Før sommeren innførte vi en plasseringsfane i Oria for elektroniske dokumenter slik at det er lettere å se hvem som har et bestemt elektroniske tidsskrift/e-bok.

En del institusjoner har opprettet en egen avdelingskode for elektroniske dokumenter, men knyttet denne til et fysisk utlånssted for å håndtere bestillinger o.l. Denne tilknytningen førte til at det i Oria ser ut til at det er et bestemt utlånssted som «eier» alle elektroniske dokumenter.

Plasseringsfane før endring

Plasseringsfane før endring

Det har kommet ønsker om å kunne legge inn en egen tekst på disse dokumentene. Vi har derfor endret på konverteringereglene og hvis avdelingskoden inneholder teksten «/NETT» så vil vi bruke avdelingskoden istedenfor utlånsstedet på disse dokumentene.

Plasseringsfane etter endring

Plasseringsfane etter endring

For at dette skal fungere må alle institusjoner som har en avdelingskode som inneholder «/NETT» melde inn dette til BIBSYS Brukerstøtte slik at vi kan legge dette inn i Oria i oversikten over utlånssteder. Hvis ikke vil eksemplaret ikke bli skilt ut tilhørende institusjonen, men plasseres sammen med tilgjengelighet og plassering ved andre institusjoner.

Det vi trenger er følgende opplysninger:

  • Avdelingskode som inneholder «/NETT», eks: HIST/NETT, HIØ/NETT etc.
  • Ønsket visningsnavn på engelsk, bokmål, nynorsk og samisk. Hvis et av språkene mangler vil enten bokmål eller nynorsk-varianten velges.

Vi er nødt til å legge inn alle avdelingskoder før vi kan gjennomføre endringen. Vi ber derfor om at alle sender inn opplysningene så raskt som mulig og senest innen 12/9 2014. Etter denne datoen vil vi aktivere endringen og den vil få effekt etter første fullstendige re-indeksering av databasen.

Opplysningene sendes til BIBSYS Brukerstøtte (bibdrift@bibsys.no).