Dette er en liten statusoppdatering før ferietiden setter inn for alvor.

Vi har jobbet tett med leverandøren av Oria de siste ukene for å få løsninger på ytelsesproblemene vi har opplevd.

Det har blitt gjort en del tiltak som skal forbedre den generelle ytelsen og de (foreløpig) siste prosessene i den forbindelse har det blitt gjennomført denne uken og vil bli fullført i løpet av dagen. Det betyr at i løpet av helgen vil eksporten av poster fra Bibliotekbasen til Oria komme i gang igjen.

I og med at vi søker i Sentralindeksen som inneholder en stor datamengde så vil hvert søk nødvendigvis ta litt tid, men vi regner nå med at vi ikke skal oppleve at Oria ikke svarer. Hvis noen opplever dette meld det inn til BIBSYS Brukerstøtte.

Det var også et problem at plasseringsfanen ikke ga resultat hvis det var enormt mange eksemplarer knyttet til dokumentet. Her har vi fått en feilretting så nå skal eksemplarer med oppdatert utlånsstatus vises også for dokument med mange eksemplarer.

For to uker siden ble Oria oppdatert til en ny versjon og forrige helg gjennomførte vi en fullstendig re-indeksering av databasen.  dette har ført til at vi blant annet har fått en plasseringsfane på elektroniske tidsskrift, søk på relaterte ISBN-numre (776 $z) gir treff og at søk på emner i 687 vil gi treff.

Det er også forberedt for nye materialtyper som DVD og Blu-ray som vil komme på plass før semesterstart.

Med ønske om en god sommer.

Vi har arbeidet en del med inkludering av nye materialtyper i Oria og det vil før semesterstart være mulig å avgrense på flere materialtyper i fasettlisten. De nye materialtypene som vil komme inn er:

  • DVD
  • Blu-Ray
  • CD-plater
  • Videokassetter
  • Musikkassetter
  • Grammofonplater
  • Elektroniske plater (ROM)

Koding av materialtyper er vanskelig og MARC21 har noen begrensninger. Det er ikke alltid det er mulig å skille mellom de ulike materialtypene. Eksempelvis har en musikk-DVD og en musikk-Blu-Ray samme kode. Det vil derfor være noen falske positiver. En musikk-DVD vil være kodet både som DVD og Blu-Ray og motsatt. I den vedlagte figuren (fig. 1) ser dere hvordan de ulike materialtypene er koblet sammen til fasetter.

Det er også en del feilkodinger i Bibliotekbasen. Hvis dere finner en post som ser ut til å være koblet til feil materialtype og dette ikke er en kjent «feilkobling» som angitt i figuren, kan det være en fordel å sjekke hvordan dette dokumentet er kodet i Bibliotekbasen. Eventuelle endringer vil normalt være synlig påfølgende dag i Oria. Vi vil også fortløpende gjøre forbedringer i konverteringen i Oria når vi ser at det er nødvendig.

I samråd med Arbeidsgruppen for Oria har vi valgt å ikke inkludere disse materialtypene som valg i avansert søk, men heller koble disse til de overordnede grupperingene Audio og Video. I vedlagte figur (fig. 2) ser dere hvordan de ulike materialtypene er koblet.

Figur 1:

Fig.1 Materialtyper_fasetter

Figur 2:

Fig.2 Materialtyper_avansert