sign Out så vil brukeren kunne være pålogget flere tjenester med den samme påloggingen. Hvis hun er pålogget flere tjenester når hun klikker logg ut så vil hun få spørsmål om hun vil logge av alle tjenester eller kun Oria.

Velger hun å logge ut av alle tjenester så skjer det samme som i eksemplet over. Hvis hun kun logger ut av Oria vil hun få opp en side som sier at hun er logget ut av Oria, men fortsatt pålogget andre tjenester. Etter 10 sekunder vil hun bli redirigert til Oria.

Se skjermbilder under:

 

Single logoutDelvis logget ut

I forbindelse med systemoppgraderingen ble eksporten av poster fra Bibliotekbasen til Oria satt på vent (nødvendig for å kunne oppgradere). I og med behov for litt feilretting og at systemet har vært ustabilt har ikke denne eksporten blitt igangsatt igjen.

Nå som systemet er stabilt igjen vil vi starte eksporten og ta med alle poster som er opprettet/endret/oppdatert siden systemoppgraderingen. Denne jobben vil kjøre igjennom helgen og postene vil være søkbare på mandag hvis alt går etter planen.

Som beskrevet i et tidligere blogginnlegg så innføres det noen endringer knyttet til CSS i neste versjon av Oria.

CSS er regler for hvordan utseendet på en nettside skal være, for eksempel font, farger og plassering.

Oria er i dag bygget opp av flere CSS-filer (en felles for alle Primo-instanser, en felles for alle Oria-instanser og en lokal fil for hver instans). I den nye versjonen blir disse CSS-filene slått sammen til en fil slik at de ulike CSS-fileen utad fremstår som en fil.

Hensikten med dette er å redusere antall oppslag som må gjøres lokalt av brukeren (må da hnte kun en fil istedenfor 3) og med dette øke ytelse og svartid.

I det store og hele vil de fleste ikke merke noe særlig til denne endringen. De lokale filene har fortsatt gjennomslagskraft slik at en lokal regel overstyrer en regel i mer generelle filer.

Det kan bli noe mer vanskelig for de som arbeider med å gjøre endringer i CSS å teste endringene de har gjort. For å løse dette er det mulig å legge inn et parameter i URL’en til Oria som hindrer at CSS-filene blir slått sammen.

Ved å legge til «&wroDevMode=true» (uten anførselstegn) på slutten av url’en i adressefeltet i nettleseren vil hver enkelt CSS-fil være selvstendig og ikke bli slått sammen.

Det er også mulig å legge inn dette som et bokmerke i nettleseren. Legg da inn dette:

javascript:var%20gotoLocation=window.location.toString()+'&wroDevMode=true';window.location=gotoLocation;

som adressen til bokmerket (fungerer ikke i IE).

Enkelte tidsskrifter baserer seg ikke på IP-gjenkjenning for å gi tilgang til fulltekst, men brukernavn og passord.

I de fleste tilfeller ønsker man ikke å vise dette brukernavnet og passordet til brukere som ikke tilhører institusjonen.

Vi har laget en veiledning som viser hvordan du kan legge inn en sjekk på om brukeren befinner seg innenfor IP-adresse eller ikke og dermed presentere et brukernavn og passord i SFX-menyen. Veiledningen tar utgangspunkt i at passord og brukernavn kan vises til brukere som befinner seg på en IP-adresse som tilhører institusjonen.

Vi har også laget en fil med IP-syntaksen for hvert enkelt bibliotek som kan kopieres og limes inn i SFX for de enkelte tidsskriftene. Disse filene er tilgjengelig i mappen SFX i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). Listen over IP-adresser er basert på de innmeldte IP-adressene pr 1/2 2014 og er ment som en veiledning. En fordel om man sjekker at de faktiske IP-adressene er inkludert og er korrekte. Merk at ved eventuelle IP-endringer må dette også endres på de passordbeskyttede tidsskriftene.

Det har vært knyttet en del problemer med å opprette en søkeboks mot Oria institusjonenes nettsider. Vi har siden vi ble oppmerksomme på dette vært i dialog med leverandøren av Oria for å få en velfungerende søkeboks.

Det første problemet var at søkeboksen ikke returnerer samme antall treff som når man søker direkte i Oria. Årsaken til dette var at filtreringen gjennom SFX ikke ble hensyntatt og man fikk også treff på artikler man ikke har fullteksttilgang på. Det ble også en litt annen sortering/relevans.

For å løse dette ble det lagt til et parameter i koden. Nå ble antall treff korrekt, men hvis man brukte en fasett eller andre avgrensninger så førte dette til et feil søk.

Vi har presset leverandøren for å få en avklaring på denne saken og vi har nå fått bekreftet at det ikke er noen snarlig løsning på dette, men at dette tidligst vil kunne bli fikset i neste systemoppdatering som er planlagt i april.

På bakgrunn av dette vil vi anbefale at man bruker den søkeboksen som returnerer litt flere treff enn om man hadde søkt direkte, men hvor navigasjonen fungerer. Vi har oppdatert søkeboksgeneratoren slik at denne gir en kode i tråd med denne anbefalingen.

Bruk lenken under for generere en kode for din institusjon:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Vi vil fortsette å følge opp denne saken overfor leverandøren og hvis vi finner alternative/bedre løsninger, eller det skjer en utvikling i saken vil vi informere om dette.