Vi har gjort en endring i Oria som gjør det lettere å bestille fjernlån. Det er ikke lenger nødvendig å logge seg på den Oria-instansen som du ønsker å bestille fra. Du kan nå bestille direkte fra den generelle Oria-instansen (oria.no).

Det vil også bli lettere å se beholdning for trykte tidsskrift for hvert enkelt bibliotek og du slipper å skifte instans for å finne ut hvilken beholdning de har. Beholdning på elektroniske tidsskrift blir fortsatt ikke vist.

Informasjon og oppdatert veiledning for fjernlån via Oria finner dere på denne nettsiden (http://www.bibsys.no/fjernlan).

Vi arbeider fortsatt med den nye fjernlånsprotokollen (NCIP) og muligheten for å kunne bestille fra Oria slik at dette kommer inn som en bestilling i Alma og i det lokale biblioteksystemet. Vi vil legge ut mer informasjon når dette er på plass.

Oppdatert veiledning for fjernlån for bibliotek utenfor konsortiet