Mastergradsoppgaver, studentoppgaver og doktorgradsavhandlinger er nå tilgjengelige som avgrensingsmulighet i fasetten Materialtype.

Det vil også bli mulig å avgrense på disse materialtypene i avansert søk, men her venter vi på en systemoppdatering som gjør det mulig å legge til nye valg i nedtrekksmenyen for materialtype. Denne oppdateringen er planlagt før nyttår.

Som tidligere beskrevet er SFX stedet hvor vedlikehold av abonnement på e-tidsskrifter primært skjer og BIBSYS har derfor sluttet å importere og oppdatere e-tidsskrifter i Bibliotekbasen slik vi har gjort det før. For å sikre korrekt eksport av tidsskrifter på tittelnivå til Oria, og for å ha en mest mulig komplett base når vi går over til nytt biblioteksystem, vil vi oppdatere Bibliotekbasen på grunnlag av import fra SFX.

Dette vil påvirke hvordan lenkene til tidsskriftene blir lagret i Bibliotekbasen og hvordan dette vil se ut i Ask/Oria. Dette er beskrevet på denne nettsiden.

Service for Hyllekart

oktober 21st, 2013 | Posted by Gregor Gabriel in Teknisk - (0 Comments)

I sammenheng med Hyllekart er det opprettet en tjenester for å finne institusjonene og deres avdelinger som tilbyr en kart-service for deres dokumenter. Denne service kalte vi ShelvingLocation-service (spesifikasjon).

En komplett liste av alle institusjoner som har hyllekartserver får man under http://services.bibsys.no/services/shelvingLocation.

{"shelvingLocations": [ {
  "bibcode": "tk",
  "exLibrisInstitutionCode": "AHO",
  "name": "Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo",
  "shortname": "AHO",
  "addressVisiting": "Maridalsvn. 29, 0175",
  "postalAddress": "Oslo",
  "postalNumber": "0130",
  "telephoneNr": "22 99 70 33",
  "webAddress": "http://www.aho.no/",
  "information": [
  ],
  "circulationDeskList": [
   {
    "bibcode": "tk",
    "circulationDeskID": "arksk",
    "circulationDeskName": "Biblioteket",
    "address": "P.b. 6768 St. Olavs plass",
    "postalNumber": "0130",
    "postalAddress": "Oslo",
    "telephoneNr": "22997033",
    "email": "bibliotek@adm.aho.no",
    "info": [
    ]
   }
  ],
  "departments": [
   "AHO",
   "ARKSK"
  ],
  "shelvingLocationBaseURL": "http://free.aho.no/AHO-hylle/index.php"
 },
 {...

Enkelte dokumenter kan man slå opp og blir redirigert med å sende paramater dokid  (f.eks.  http://services.bibsys.no/services/shelvingLocation?dokid=12ur25117).

Ethvert system har sine små hemmeligheter og triks for de som kjenner og bruker systemet godt. I dette blogginnlegget vil vi dele noen av disse knyttet til å finne og håndtere konkrete dokumenter fra Bibliotekbasen.

1) Finne/vise objektid
Det er mulig å få vist hvilket objektid som tilhører et dokument i trefflisten. Dette gjøres ved å legge inn et spesielt bokmerke i nettleseren. Når dette bokmerket er på plass kan du klikke på dette når du har søkt frem en treffliste og objektid vil da vises over tittelen på dokumentet.

Bokmerke du skal legge inn er:

javascript:void((function(){$%20("td.EXLThumbnail,td.EXLSummary").addClass("showMeRecIdsPlease");t=$%20("td.EXLThumbnail");j=t.length;i=0;for%20(i=0;i<=j;i++){id=$%20("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id");$%20("td.showMeRecIdsPlease:eq(1)").prepend("<p>"+id+"</p>");$%20("td.showMeRecIdsPlease:lt(2)").removeClass("showMeRecIdsPlease")}})())

Dette er testet på siste versjoner av Internet Explorer og Firefox. Det vil sannsynligvis fungerer på de andre nettleserne også.

2) Søke på et bestemt objektid
Du kan søke frem et bestemt objektid ved å skrive inn BIBSYS_ILSXXXXXXXXX, der XXXXXXXXX erstattes med det aktuelle objektid’et. Du kan også søke på objektid direkte, men kan da risikere å få treff på andre dokumenter der denne tallkombinasjonen opptrer.

3) Fra biblioteksystemet til Oria
Tidligere har man hatt kommandoen ask, som sender deg fra en post i biblioteksystemet til BIBSYS Ask. Vi har nå lagt inn tilsvarende mulighet til å se dokumentet i Oria. Kommandoen oria, fungerer på samme måte som ask-kommandoen. Husk imidlertid på at hvis du har nyregistrert en post eller gjort endringer så er ikke denne endringen synlig i Oria før påfølgende dag. dete på grunn av at det er en nattlig oppdatering av poster fra Biblioteksystemet til Oria.

Idunn.no

oktober 15th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (4 Comments)

Idunn.no fra Universitetsforlaget er nå lagt inn som en tilgjengelig søkekilde i sentralindeksen. Vi har aktivert den nye søkekilden og den bør være tilgjengelig fra og med neste uke.

Hyllekart

oktober 10th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk - (20 Comments)

Vi har nå lagt inn støtte for hyllekart i Oria. Når man klikker på Plasserings-fanen får man opp et jordklode-symbol på de dokumentene som tilhører avdelinger som benytter hyllekart. Ved å klikke på symbolet får man opp en ny side med plasseringen til dokumentet.

Hyllekart

Hyllekart

Åpent for aktivering i SFX

oktober 9th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener - (0 Comments)

Vi åpner nå opp for at institusjonene selv kan aktivere og deaktivere pakker og enkelttitler.

I den forbindelse har vi lastet opp generelle brukerveiledninger og oppskrifter på nettskyen som en hjelp i arbeidet. Du finner filene ved å gå til https://cloud.bibsys.no og logg på med institusjonens brukernavn og passord (mappe shared –> SFX).

Alle fullpakker er oppdatert og aktivert. Vi arbeider fortsatt med enkelttitler som ikke kunne aktiveres maskinelt. Vi jobber kontinuerlig med dette og tar institusjon for institusjon. For de aller fleste dreier det seg om et begrenset antall titler (<50), men for enkelte er antallet høyere. De som ønsker å håndtere sin egen fil kan gjøre det.

Det ble gjennomført en full re-indeksering av databasen i løpet av helgen og dette har den virkning at flere av de endringene vi har jobbet med den siste tiden har blitt synlige og fått effekt i Oria. Det er derfor på tide med en ny statusoppdatering.

Det som er gjort den siste tiden er:

 • Endringer i Endnote-eksporten. Denne gir nå en .enw fil direkte uten å spørre om tegnsett. Hvis det viser seg at det er behov for å angi tegnsett vil vi aktivere denne funksjonen igjen.
 • Endringer i innholdet i eksporten. Vi har gjort noen endringer på feltene som blir brukt for å sikre at disse blir korrekte, eksempelvis tittel uten forfatterinformasjon. Utgiver uten stedsinformasjon osv. Vi arbeider fortsatt med noen konkrete justeringer og ytterligere forbedringer vil bli gjort ved behov.
 • Støtte for oversettelse av/oversettelse til (765/767) på vegne av Nasjonalbiblioteket
 • ISSN i 776 $ x er nå søkbart i feltet ISSN
 • Mulighet til å sortere på eldste først (merk at dette kun har effekt på poster fra Bibliotekbasen)
 • Støtte for søk og avgrensning basert på UBO-klassifikasjon
 • Justering av valg av språk slik at språkvalget vises korrekt
 • Diverse tekstendringer
 • Oppgradering til ny versjon av Primo
 • Sikret at søkekildene er korrekt aktivert
 • Lagt inn søk mot Ebsco-baser for de som har meldt inn dette
 • Brukerveiledninger og kursmateriell i SFX
 • Opprettelse av skytjeneste for deling av filer
 • Flere språk i nedtrekksmenyen i avansert søk
 • Alle fullpakker aktivert i SFX
 • Oppdatert mobilappen i forhold til feil i forbindelse med søk i Oria på Android (ny versjon på iOS kommer snart)

Noe av det vi konkret arbeider med i oktober ting, er støtte for hyllekart, mulighet til å avgrense på student-, master- og doktorgradsavhandlinger, forbedringer i påloggingsrutinen og mulighet til å skjule fasetter ved hjelp av CSS.

Vi har fått inn rapporter på at man ikke har fått de forventende resultatene på søk etter artikler i Oria.  Treff fra sentrale kilder har manglet. Vi har også på eget initativ påpekt dette overfor leverandøren og fått disse til å sjekke om det er en feil i konfigurasjonen.

Vi har nå fått tilbakemelding om at de har funnet at det var noe galt med aktiveringen av søkekilder og at dette er rettet og at man nå skal få treff på de aktiverte kildene. Vi har testet dette og det ser ut til at dette er på plass.

Slik systemet er satt opp så aktiverer BIBSYS sentralt alle lisensierte kilder for søk for alle institusjoner. Det betyr at når man søker så søker man i alle tilgjengelige ressurser, men trefflisten blir filtrert gjennom SFX slik at brukeren kun blir presentert for det som er tilgjengelig. Ønsker man å se også treff som er utilgjengelig kan dette gjøres ved å krysse av i avkrysningsboksen til venstre for trefflisten.

Når det gjelder gratisressurser og open access er disse også pr default aktivert, men de er aktivert på lokalt nivå, slik at det er mulig (uten å bryte arvingen sentralt) å deaktivere enkelte kilder.

Oversikt over hvilke kilder som er indeksert og tilgjengelig i sentralindeksen er lagt opp i skyen. https://cloud.bibsys.no (logg på med det brukernavnet og passordet institusjonen har fått i forbindelse med Oria/SFX)

I forbindelse med Oria/SFX har vi et behov for å dele enkelte dokumenter som vi av ulike årsaker ikke har anledning til å legge åpent ut på nettet. Vi har derfor opprettet en sky-tjeneste der hver enkelt institusjon kan logge på og finne brukerveiledninger, oversikt over databasedekning etc.

Sky-tjenesten er tilgjengelig via https://cloud.bibsys.no og man logger på med det brukernavn og passord institusjonen har blitt tildelt i forbindelse med Oria/SFX.

Det er knyttet noen retningslinjer/regler til bruk av denne tjenesten:

 • Ved bruk av filene som er delt via BIBSYS Cloud aksepterer og forplikter institusjonen seg til å følge reglene/retningslinjene for BIBSYS Cloud
 • Filene kan lastes ned og brukes internt i institusjonen i forbindelse med Oria/SFX
 • Filene skal IKKE deles til andre utenfor institusjonen
 • Filene skal IKKE deles videre i clouden eller eksternt (via lenke)
 • Institusjonen er ansvarlig for håndtering av filene i clouden og at disse ikke spres til andre enn de som har bruk for dem ved institusjonen

Vi har lastet opp en brukerveiledning til Back-office i skyen, samt oversikt over hvilke databaser som er indeksert pr september. Flere filer vil komme etterhvert.