Statusoppdatering og fremdriftsplan for søkesystem

april 23rd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt

Arbeidet med innføring av nytt gjenfinningsverktøy og lenketjener (discovery & delivery) går fremover. I forrige uke (uke 16) fikk BIBSYS Brukerstøtte sammen med noen av institusjonene opplæring i konfigurasjon av søkesystemet og vedlikehold av lenketjeneren, og i går fikk vi tilgang på systemet for testing, samt administrator rettigheter til lenketjeneren.

Vi vil bruke den nærmeste tiden til å teste systemene og oppsettet, og legge til rette for et default-oppsett som er tilpasset BIBSYS-institusjonene. Når dette er gjort vil institusjonene få tilgang til brukergrensesnittet.

Følgende foreløpige tidsplan/aksjonspunkter gjelder for det institusjonene må gjøre for at søkesystemet skal bli operativt:

Logo
Sende en logo til BIBSYS Brukerstøtte på PNG-format. Gjennomsiktig eller hvit bakgrunn er å foretrekke. Maksimal størrelse er 500px x 100px. Anbefalt størrelse er ca 170 x 35 px. Header-området vil tilpasse seg størrelsen på logoen. Logo bør sendes innen 6/5 2013. Logoen kan endres senere.

Aktivere søkekilder
29/4 vil det bli åpnet opp for at institusjonene kan aktivere hvilke kilder de ønsker skal være tilgjengelig for søk i søkesystemet. Merk at dette ikke er det samme som aktivering i lenketjeneren. Vi vil sende ut informasjon om hvordan dette gjøres. Det kan være en fordel å begynne å få oversikt over hvilke kilder man har tilgang til. En oversikt over mulige søkekilder vil bli sendt til biblioteklederen ved hver enkelt institusjon. Jo raskere noe blir aktivert jo raskere vil det være synlig for søk. Dette punktet gjelder foreløpig ikke for de tidligere Uniport-medlemmene.

Endre html og css-filer
Seneste medio mai vil vi tilgjengeliggjøre lenker til søkegrensesnittet. Samtidig vil vi sende ut informasjon om hvordan institusjonene selv kan endre på innhold og farge på forsiden (html og css). Hvis noen institusjoner ikke ønsker å endre på dette så vil det være et default BIBSYS-oppsett tilgjengelig. På denne listen kan man finne andre primo-installasjoner og se hvordan de har tilpasset sine forsider: http://el-una.org/product-groups/primo-group/primo-sites/

Mer informasjon om logoer

Systemet har støtte for logo på flere språk; dvs bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Hvis institusjonen ønsker å benytte forskjellige logoer på flere språk så må det sendes inn de respektive logoene og hvilken logo som skal brukes for hvert enkelt språk.

Hvis institusjonen kun sender inn en logo så blir denne brukt for alle språk. Hvis det sendes inn flere med mangelfulle beskrivelser så benyttes primært bokmålslogo på de språkende vi er usikre, deretter nynorsklogo.

Logo kan enkelt endres på et senere tidspunkt når institusjonene får tilgang til brukergrensesnittet.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

2 Responses



Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *