Vi kjørte en reindeksering i helgen der vi la inn følgende endringer for postene i Oria:

  • OA-indikator for lokale poster. Disse får nå samme symbol i treffliste og postvisning som postene fra sentralindeksen
  • Lagt inn parentes på årstall for forfatter. Hensikten med dette er for å tydliggjøre forskjell mellom fødslesår/dødsår og utgivelsesår. Dette kunne mistolkes tidligere
  • Data i marc-felt 655 var inkludert i den generell emneindeksen og i en egen-indeks «framstillingsform». Disse er nå tatt ut av 655 og er kun i den selvstendige indeksen. At formen er tegneserier er ikke det samme som at emnet er tegneserier. Indeksen vil skifte navn til «Form og sjanger» og vil bli flyttet noe høyere i avansert søk.
  • Kilde er endret til Bibliotekkatalogen (tidligere BIBSYS_ILS)
  • Justering på visning av pensuminformasjon i detaljert visning for de som bruker pensumlistesystemet Leganto i konsortiet

Hensikten var også å endre fasett for bok-kapitler, men der var det nødvendig med en avklaring på løsning med Ex libris. Inntil videre er det ingen endring for bok-kapitler som kommer fra Bibliotekbasen; de er merket som visningstype bok-kapitler, men er i avansert søk og fasettlisten inkludert i Bøker.

For å fremheve og tydeliggjøre bestillingslenkene i Oria vil vi stile disse slik at de ligner på knapper. Se eksempler på skjermbildene under.

Hvis du ikke ønsker at lenkene skal se ut som knapper må du legge inn stilregler som opphever de sentrale endringene. Oppskrift på hvordan du gjør dette finner du i veiledningen: Hvordan oppdatere stilarket for Finn og bestill.

Reglene du må legge inn finner du i dokumentet: Stilregler for å deaktivere knapper på bestillingslenker

Hvis du vil endre på utseende på knappene (f.eks. farge) følger du samme fremgangsmåte, men legger inn de reglene du ønsker.

Hvis du ikke ønsker å endre på noe trenger du ikke å gjøre noe.

knapp_fjernlån


knapp_fjernlån_skjema


 

knapp_laan


knapp_bestilling1

Når du søker i Oria får du treff på poster fra to indekser eller «databaser»:
•    En «lokalindeks» som inneholder poster fra Alma og fra andre søkekilder Unit/BIBSYS høster direkte, som for eksempel Brage
•    PCI (Primo Central Index), som styres utelukkende av Ex Libris mtp hvilke kilder høstes og hvor ofte.

Postene i begge disse indeksene går gjennom de samme prosessene, som for eksempel indeksering, normalisering og FRBRisering (gruppering av like poster). Alle postene som høstes blir konvertert til samme format, PNX (Primo Normalized XML), noe som gjør det lettere å sammenligne dem, og finne dubletter. Om det høstes flere metadataposter om samme dokument inn i PCI, vil systemet klare å presentere én samlet post i de fleste tilfellene. At det likevel oppstår dubletter kan skyldes lav metadatakvalitet, og forskjeller mellom postene. Dette gjelder også forskjeller mellom deler av PNXen som ikke er synlig for brukeren. For mer informasjon om PNXen, klikk her.

Disse prosessene skjer kun innenfor hver indeks, noe som kan være en annen grunn til at dubletter oppstår: poster som ligger i PCI kan ikke grupperes med poster fra lokalindeksen.

De fleste elektroniske ressurser, som artikler, har kun post i PCI, slik at systemet som oftest klarer å gruppere poster og vise bare én post for hvert dokument. Men e-bøker er en type elektronisk ressurs som kan være representert både i Alma, det vil si i lokalindeksen, og i andre databaser som høstes inn i PCI.

For mer informasjon om PCI og forholdet mellom søkekilder i PCI og samlinger i Alma, sjekk presentasjonen fra BIBSYS-konferansen PCI – Hva er greia?.

Du kan velge å skjule enkelte fasetter i det nye grensesnittet for Oria. Dette kan være aktuelt hvis det er noen fasetter som ikke er relevante for ditt bibliotek/dine brukere. Eksempler på dette kan være ulike emneordssystem og/eller klassifikasjonssytem.

Du skjuler en fasett ved å legge inn en regel i stilarket som brukes i Oria. Stilarket finner du i mappen CSS når du laster ned tilpasningspakken for din institusjon. Dette er beskrevet i denne veiledningen: Oppdatering av lokale filer i Oria i nytt grensesnitt

Vi anbefaler også å se på vidoeene som er lagt ut av Ex Libris om lokale endringer hvis du er ukjent med dette: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Training/Configuring_the_Primo_Interface

Regelen du legger inn for å skjule en fasett er denne:

prm-facet-group div.XXXXX {
display: none;
}

XXXXX byttes ut med koden for den fasetten du ønsker å skjule fra listen nedenfor. For eksempel for å skjule fasetten for MESH legger du inn regelen:

prm-facet-group div.local11 {
display: none;
}

Gjenta dette for alle fasetter du ønsker å skjule.

 

Kode Navn på fasett
rtype Materialtype
tlevel Vis kun
creator Forfatter/bidragsyter
creationdate Utgivelsesår
lang Språk
library Avdeling
newrecords Nye poster*
topic Emne
domain Kilde
jtitle Tidsskrift/aviser
local2 Bibliografi
local4 Bibliotek (institusjoner i konsortiet i Alle bibliotek)
local10 Dewey
local11 MESH
local12 Tek-ord
local13 UDK
local14 Humord
local15 Agrovoc
local16 NLM
local17 Geografiske emneord
local18 Lokal-klassifikasjon
local19 Menneskerettighetstermer
local20 Realfagstermer
local24 Litterært nivå/type
local32 Serie
local45 Komposisjonstype
local46 Framstillingsform/Sjanger og Form
local47 Besetning
local48 Musikk-klassifikasjon

*Unit, avd BIBSYS vil skjule denne som default. Hvis du ønsker å vise den endrer du regelen fra display: none; til display: inline;