Julehilsen 2016

desember 16th, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt - (0 Comments)

julehilsen

Postene i Oria er re-indeksert og det medfører en del endringer og justeringer på postene og funksjonalitet i Oria. Dette er de endringene som er gjort:

  • Tilgjengelig online-status i fanen Alle bibliotek har tidligere vært grønn/tilgjengelig hvis det er noen i konsortiet som har tilgang. Dette er nå endret til å kun være grønn/tilgjengelig hvis din institusjon har tilgang på e-boken/-tidssskriftet. Hvis du ikke har tilgang vil statusen være grå/ikke tilgjengelig. Hvis det er noen som mot formodning opplever at e-bøker dere har tilgang på vises som grå i fanen Mitt bibliotek kan dere ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte
  • Det er opprettet en fasett for ordbøker og oppslagsverk, samt mulighet til å avgrense på dette i avansert søk. Dette gjelder bøker som kommer fra Alma og som er merket med 008 pos. 24-27 = d er inkludert som ordbøker, mens oppslagsverk (inkl. håndbøker) er poster som er merket med 008 pos 24-27 = e eller f
  • Note for språkinformasjon (546) er satt inn som note i Oria
  • Rekkefølgen på delfelt i emneord er sortert i browse-funksjonen til å være mer i tråd med Ranganathans siteringsorden
  • Bøker skrevet på språket kvensk har frem til nå blitt definert med ukjent/udefinert språk. Disse vises nå som «kvensk» under detaljer og i fasettlisten