Autocomplete i Oria

februar 17th, 2020 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

I Oria er det mulig å aktivere autocomplete i søkeboksen. Dette innebærer at når brukeren begynner å skrive et søkeord vil det komme opp forslag til søk basert på det som er skrevet.

Arbeidsgruppen har testet denne funksjonen over tid og har avdekket noen utfordringer og svakheter som vi har meldt videre. Noen av disse er rettet, mens noen gjenstår.

Det testingen viser er at forslag som er basert på lokal katalog (det institusjonen har i Alma) er relativt OK og kan gi god effekt. Forslag som kommer fra sentralt hold (artikler o.l. i Primo Central Index (PCI)) er litt mer variert og forslagene er basert på hele PCI og ikke kun det som er aktivert for søk for den enkelte institusjon. Dette har som konsekvens at brukeren kan få forslag som fører til null treff fordi institusjonen enten ikke har tilgang på materialet eller at den aktuelle søkekilden ikke er aktivert.

Hvis man i en «fane» i Oria søker i både lokal og sentral katalog vil man få forslag både fra lokalt og sentralt hold. Dette gjelder for de aller fleste. Hvis man kun søker i enten lokal katalog eller i sentral katalog vil man kun få forslag fra den kilden man søker i.

Vi har derfor registrert følgende endringsforslag i Ideas Exchange som kan stemmes frem:

Basert på dette ønsker ikke arbeidsgruppen å gi en generell anbefaling om autocomplete-funksjonen bør aktiveres eller ikke. Dette er et valg hver enkelt institusjon må ta.

Hvis dere ønsker å aktivere funksjonen så kan dere melde dette inn til BIBSYS Brukerstøtte (https://support.bibsys.no). Merk at det er en prosess som tar noe tid etter at den er aktivert.

De som ønsker å se autocomplete i funksjon kan gå til UiOs Oria instans (https://uio.oria.no) der denne funksjonen er aktivert.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *