Om vedlikehold av e-ressurser

juli 5th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener

Fra og med 1. juli er det innført importstopp av elektroniske e-tidsskrifter for institusjonene utført av BIBSYS. Årsaken til dette er ferieavvikling og klargjøring/ferdigstillelse av eksporten til lenketjeneren (SFX). Tidsplanen er som følger:

  • Frem til 20/8 arbeider vi med tilbakemeldingene fra institusjonene fra forrige eksport til SFX. Bibliotekene kan fortsatt manuelt registrere ressurser i Biblioteksystemet
  • 20/8 – 20/9 BIBSYS gjennomfører en ny full opplastning til SFX og sørger for at alle e-tidsskrifter registrert i biblioteksystemet før 20/8 blir aktivert i lenketjeneren. Ingen e-tidsskrifter skal registreres i Biblioteksystemet etter denne datoen (de vil ikke bli med på eksporten)
  • Fra 20/9 vil alt vedlikehold av e-tidsskrifter skje direkte i lenketjeneren. BIBSYS vil sette opp en eksport (ukentlig) fra SFX til biblioteksystemet slik at beholdning også gjenspeiler seg i biblioteksystemet. Eventuelle endringer i biblioteksystemet vil bli overskrevet ved neste import fra SFX.

Disse datoene er foreløpige og kan bli endret. Vi vil gi beskjed når det ikke lenger har noen effekt å registrere e-tidsskrifter i Bibliotekbasen.

Hvem gjør hva?

Frem til i dag har BIBSYS, med unntak for UniPort,  utført import på vegne av institusjonene. Dette har vært hensiktsmessig og effektivt i og med at vi har kunnet jobbe direkte mot systemet. Dette vil ikke lenger være mulig når alt skal skje direkte i lenketjeneren. Hver enkelt institusjon må derfor ta ansvar for å aktivere og vedlikeholde sine e-tidsskrifter i SFX. BIBSYS vil bistå med informasjon og brukerstøtte. Vi vil sørge for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon og veiledninger i løpet av august.

BIBSYS vil imidlertid ta ansvar for å aktivere pakker i konsortieavtaler (gjennom konsortieavtalene til CRIStin)  for de enkelte deltagerne. Vi vil også sørge for å vedlikeholde eksporten fra SFX til bibliotekkatalogen og videre til Oria.

Når tar vi i bruk SFX?

SFX er i dag i bruk for Oria og er operativ med den beholdning od de aktiveringene som allerede er på plass. Alle institusjonene er allerede eller vil bli registrert for Google Scholar i løpet av denne uken (uke 27). Det vil derfor kunne begynne å dukke opp lenker i Google Scholar i løpet av juli. For de som pr idag er deltagere i Portalkonsortiet vil vi skifte over slik at BIBSYSx vil redirigere brukeren mot SFX fremfor TDNet i løpet av første halvdel av august. Dette betyr at når brukeren klikker på en BIBSYSx-knapp i en database så vil hun få en SFX-meny istedenfor en TDNet-meny. Etter denne datoen vil også andre BIBSYS-bibliotek bruke BIBSYSx som base-url i ekstern databaser. Mer om BIBSYSx her.

Lisensdata?

Det skjer ingen endring i forbindelse med Lisa. Denne vedlikeholdes som tidligere av BIBSYS i samarbeid med institusjonene. Institusjonene registrerer lokale avtaler (og) mens BIBSYS har ansvar for konsortieavtalene og vedlikeholder og oppretter pakker ved behov.

Hva med e-bøker?

Det er ingen endring på import av e-bøker. Disse meldes inn i meldingssystemet som tidligere og importeres direkte til Bibliotekbasen for deretter å bli eksportert til Oria.

Skisse over dokumentflyt

(klikk på bildet for en større versjon)

e-ressurser_oria

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One Response

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *