På BIBSYS-konferansen tidligere denne måneden ble Central Discovery Index (CDI) presentert. CDI er en ny sentral søkeindeks over «alt» som finnes av artikler og andre ressurser. Sentralindeksen er det man søker i i Oria for poster som ikke kommer fra bibliotekkatalogen. CDI erstatter Primo Central Index.

Overgangen til CDI vil skje i løpet av 2. kvartal. Mer om hva, hvordan og hvorfor CDI finner dere i denne presentasjon fra BIBSYS-konferansen.

Tidsplanen slik den foreligger nå er som følger:

 • 29. mars
  • Aktiverte søkekilder blir kopiert fra dagens søkekildeaktivering til Alma
  • Rapport tilgjengelig i Alma (Resources > Advance Tools > PC to CDI Activation Report)
 • April – mai
  • Institusjonene gjør seg kjent med CDI i Alma og gjør eventuelle justeringer
  • Kan teste søk mot CDI i Oria (legg til &searchCDI=true i url’en)
 • Medio juni
  • Konsortiet går live med CDI (må gå over samtidig)
 • Juli/August
  • Tvungen overgang til CDI for alle Primo-kunder

Pr nå foreligger det ingen planer om å endre tidsplanen på grunn av korona, men det kan komme endringer. Vi vil i så fall vurdere dette og informere om konsekvensene/endringene.

Pr nå er det ingenting dere må gjøre. Etter 29. mars og frem til overgangen til CDI i juni må eventuelle endringer i søkekilder gjøres både i Alma og i søkekildeaktiveringen til PCI. Denne lenken er til en veiledning til aktivering i PCI: https://dok.unit.no/aktivering-av-soekekilder

Helgen med 15. mars starter vi et arbeid med å kopiere konfigurasjon for Oria fra produksjonsmiljøet (det studentene ser) til testmiljøet. Hensikten med dette er å sikre at testmiljøet er en kopi av produksjonsmiljøet slik at eventuell testing blir så reell som mulig.

Dette betyr at hvis det er lastet opp filer, tekster, stilark, logoer etc på sandbox som man ønsker å ta vare på, må dette lastes ned lokalt før fredag 13. april.

Merk at det fortsatt kun vil være en delmengde av postene fra Alma som er søkbare i testmiljøet. Dette er av hensyn til å kunne teste endringer på postene raskere enn det som er mulig når hele katalogen er søkbar.

Det er noe usikkert hvor lang tid prosessen vil ta før konfigurasjonen er ferdig kopiert til testmiljøet.

8. mars blir Oria oppdatert til siste versjon (February-release).

Noen av hovedpunktene i denne versjonen er:

 • Forbedringer på mobil-visning
  • Ikoner, fremfor tekst
  • Navigasjon forrige/neste
  • Bulk-operasjoner
  • Bedre fasettvisning
 • Vise alle Send-til-muligheter uten «horisontal scrolling»
 • Auto-fokus i søkeboksen (erstatte Unit-kode for dette)
 • Støtte for lokale felt på CZ-poster. Alma tillater dette nå.
 • Analytics for bruk av siterings-stiler

Du finner alle detaljer på denne siden: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/Primo/2020/001Primo_2020_Release_Notes

I og med at det gjøres en del endringer i mobil-visningen og stilarket/CSS i den forbindelse anbefaler vi at de som har gjort større endringer med det lokale stilarket å ta en sjekk på testversjonen at det ser OK ut før Oria oppdateres i helgen. Testversjonen er allerede oppdatert til ny versjon.

Du finner testinstansen for nytt grensesnitt her: https://www.unit.no/testinstanser-nytt-grensesnitt-oria

Merk at endringen i søkeoppsett ikke er utført på testinstansene. Mer informasjon om dette kommer senere.