Status for prosjektet

Alma-teamet er i gang med prosjektet for implementering av en ny importløsning for brukere i Alma. Arbeidet med pilotinstitusjonene har gitt god erfaring, og nå skal løsningen implementeres for resten av institusjonene. Målet for prosjektet er enda bedre informasjonssikkerhet og personvern, med utgangspunkt i gode løsninger for import av brukere. Løsningen vi tar i bruk er innebygd funksjonalitet i Alma. Den stiller strengere krav til datakvaliteten på brukerdata.

Vi har valgt å begynne med de mindre institusjonene. De største venter vi med til etter semesterstart. Hver enkelt institusjon blir kontaktet før implementeringen starter.

Alma-ansvarlige hos institusjonene har fått mer utfyllende informasjon om prosjektet.

Hva betyr dette for Oria?

For rene Feide-institusjoner så blir det ingen endring i Oria. Institusjoner som bruker BIBSYS-Feide eller Feide-institusjoner som har brukere som må bruke andre autentiseringsløsninger (for eksempel sykehusansatte eller walk-in-users) vil få en mellomskjerm i Oria med 2 eller flere valg for pålogging. Dette vil være en del av dialogen mellom Unit og institusjonen når implementeringen starter.