Header

Tilgang til brukergrensesnittet for institusjonene

mai 23rd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Teknisk

Vi har nå sendt ut informasjon om tilgang og påloggingsdetaljer for Discovery til institusjonene. Informasjonen er sendt til de som er registrert som bibliotekledere i BIBSYS Biblioteksystem.

Tanken er at institusjonene skal kunne begynne å se på mulighetene for å gjøre eventuelle tilpasninger i brukergrensesnittet, f.eks. endre tekst og logo. Klikk her for oppskrift på hvordan man kobler seg opp for å få tilgang til filene.

Hvis noen ønsker å gjøre endringer i html-filene så er det fritt frem, men BIBSYS må varsles om at institusjonene ønsker dette og hvilke filer institusjonen tar ansvar for. Vi vil da ikke overskrive institusjonens filer når vi gjør endringer i standardoppsettet. Til enhver tid oppdaterte standardfiler finnes i en zip-fil som ligger i institusjonens mappe. De som ikke tidligere har lastet opp logo har fått en generisk BIBSYS-logo. Denne kan når som helst endres ved å laste opp en ny logo.

Det er fritt frem for institusjonene å begynne å søke og gjøre seg kjent med verktøyet. Vi minner imidlertid om at vi arbeider med å gjøre endringer og forbedringer i søk og treffliste og at verktøyet ikke er ferdig konfigurert. Alle søkekilder er heller ikke på plass eller oppdaterte. Det vil også bli gjort endringer i presentasjon. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at tilgangen til grensesnittet holdes internt og at systemet ikke blir tilgjengeliggjort for studentene.

Vi har derfor ikke mulighet/kapasitet til å håndtere innspill på presentasjon og søk i denne fasen. Vi vil åpne opp for dette på et senere tidspunkt når vi har luket ut flest mulig av de småfeilene vi har identifisert. Vi vil imidlertid være tilgjengelige for spørsmål/kommentarer knyttet til oppkobling og endring av logo og html-filer.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

5 Responses

 • Hana Christie says:

  Vi jobber med endringer for vår ”Finn database” modul som bare UniPort-bibliotekene har. Endringen gjøres i CSS.

  I BIBSYS-oppskriften for endring av statiske filer står det:
  ”Hvis dere ønsker å endre default-oppsettet (html og/eller css) må dere varsle BIBSYS Brukerstøtte om dette og om hvilke filer dere ønsker å ta ansvar for. Vi vil da ikke overskrive disse filene når vi gjør endringer i standardoppsettet.”

  Hvordan skal dette gjøres i praksis? Skal vi bare sende en melding om hver fil vi etter hvert kommer til å forandre (og ha videre ansvar for), dvs. filnavnet og instanskoden?

  Det ville være fint hvis vi kunne få test-URL for testing av våre endringer snart for å unngå å gjøre endringer direkte i driftsdelen. Det ser ut som om både områdene for testfiler og filene allerede er på plass.

  • Asbjørn Risan says:

   Send inn filnavn og instanskode til BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no) så noterer vi oss det. Hvordan dette blir løst i praksis må vi se litt nærmere på etterhvert.

   Tilgang til test er foreløpig ikke helt klart. Instansene er ikke helt satt opp og konfigurasjonen må overføres fra produksjonsserverene. Filområdet og filene for test er klare, men ikke den instansen de brukes i. Vi vil komme med mer informasjon når dette er klart.

   • Hana Christie says:

    OK, har sendt epost til support@bibsys.no. Når rutinene for drift kommer i gang, burde de inneholder varsling til bibliotek når BIBSYS legger ut nye oppdaterte filer for grensesnittet med informasjon om hvilke konkrete filer som blir endret.

 • Pål H. Bakka says:

  Fikk adgang til¨å teste i går. Som det er, er visningsformatet komplett ubrukelig. 096 $f leses systematisk for 096 $c. Som redskap til søking i musikk er grensesnittet verre enn bibsys ASK ! Ved søking i lokal bestand (UBB) vises ikke lokal bestandsopplysninger.
  Det eneste Primo kan brukes til er artikkelsøk i elektrniske tidsskrift. Og vi har allered bedre system til det enn Primo.

  Så jeg antar at systemet blir akseptert på mandag og introdusert som en nyvinng…

 • Asbjørn Risan says:

  Den versjonen som er lagt ut og som er tilgjengelig er under arbeid og vi gjør konsinuerlige forbedringer slik at mest mulig er på plass når vi gir allemenn tilgang til institusjonene. Det vil dog være en del ting som gjenstår og elementer som bør endres/justeres etter dette og vi oppfordrer institusjonene til å bruke perioden fra vi gir allmenn tilgang frem til semesterstart til å melde inn ting som er feil og det som bør justeres.

  Når det gjelder musikk så vil vi se på muligheten til å legge inn dette som søkbare indekser i avansert søk, men dette er noe som vi foreløpig ikke har hatt et stort fokus på.Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *