Header

Statusoppdatering juni

juni 7th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

BIBSYS har den siste tiden arbeidet tett med Ex Libris for å tilpasse Primo og SFX for konsortiet. Det er derfor på tide å komme med en statusoppdatering på det arbeidet som er gjort og gi en oversikt over hva som skjer i tiden som kommer.

Status:

 • Hver enkelt institusjon har fått sin instans av søkesystemet og fått tilgang og informasjon om hvordan utseende og tekst kan endres i brukergrensesnittet.
 • Søkesystemet har blitt koblet opp som en tjeneste i Feide. Denne må aktiveres av Feide-berettigede ved institusjonen. Da skal institusjonens navn dukke opp i nedtrekksmenyen når man logger på
 • Brukere knyttet til institusjoner som ikke benytter Feide er importert slik at de er kjent for discoveryverktøyet og kan logge seg på ved å velge BIBSYS som tilhørighet i nedtrekksmenyen
 • Data fra Bibliotekbasen er eksportert til søkesystemet og indeksert og gjort søkbart. Det er satt opp automatiske rutiner som eksporterer endringer i Bibliotekbasen ved nattlige oppdateringer
 • Beholdning av e-tidsskrifter er eksportert til lenketjeneren og maskinelt aktivert. Her vil det være behov for manuell kontroll av aktiveringer. Det vil komme mer informasjon om dette på et senere tidspunkt.
 • Søkesystemet er koblet opp mot biblioteksystemet slik at man får sanntidsoppdatering av beholdning, mulighet til å se egne lån og bestillinger og mulighet til å bestille dokumenter
 • Vi har arbeidet med utseende og innhold, samt funksjonalitet i brukergrensesnittet knyttet til søkekilder, fasetter, avansert søk o.l.
 • BIBSYS har sammen med en testgruppe testet systemet og rapportert feil og mangler til Ex Libris. Den 3. juni avleverte vi en akseptansetestrapport til Ex Libris. Denne rapporten inneholdt en del punkter som må på plass før leveransen kan aksepteres.

Veien videre:

Arbeidet med konfigurering av søkesystemet går videre og denne uken har vi en workshop med Ex Libris for å knytte flest mulig av de løse trådene som har kommet opp i løpet av testfasen. Ex Libris vil i tiden frem mot 14. juni arbeide med å rette feil og mangler påpekt i akseptansetestrapporten, slik at vi kan akseptere systemet.

Med forbehold om at systemet blir akseptert innen 14. juni, tar vi sikte på å gi institusjonene full tilgang i uke 25.

Det vil være en del ting som gjenstår og elementer som bør endres/justeres etter dette og vi oppfordrer institusjonene til å bruke perioden fra vi gir allmenn tilgang frem til semesterstart til å melde feil og det som bør justeres. Hvordan dette skal rapporteres vil vi komme tilbake til når vi gir allmenn tilgang. Vi må gjøre oppmerksom på at det i juli vil være redusert bemanning hos BIBSYS på grunn av ferieavvikling og at innmeldte saker ikke nødvendigvis vil bli håndtert umiddelbart.

Etter at standardoppsettet er ferdigstilt og vi har fått behandlet innkomne forslag til feilrettinger og justeringer vil vi åpne opp for tilgang til adminsitrasjonsgrensesnittet slik at institusjonene selv kan gjøre endringer i funksjonalitet og oppsett. Deretter vil BIBSYS være behjelpelig med å gjøre endringer i det lokale oppsettet, for de institusjonene som ønsker det.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

5 Responses

 • Hei,
  det hadde vært knall om dere kunne publisert feil/mangler som dere har oppdaget / sendt til ExLibris, slik at jeg kan slippe å bekryme meg for feil og mangler jeg finner. Det holder ofte for meg å vite at dere er klar over ting nemlig…

 • Silje says:

  Når vil vi ha tilgang til administrasjonsgrensesnittet? Vi skal undervise studentane i bruk av Primo ved studiestart, og det er avgjerande at dei endringane vi vil gjere i funksjonalitet og oppsett er gjort i god tid før det! Akkurat no er det veldig uklart for oss kva type endringar/tilpassingar vi vil vere i stand til å gjere – kan vi til dømes endre rekkjefølga på kategoriane for avgrensing av søket? Korleis blir bestillings-/reserveringsfunksjonen for trykte dokument?

  Kunne de gitt oss ei oversikt over kva funksjonar/tilpassingar vi har råderett over?

 • Asbjørn Risan says:

  Cathrine Fjeldstad: Dette er noe vi skal vurdere, men det blir nok ikke før vi har gitt allmenn tilgang til institusjonene. Nå skjer det så mye på så mange fronter at vi ikke har mulighet til å holde en feilliste ajour.

  Silje: Det korte svaret er at det aller meste er det mulig å endre på i konfigurasjonen. Det er for eksempel mulig å endre på rekkefølgen på avgrensningsmulighetene. Sammen med testgruppen for discovery prøver vi å finne et defaultoppsett som tilfredsstiller i mest mulig grad, selv om det helt sikkert vil være behov for lokale tilpasninger/justeringer. Man bør imidlertid vurdere hva som er absolutt kritisk å endre på med en gang og hva som kan endres på sikt. Justering av nedtrekksmenyer/faner for søk o.l. kan også tilpasses. Konfigurasjonsgrensesnittet er relativt omfattende og det tar noe tid å sette seg inn i. Det vil dermed kanskje være hensiktsmessig/raskest å melde inn endringsønsker til oss i en overgangsfase.

  Bestillings og reserveringsfunksjoner for trykte dokumenter vil være integrert i trefflisten. Brukeren klikker på en knapp for å bestille/reservere et dokument. Dette sendes «under panseret» til biblioteksystemet som foretar reserveringen (på vanlig måte) og returnerer en beskjed til brukeren om at reserveringen var vellykket.

 • Nina Jørgensen says:

  Hei,

  jeg har spørsmål i forhold til Feide – vårt bibliotek bruker ikke FEIDE, og vi må bli en del av FEIDE-hotellet på UiO. Dette har vi ikke hørt noe med om etter at bibsys ettersøkte pilotbibliotek. På bloggen står det at «Brukere knyttet til institusjoner som ikke benytter Feide er importert slik at de er kjent for discoveryverktøyet og kan logge seg på ved å velge BIBSYS som tilhørighet i nedtrekksmenyen», men det fungerer ikke for meg? Jeg fikk beskjed om at brukeren var låst, passord var feil el.l.

  • Asbjørn Risan says:

   Hei.

   Det er viktig at du logger på med låntager-id og ikke BIBSYS-bibliotekar pålogging. Hvis du fortsastt har problemer må du ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte slik at vi kan få sjekket saken.

   Vi ser fortsatt etter pilotbibliotek, så hvis har lyst til å melde seg frivillig…Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *