Header

Mer om utlånsstatus

august 13th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

Det har vært noen kommentarer på forrige innlegg om utlånsstatus om at det er behov for å kunne se informasjon i 096 $f og $h.

Vi har nå gjort endringer slik at dette vil komme på plass. På skjermbildene nedenfor vil dere kunne se hvordan dette vil kunne se ut. På det første skjermbildet er 096 $h tatt med og eksemplarene er merket med henholdsvis «Ikke til utlån» og «Kortidslån».

Statusen på dokumenter merket Ikke til utlån vil bli endret fra «Utlånt» til «Kan være tilgjengelig». Vi tar gjerne imot innspill på hva som er mest korrekt på disse dokumentene; «Kan være tilgjengelig» eller «Tilgjengelig».

Skjermbilde 1 utlånsmerknader

På det andre skjermbildet er 096 $f tatt med på det første eksemplaret og anmerkningen «(Spør i skranken)» er tatt med.

Skjermbilde 2: Anmerkninger

Konsekvensen av disse endringene er at like eksemplarer (samme avdeling og hyllesignatur) ikke lenger er samlet, men vil bli vist under plasseringer. Denne listen vil derfor være lengre enn tidligere.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

8 Responses

 • Katrine A says:

  skjønte ikke helt det siste avsnittet i innlegget om at «like eksemplarer ikke lenger er samlet» – vise et eks?

  Det er veldig fint at $f og $h vises – gir mer/riktig info om posten. (feks korttidslån)

  Mer skeptisk til «kan være tilgjengelig». for eksempel er bøker med kommentar «korttidslån» absolutt tilgjengelig, så disse kunne vært merket med grønn prikk og «tilgjengelig»

  Synes «kan være tilgjengelig» ikke fungerer, mens «sjekk beholdning» kanskje kan være en ide… litt usikker.

  Tror jeg ville stemt for at et dokument enten er «tilgjengelig» eller «utlånt» og selvfølgelig ta med «kommentarfelt» med «korttidslån» osv. (kan man få kommentarfelt i fet skrift så det er mer synlig?)

 • Asbjørn Risan says:

  Tidligere har eksemplarere som har hatt samme avdelingskode og hyllesignatur blitt slått sammen til en linje i plasseringer og så lenge minst ett av disse har vært tilgjengelig har status vært tilgjengelig. Nå får hvert enkelt eksemplar biblioteket sin linje i plasseringer. med sin unike status og eventuelle anmerkninger.

  «Kan være tilgjengelig» gjelder kun de dokumentene som er merket som «Ikke til utlån». Kortidslån vil bli merket med tilgjengelig (litt misvisende i illustrasjonen over). Spørsmålet er om bøker som ikke er til utlån også er «tilgjengelige».

  Vi kan vurdere og se på løsninger for å gjøre kommentar i uthevet/fet skrift.

  • Katrine A says:

   Synes egentlig bare det er en fordel om alle eksemplarer synes – selv om det gir lengre liste

   Takk for oppklaring ellers.
   Er bøker som er merket «Ikke utlån» tilgjengelig? Hmm
   Går det an å ha gul prikk og «sjekk beholdning ved» uten å vise meldingen «kan være tilgjengelig» i posten, men bare kommentaren «ikke til utlån» (i fet skrift)?

   Hva med «ikke fjernlån» – veldig tilgjengelig på egen institusjon, men ikke for andre. Grønn eller gul? Stemmer for grønn (men ikke heeelt fornøyd med den løsningen heller)

 • Anette Munthe says:

  Er det sånn at Tilgjengelig betyr at dokumentet kan reserveres og lånes, og at det derfor er nødvendig med en tredje tilgjengelighetsstatus for materiale som ikke er til utlån. I så fall synes jeg teksten bør være mer presis. «Kan være tilgjengelig» er ikke bra. Hva med «Til bruk i biblioteket» eller lignende?

  Når det gjelder visning av informasjon i $f så er denne lagt inn som informasjon til brukeren, så det kan være et poeng å få den fram. Samtidig vet vi jo at det ligger en del «rusk» her – og ganske mye uinteressant informasjon. Jeg er derfor ikke så overbevist om at dette må med. Jeg ser også at det er en ulempe med alt for lange eksemplarlister.

 • Eva Eide says:

  096 $f bør absolutt være med, nettopp fordi dette er informasjon til sluttbrukeren. Evt. «rusk» kankes ut over tid.
  «Kan være tilgjengelig» er en uklar beskjed å få, og er ikke bra nok, synes jeg.

 • Regina Küfner Lein says:

  Ved UBB har vi opprettet en tilpassingsgruppe for nytt discovery. Der har vi diskutert saken. Vi har store problemer med begrepet «tilgjengelig». «Tilgjengelig» kan oppfattes slik som Anette sier at dokumentet kan lånes ut av biblioteket: Det kan også bety at boka/dokumentet kan taes i hånda og bla i og lese litt – uavhengig om den kan lånes eller ei (Ref-samling, Masteroppgaver etc).
  Når vi er usikker på hva «tilgjengelig» betyr, blir også termen «Kan være tilgjengelig» vanskelig å forstå. Eneste begrep som er entydig er «Utlånt»

  I Bibsys Ask hadde vi bare «Utlånt» og dersom det ikke var utlånt var det ingen merknad i statusfeltet.
  Kan vi overføre dette til Oria?
  Kan vi bruke «Utlånt» og «På hylla»?

  «Utlånt» brukes for alt som ER utlånt. Her må det en liten justering til fra Ask til Oria, ved at dokid med (dvs: 096 $h i) må fjernes fra «utlånt».

  Alt som ikke er utlånt er tilgjengelig på en eller annen måte. For å unngå forvirring med tolking av ordet «tilgjengelig», foreslår vi et nytt uttrykk: «På hylla»
  Det som ikke er utlånt finnes «på hylla» – enten til vanlig utlån, eller med restriksjoner som vil fremgå under «plassering»

  Da har vi ikke bruk for den vanskelige gulmerkete «Kan være tilgjengelig». Dagens postyer som er merket «Kan være tilgjengelig» omfatter utelukkende (?) dokid der «ikke til utlån» står i 096 $f; disse skal inngå i «På hylla»

  Vi synes dette er et veldig lurt forslag! Hva mener andre?

  • Asbjørn Risan says:

   Vi kan utmerket godt skifte ut «Tilgjengelig» med «På hylla». Dette vil kanskje være mer forståelig for en sluttbruker?

   Ideelt om mest mulig kan få status utlånt eller på hylla:
   Utlånt = det som faktisk er utlånt
   På hylla = det som ikke er utlånt, inkludert ikke til utlån

   Da kan «Kan være tilgjengelig» (gjerne med en annen tekst) bli brukt til det som er den opprinnelige hensikten, å være en status for der vi er usikre på statusen av ulike årsaker.

   Tar gjerne imot flere innspill og synspunkter på dette.

 • Anette Munthe says:

  Jeg mener helt klart at «Kan være tilgjengelig» er en dårlig term, uten at jeg har noe veldig godt alternativ. Jeg ser at «Sjekk beholdningen ved…» er brukt på listenivå. Det liker jeg bedre.

  Og så lurer jeg litt på når denne faktisk er aktuell? I hvilke tilfeller er det vanskelig å vite om en bok er utlånt/ikke utlånt? I de tilfellene hvor «Kan være tilgjengelig» gjelder eksemplarer som ikke er til utlån, burde dette løses enkelt med UBBs lure forslag om å erstatte «Tilgjengelig» med «På hylla».

  Det jeg ville anta var mer problematisk er flerebindsverk med poster for overordnede ikke-fysiske dokumenter. Her trengs det kanskje en for for usikker-status i de tilfellene hvor et eller flere bind er utlånt?Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *