Header

Mer om søkekilder

mai 13th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

I forrige uke informerte vi om at det ikke var nødvendig for hver enkelt institusjon å aktivere søkekilder i discoveryverktøyet. Vi vil i dette innlegget si noe om hvordan vi har tenkt rundt søkekilder og hvordan dette henger sammen.

Hver institusjon har sin egen utgave av discoveryverktøyet og kan gjøre tilpasninger etter institusjonens ønske. I første omgang gjelder dette logo, tekst og format på systemet. Senere vil det også kunne gjøres endringer på oppsett og funksjonalitet. For å kunne holde tidsplanen vil vi sette opp alle instansene av systemet med et default oppsett. I dette oppsettet vil det være tre søkekilder som studentene kan velge å søke i.

Før vi beskriver de ulike mulighetene er det nødvendig å definere og avklare noen begreper.

 • Bibliotekbasen er den samlede bestanden til alle BIBSYS-bibliotek og består av trykt materiale i tillegg til e-tidsskrifter (tittelnivå) og e-bøker.
 • Hvert enkelt biblioteks lokale base er en delmengde av den samlede Bibliotekbasen.
 • Primo Central er en database fra ExLibris der de har indeksert artikler fra de aller fleste innholdsleverandører i verden. Basen inneholder millioner av poster fra tusenvis av leverandører og de arbeider kontinuerlig med å å vedlikeholde, oppdatere og legge til nye kilder.
 • Lokal Primo Central er den delen av Primo Central som institusjonene selv har aktivert og markert at de ønsker å søke i. Dette er typisk basert på hvilke kilder/innhold man har abonnement på. Det var definisjonen av hva som skulle inngå i Lokal Primo Central vi varslet om tidligere i mai og som nå ikke lenger er nødvendig. Vi vil i stedet aktivere alle søkekilder i hver institusjons lokale Primo Central slik at det ikke er noen innholdsmessig forskjell på Primo Central og Lokal Primo Central. Når noen søker i Lokal Primo Central så vil trefflisten bli filtrert gjennom SFX slik at man kun får treff på det man har fulltekst-tilgang på. Forenklet kan man si at Lokal Primo Central består av e-ressurser man har fulltekst-tilgang på.
 • SFX er lenketjeneren og hver enkelt institusjon har sin egen instans eller er med i en felles instans. I lenketjeneren er det informasjon om hvilke tidssskrifter hver enkelt institusjon har abonnement på og for hvilken periode, i tillegg til informasjon om eventuelle begrensinger på tilgang, f.eks. embargo osv. BIBSYS vil sørge for at alle tidsskrifter som pr idag er registrert i Bibliotekbasen, vil bli aktivert for hver instans i SFX for alle institusjoner som har abonnment på det aktuelle tidsskriftet. Det vil komme et eget blogginnlegg om SFX og aktivering og vedlikehold av e-ressurser.

Søkekilder

Lokal instans
Dette er de tre søkekildene som vil bli satt opp i hver enkelt instans av søkesystemet:

 1. Lokal BIBSYS-Base + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 2. BIBSYS Bibliotekbase + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 3. BIBSYS Bibliotekbase + Primo Central (alt som finnes indeksert)

Felles instans
I tillegg til at hver institusjon har sin egen instans vil det også være en generell instans. Denne er beregnet på brukere som ikke er tilknyttet en bestemt institusjon. Søkekildene som er definert for den generelle instansen er:

 1. BIBSYS Bibliotekbase
 2. BIBSYS Bibliotekbase + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 3. BIBSYS Bibliotekbase + Primo Central (alt som finnes indeksert)

Hvilken SFX-instans resultatene blir filtrert gjennom, er basert på om brukeren søker fra en kjent IP-adresse eller er logget på og autentisert som tilhørende en bestemt institusjon. Hvis brukeren er ukjent, vil man kun få treff på elektroniske ressurser som er gratis tilgjengelig i tillegg til Bibliotekbasen.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på dette oppsettet etterhvert som dere bygger erfaringer på hvordan systemet fungerer og hvordan det kan forbedres. Det vil ikke bli gjort endringer i oppsettet før vi setter systemet i drift, men vi kan basert på tilbakemeldinger gjøre endringer etter sommeren. Dette kan gjøres felles for alle institusjoner, eller enkeltvis.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

13 Responses

 • Fint med en fyldig beskrivelse når det gjelder status. Jeg har et spørsmål angående databaser som Scopus og ISI. Metadata fra disse tjenestene er kun søkbare i et annet Discovery System (EDS) for dem som er kunder hos begge leverandører. Hvordan forholder dette seg for Primo?

 • Asbjørn Risan says:

  ExLibris arbeider kontinuerlig med å utvide og vedlikeholde søkekildene i Primo Central. Tilgang på data er imidlertid et konkurranseelement og det er ikke alle kildene de får fri tilgang på. Noen får de ikke dekket, andre får de dekket kun delvis og atter andre får de kun dekket gjennom spesielle betingelser.

  Eksempler på slike betingelser er at man kun kan søke i kilden hvis man har abonnement på denne. Scopus og Web of Science er eksempler på slike kilder.

 • Pål H. Bakka says:

  Men vi vet ennå ikke hva som blir aktivert i Primo Central. Og et Discoveryverktøy som ikke inkluderer full tilgang til f eks Proquest sine proprietære ressurser er ikke spesielt interessant for de faglige interesser jeg representerer

 • Asbjørn Risan says:

  En oversikt over hvilke kilder som er indeksert er sendt til biblioteklederen ved hver enkelt institusjon. Enhver leverandør av et discoveryverktøy som også er innholdsleverandør vil være god på sitt eget innhold. ExLibris er ikke innholdsleverandør og vil derfor ikke være i konflikt med noen andre leverandører på innholdssiden og er derfor innholdsnøytrale.

 • Takk for svar Asbjørn. Hvordan vil det så stille seg med metadata fra tjenester med spesielle betingelser som ISI og Scopus. Såvidt jeg vet vil det ikke være informasjon om dette i SFX. Må slike tjenester aktiveres senere etter at vi har fått tilgang til Primo?

 • Asbjørn Risan says:

  I aktiveringen er de fleste kildene åpne, men det er noen kilder som er Restricted for search, mens andre er Restricted for delivery (eller begge). Om du får lov til å søke i kildene avhenger av hvilke fullteksttilganger institusjonen har. Alle kildene vil være aktivert. Hvordan dette slår ut i praksis må vi bygge kompetanse på etterhvert som produktet blir tatt i bruk.

  • Knut Anton Bøckman says:

   Samlinger som i PrimoCentral er registrert som «restricted for search» må kun aktiveres av institusjoner som har abonnement på disse tjenester, gjelder fx WoS. Her er det søkningen i metadata man betaler for.
   I tillegg kan det være en utfordring, hvis bibliotekets brukergruppe ikke er identisk med den brukergruppe (ansatte og studenter) man har lisens for.

 • Knut A. Bøckman says:

  Det er værd å være oppmerksom på, at det nettopp i disse dager foregår en særdeles hissig debatt mellom ExLibris (@exlibrisgroup) og EBSCO (@ebsco) om adgang til EDS-data gjennom PrimoCentral. De vigtigste dokumenter samles her : http://www.orbiscascade.org/index/ebsco-and-ex-libris – og intet tyder på at det er over ennå.

 • Anne Woje, UiN says:

  Takk for tipset, Knut, dette var særdeles interessant lesning!

 • Grethe Høyvik Hansen says:

  Oppdaget at noen av våre Ebscoressurser ikke var tilgjengelige i Oria, og har nå registrert disse i SFX. Men har jeg skjønt det riktig at vi ikke trenger å aktivere disse i ExLibris fordi dette går inn under Primo Central?

 • Asbjørn Risan says:

  Hei. Det er viktig at de tilgangene dere har til Ebsco-materiale er registrert i SFX, da dette avgjør om eventuelle treff i artikler slipper igjennom fulltekst/ikke-fulltekst-filteret.

  Når det er sagt så er det ikke alt Ebsco-materialet som er tilgjengelig i sentralindeksen. ExLibris dekker mye via alternative kilder, men ikke alt. Hvis en artikkel ikke ligger i sentralindeksen så er den heller ikke søkbar (selv om den er aktivert i SFX).

  Når/Hvis Ebsco-basene i sin helhet blir tilgjengelig for søk så vil vi aktivere disse på vegne av konsortiet, eller gi informasjon om hvoradn disse kildene kan aktiveres.

  • Grethe Høyvik Hansen says:

   Takk for svar. Har prøvd å sjekke ut Sentralindeksen, og leser den slik at Ebscohost Ebooks ikke er tilgjengelig, selv om basen kan aktiveres i SFX og enkelttitler angis. Det vi forsøker å finne ut av er direktelenking til Ebsco-e-bøker, men om jeg ikke har misforstått ser det ut som vi må innfinne oss med at lenken kun er tilgjengelig via Request-funksjonen. Håper du kan bekrefte 🙂 (dette er nytt territorium!)

 • Asbjørn Risan says:

  Hei

  Ebscohost ebooks er mest sannsynlig ikke tilgjengelig via sentralindeksen. For e-bøker anbefaler vi at disse importeres til Biblioteksystemet slika t de blir søkbare i Oria den veien. Dette meldes inn som et vanlig importønske.Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *