Header

Author Archives: Asbjørn Risan

Status for prosjektet

Alma-teamet er i gang med prosjektet for implementering av en ny importløsning for brukere i Alma. Arbeidet med pilotinstitusjonene har gitt god erfaring, og nå skal løsningen implementeres for resten av institusjonene. Målet for prosjektet er enda bedre informasjonssikkerhet og personvern, med utgangspunkt i gode løsninger for import av brukere. Løsningen vi tar i bruk er innebygd funksjonalitet i Alma. Den stiller strengere krav til datakvaliteten på brukerdata.

Vi har valgt å begynne med de mindre institusjonene. De største venter vi med til etter semesterstart. Hver enkelt institusjon blir kontaktet før implementeringen starter.

Alma-ansvarlige hos institusjonene har fått mer utfyllende informasjon om prosjektet.

Hva betyr dette for Oria?

For rene Feide-institusjoner så blir det ingen endring i Oria. Institusjoner som bruker BIBSYS-Feide eller Feide-institusjoner som har brukere som må bruke andre autentiseringsløsninger (for eksempel sykehusansatte eller walk-in-users) vil få en mellomskjerm i Oria med 2 eller flere valg for pålogging. Dette vil være en del av dialogen mellom Unit og institusjonen når implementeringen starter.

Statusoppdatering juni 2019

juni 4th, 2019 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (0 Comments)

Dette er en statusoppdatering om Oria.

Ny versjon

Oria blir oppdatert med ny versjon 16. juni (sandbox er allerede oppdatert). Noen av høydepunktene i releasen er:

 • Lenke til/visning av relaterte poster
 • Kortere permalenker
  Visning av bilder for collections og søk inne i en collection inkl boolske operatorer
 • Lenke for å avslutte e-post-varsler
 • Språkavhengige lenker i toppmenyen
 • Primo analytics, mer blir registrert/tilgjengelig
 • Mente-du viser ikke lenger normalisert form, «øveboka» istedenfor «oeveboka»

Du finner alle detaljene om oppdateringen på denne siden: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/2019/001Primo_2019_Release_Notes (avgrens på May 2019)

Feil i beholdning

Feilen i Alma som førte til at oppdatert beholdningsfil for elektroniske ressurser ikke ble eksportert til Oria vil bli rettet 9. juni (Alma-juni-oppdatering). Det betyr at den automatiske prosessen vil komme igang i igjen i løpet av den uken. Fra problemet ble avdekket og frem til nå har dette blitt håndtert med manuelle jobber utført av Ex Libris.

Søkekilder/»Søkefaner»

I april/mai gjennomførte vi en enkel undersøkelse i konsortiet knyttet til søkekilder/»søkefaner» i Oria der vi spurte om man var fornøyd med dagens oppsett eller om man ønsket mulighet for flere/andre «søkefaner». Vi fikk inn 30 svar og 2/3 var fornøyd med dagens oppsett, mens 1/3 kunne tenke seg noe mer fleksibilitet.

Arbeidsgruppen diskuterte dette på sitt møte i mai og kom frem til at det var grunnlag for å arbeide videre med dette og de ser nå på konkrete forslag. Noen hovedpunkter er: mulighet for å beholde dagens oppsett tilnærmet lik det som er pr idag, gi mulighet/fleksibilitet til å endre hva man søker i i de enkelte fanene, antall faner og rekkefølge på faner, beholde konseptet med standardoppsett for enkelt vedlikehold og aktivering av ny funksjonalitet og ivareta/forbedre brukeropplevelsen.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når resultatet av arbeidet foreligger.

Nytt grensesnitt

Vi minner om fristen for overgang til nytt grensesnitt som er 1. juli. Sjekkliste for å foreta overgangen finner dere på denne nettsiden: https://www.unit.no/sjekkliste-overgang-til-nye-oria
Har dere ikke gått over til nytt grensesnitt ennå anvefaler vi at dere oppretter en sak så raskt som mulig i brukerstøtteportalen slik at vi kan avtale et tidspunkt for overgangen. Vi kan også hjelpe til med praktisk bistand.

A-Å-liste for databaser

Vi minner også om at det vil bli gjort endringer i hvilke poster som inkluderes i A-Å-listen over databaser i Oria. Se blogginnlegg: https://discovery.bibsys.no/2019/06/04/utvalg-av-poster-i-a-a-listen-for-databaser/

Fra nå av er det kun poster som  er eksplisitt angitt som del av listen som vil bli inkludert. Dette vil få effekt ved neste fulle re-indeksering av basen i Oria. En slik re-indeksering vil bli kjørt i løpet av juni.

Utvalg av poster i A-Å listen for databaser

juni 4th, 2019 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (0 Comments)

I Oria er det mulig å søke og navigere i en A-Å liste over databaser. Se generell veiledning: https://dok.unit.no/databaseliste-med-kategorier-i-oria

Utvalget av databaser som er inkludert har frem til nå vært definert av marc-posten og at posten på bakgrunn av denne har fått visningstype «Database» i Oria.

Arbeidsgruppen har sett på dette og funnet at det er behov for en kuratert liste i betydningen av at det er behov for å kunne trekke fra og legge til poster uavhengig av visningstypen.

Det er derfor lagt til en mulighet for å legge til andre poster. Det gjøres ved å følge denne veiledningen:

https://dok.unit.no/oppdatere-a-a-listen-for-database

Etter 1. juni vil dette også bli den eneste måten å inkludere poster på. Det vil si at etter 1. juni vil ikke visningstype lengre bli brukt som kriterie for å inkludere poster i A-Å-listen. Da vil det kun være poster som er merket på måten som er beskrevet i veiledningen bli inkludert.

Aksepterte ideer for Oria i Ideas Exchange

mars 19th, 2019 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (0 Comments)

Tidligere sendte vi ut informasjon om at vi hadde registrert en ide for forbedringer i bestillingsskjemaet i Oria. Vi har nå fått beskjed om at ideen er akseptert og at status er endret til planlagt:

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/36901999-improvements-to-request-form-when-article-is-not-a

En ide som ble registrert av OsloMet og som ble stemt på av konsortiet om mulighet for å endre teksten for antall eksemplarer totalt, tilgjengelige og utlånt har også blitt akseptert og er nå planlagt:

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/33631111-change-order-of-availability-in-get-it-tab

Dette viser at det fungerer og verdien av konsortiefellesskapet. Takk til alle som har stemt.

Det siste halve året har vi fra tid til annen hatt hendelser der søkefeltet i enkelte tilfeller har falt ut i Oria. I høst traff vi sammen med Ex Libris ulike tiltak for å redusere omfanget og effekten av disse hendelsene, parallelt som vi prøvde å identifisere den underliggende årsaken.

Dette har nå Ex Libris lykkes med og den versjonen som ble installert av Oria i helgen (february-release 2019)  inneholder en rettelse som skal hindre at denne situasjonen oppstår på nytt.

Oria oppdatert – february-release 2019

mars 11th, 2019 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (0 Comments)

Oria ble i helgen oppdatert til februar-versjonen.

De mest synlige endringene er:

 • Mulighet til å fornye utvalgte lån (tidligere kun enkeltvis eller alle). Valget vises hvis man velger minst ett, men ikke alle lån i låneoversikten i Min konto
 • Ikoner for siteringssti (siterer / sitert av) vises i trefflisten med mulighet til å se poster som siterer/har blitt sitert av det dokumentet man har i trefflisten. Tidligere var dette kun vist i detaljert visning
 • «Leksikon»-funksjon for generelle emnesøk. Ved søk på generelle emner vil utdrag fra fulltekst fra utvalgte referansekilder vises over trefflisten. Denne funksjonen er pr default deaktivert og arbeidsgruppen vil teste ut funksjonaliteten fremover.

Dere kan lese mer om detaljene i februar-versjonen på denne lenken:

https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/70972/Primo_February_2019_Release_Notes.pdf?revision=8

Vi har gjennomført en re-indeksering av postene i Oria. Bakgrunnen for dette er at vi har gjort noen endringer på konverteringsreglene. Noen av endringene er:

 • Relasjonskode og relasjon for forfattere vil bli vist. Basert på informasjon registrert i $4 og $e vil relasjonen mellom dokumentet og forfatteren vises. Eks: Øystein Sunde (1947-) (utøver/sang/gitar/elgitar). Klikk på forfatteren vil gjøre et søk uavhengig av relasjon
 • Tittel istedenfor MMS-ID for overordnet og underordnet post. Hvis det er registrert en tittel i 773 $t vil denne vises istedenfor ID’en til den overordnede posten. Er det ikke registrert en tittel vil ID’en vises som i dag. På overordnede poster vil egen tittel vises. Forteksten vil endres til «Se underordnede poster for:». Søket vil være basert på ID’en.
 • Tittel istedenfor MMS-ID for tidsskrifter med fortsettelse av/fortsetter som. Hvis det er registrert en tittel i 780/785 blir denne brukt i visningen av lenke til tidsskriftet. Er det ikke registrert en tittel vil ID’en vises som i dag. Søket vil være basert på ID’en.
 • Relaterte poster er ikke berørt i denne omgang, men vil bli justert tilsvarende ved neste reindeksering
 • Forsidebilder fra Bokbasen vil bli brukt i trefflistevisning og i detaljert visning
 • Poster fra Bokbasen ble oppfattet som elektroniske poster. Dette er justert
 • Mindre justeringer i Beskrivelses-feltet

Vi har også lagt inn visning av flagg for språk i toppmenyen for å synliggjøre hvor man finner språkvalg.

Ny versjon av Oria – November release 2018

desember 16th, 2018 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (0 Comments)

Oria ble oppdatert til en ny versjon på søndag (16/12).

Du kan se detaljene om oppdateringen her: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/030Highlights/018Primo_November_2018_Highlights

Den største endringen er muligheten til å legge til kategorier på A-Å-listen for databaser. Hvordan dette gjøres er beskrevet i veiledningen du finner på denne lenken:

http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2017/08/Databaseliste-med-kategorier-i-Oria.pdf

Gjør også oppmerksom at det 25. desember er planlagt nødvendig vedlikehold i datasenteret Oria er installert. Dette kan bety litt ustabilitet i Oria første juledag.

Økning i antall maskiner Oria kjører på

oktober 26th, 2018 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (0 Comments)

Det har de siste månedene vært enkelte tilfeller av driftsproblemer og ustabilitet i Oria. Vi har fulgt opp dette med Ex Libris og de har funnet at det var nødvendig å øke antallet maskiner som Oria kjører på.

Når en bruker kommer til Oria kommer hun først til en såkalt lastbalanserer. Denne sender brukeren til en av de maskinene som Oria kjører på. Brukeren skal ikke merke hvilken maskin hun kommer til. Hensikten med dette er å fordele brukerne på flere maskiner slik at ytelsen er god for alle. Vi har frem til nå hatt 3 slike maskiner.

Basert på evalueringen av de hendelsene som har vært ble det bestemt at vi skal øke antallet til 4 maskiner. Den fjerde maskinen ble installert søndag 21. oktober og har vært operativ en ukes tid.

Dette vil øke stabiliteten og ytelsen generelt. Det er også en gevinst ved at hvis en maskin ikke fungerer som den skal eller må restartes som en del av generelt vedlikehold så vil det være flere operative maskiner som kan ta lasten.

Som nevnt vil ikke brukerne merke noe til at vi har fått en ekstra maskin, utover forhåpentligvis positive effekter som bedre stabilitet, men de ansatte som arbeider i Back-office kan merke at deploy av f.eks. tekstendringer eller endringer av stilark og lignende vil ta noe lengre tid da det må kopieres ut til 4 maskiner istedenfor 3 som tidligere. Arbeidsprosessen er uforandret, systemet håndterer dette av seg selv.

Reindeksering av Oria – september 2018

oktober 1st, 2018 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (0 Comments)

Vi har gjennomført en reindeksering av posten i Oria. Følgende endringer er gjort:

 • Søkeindeksen for utøver er utvidet til å inkludere aktører merket med $$4 med verdi cnd, itr, sng, mus, nrt, prf eller vac i tillegg til kun aktører som var merket med $e = utøver. 511-noten er også søkbart i utøver-indeksen
 • Poster fra Bibliotekkatalogen er merket med «Bibliotekkatalogen» i kilde-fasetten
 • Utgivelsessted hentes nå også for poster med 264 (RDA)
 • Open access indikatoren er fjernet fra digitaliserte poster fra Nasjonalbiblioteket
 • Hvis omslagsbilde var registrert på bibliografiske poster med indikator 2 = 1 i 856 ble dette tolket som en tilgjengelig elektronisk versjon. Dette er endret, men for noen poster kan det henge igjen «Tilgjengelig online». Dette vil bli justert ved senere oppdateringer.

Bokkapitler fra bibliotekaktalogen er markert som en egen fasett i fasettoversikten. Hvis trefflisten inneholder bokkapitler fra bibliotekkatalogen og sentralindeksen er dette pr nå registrert med to innslag i fasettoversikten. Vi arbeider med å få slått disse sammen til ett innslag i materialtype-fasetten.