Dette er en statusoppdatering om Oria.

Ny versjon

Oria blir oppdatert med ny versjon 16. juni (sandbox er allerede oppdatert). Noen av høydepunktene i releasen er:

  • Lenke til/visning av relaterte poster
  • Kortere permalenker
    Visning av bilder for collections og søk inne i en collection inkl boolske operatorer
  • Lenke for å avslutte e-post-varsler
  • Språkavhengige lenker i toppmenyen
  • Primo analytics, mer blir registrert/tilgjengelig
  • Mente-du viser ikke lenger normalisert form, «øveboka» istedenfor «oeveboka»

Du finner alle detaljene om oppdateringen på denne siden: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/2019/001Primo_2019_Release_Notes (avgrens på May 2019)

Feil i beholdning

Feilen i Alma som førte til at oppdatert beholdningsfil for elektroniske ressurser ikke ble eksportert til Oria vil bli rettet 9. juni (Alma-juni-oppdatering). Det betyr at den automatiske prosessen vil komme igang i igjen i løpet av den uken. Fra problemet ble avdekket og frem til nå har dette blitt håndtert med manuelle jobber utført av Ex Libris.

Søkekilder/»Søkefaner»

I april/mai gjennomførte vi en enkel undersøkelse i konsortiet knyttet til søkekilder/»søkefaner» i Oria der vi spurte om man var fornøyd med dagens oppsett eller om man ønsket mulighet for flere/andre «søkefaner». Vi fikk inn 30 svar og 2/3 var fornøyd med dagens oppsett, mens 1/3 kunne tenke seg noe mer fleksibilitet.

Arbeidsgruppen diskuterte dette på sitt møte i mai og kom frem til at det var grunnlag for å arbeide videre med dette og de ser nå på konkrete forslag. Noen hovedpunkter er: mulighet for å beholde dagens oppsett tilnærmet lik det som er pr idag, gi mulighet/fleksibilitet til å endre hva man søker i i de enkelte fanene, antall faner og rekkefølge på faner, beholde konseptet med standardoppsett for enkelt vedlikehold og aktivering av ny funksjonalitet og ivareta/forbedre brukeropplevelsen.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når resultatet av arbeidet foreligger.

Nytt grensesnitt

Vi minner om fristen for overgang til nytt grensesnitt som er 1. juli. Sjekkliste for å foreta overgangen finner dere på denne nettsiden: https://www.unit.no/sjekkliste-overgang-til-nye-oria
Har dere ikke gått over til nytt grensesnitt ennå anvefaler vi at dere oppretter en sak så raskt som mulig i brukerstøtteportalen slik at vi kan avtale et tidspunkt for overgangen. Vi kan også hjelpe til med praktisk bistand.

A-Å-liste for databaser

Vi minner også om at det vil bli gjort endringer i hvilke poster som inkluderes i A-Å-listen over databaser i Oria. Se blogginnlegg: https://discovery.bibsys.no/2019/06/04/utvalg-av-poster-i-a-a-listen-for-databaser/

Fra nå av er det kun poster som  er eksplisitt angitt som del av listen som vil bli inkludert. Dette vil få effekt ved neste fulle re-indeksering av basen i Oria. En slik re-indeksering vil bli kjørt i løpet av juni.

I Oria er det mulig å søke og navigere i en A-Å liste over databaser. Se generell veiledning: https://dok.unit.no/databaseliste-med-kategorier-i-oria

Utvalget av databaser som er inkludert har frem til nå vært definert av marc-posten og at posten på bakgrunn av denne har fått visningstype «Database» i Oria.

Arbeidsgruppen har sett på dette og funnet at det er behov for en kuratert liste i betydningen av at det er behov for å kunne trekke fra og legge til poster uavhengig av visningstypen.

Det er derfor lagt til en mulighet for å legge til andre poster. Det gjøres ved å følge denne veiledningen:

https://dok.unit.no/oppdatere-a-a-listen-for-database

Etter 1. juni vil dette også bli den eneste måten å inkludere poster på. Det vil si at etter 1. juni vil ikke visningstype lengre bli brukt som kriterie for å inkludere poster i A-Å-listen. Da vil det kun være poster som er merket på måten som er beskrevet i veiledningen bli inkludert.