Header

Oversikt over endringer og tilpasninger

august 27th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Lanseringen av Oria er like rundt hjørnet og i den forbindelse har vi lagt ut en ny og oppdatert versjon. Mange av endringene som er gjort er basert på innspill fra institusjonene og de skjemaene som er sendt inn med endringsforslag. Vi er takknemlige for alle innspill og vil fortsette å jobbe med forslagene i tiden som kommer.

Dette er en oversikt over noen av de tilpasningene som har blitt gjort i den nye versjonen:

 • Mulighet til å avgrense på e-bøker, trykte bøker, e-tidsskrift og trykte tidsskrift
 • Mulig å se alle eksemplarer under plasseringer
 • Visning av kommentarer og utlånstype knyttet til eksemplarene
 • Lagt til rette for eksport til Endnote desktop (ikke kun Endnote Web)
 • Mulig å søke i Ebsco-baser som ikke er indeksert i sentralindeksen (mer informasjon om dette kommer i eget innlegg)
 • Permanent lenke til detaljert visning av postene
 • Lenke til bestilling for bibliotekarer på vegne av sluttbruker uten pålogging
 • Mulig å avgrense på dewey, MeSH, Humord og andre emneordssystemer
 • Mulig å avgrense på aspekter innen musikk
 • Flere søkefelt innen avansert søk med flere valgbare indekser
 • Lenking mellom overordnede og underordnede poster
 • Lenking mellom relaterte poster
 • Justeringer på kort og detaljert postvisning
 • Kobling mellom serie i postvisning (søk på serie som indeks i avansert søk og som fasett kommer)
 • Avgrensning på materiale fra avdelinger tilhørende eget bibliotek
 • Lagt til rette for opprettelse av lokale søkebokser inn mot Oria
 • Diverse tekstrettelser
 • Tilpasning av utseende gjennom stiling (CSS)

Det vil fortsatt være en del ting som gjenstår og Oria vil således aldri bli helt ferdig. Det vil være behov for kontinuerlige tilpasninger og justeringer.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

20 Responses

 • Regina K. Lein says:

  Supert! Det er en diger liste med mange forbedringer. Jeg kjenner igjen noen av våre forslag. Dere har gjort en fantastisk jobb. Takk til alle dere i Bibsys sålangt. Jeg gleder meg å se på Oria på jobben i morgen!

 • Oria ser veldig lovende ut, men jeg ser noe jeg synes burde endres. Når jeg søker i Mitt bibliotek, får jeg treff på de tingene vi har abonnement på. Hvis jeg kjører det samme søket i Alle bibliotek, får jeg også mange treff der det står Ingen online tilgang. Men hvis jeg på disse treffene klikker på Detaljer, får jeg opp et vindu der det veldig ofte er en lenke til fulltekst eller til en side der det er lenke til fulltekst. Disse treffene synes jeg burde kommet med på trefflista for Mitt bibliotek, og det burde stå noe annet enn Ingen online tilgang. Slik løsningen er, vil mange gå glipp av tilgjengelige ressurser. Jeg testet dette blant annet med søkeordene «stuxnet» og «al shabab».

 • Her er noen eksempler:

  In Defense of Stuxnet
  James A. Lewis
  Military and Strategic Affairs, 2012, Vol.4(3), p.65

  Stuxnet: Cyberwar Revolution in Military Affairs
  Shakarian, Paulo
  2011

  Genres, généricité et processus de création littéraire dans un journal arabe du début du xxe siècle : al‑Šabāb de Maḥmūd Bayram al‑Tūnisī Literary Creation and Genres in an Arab Periodical at the Beginning of the 20th Century: Al‑Shabab of Mahmûd Bayram al‑Tûnisī על יצירתן של סוגות ספרותיות בכתב עת ערבי בראשית המאה העשרים: אל-שבאב בעריכת מחמוד בייראם אל-טוניסי
  Ophélie Arroues
  Yod : Revue des Études Hébraïques et Juives, 2012(17), p.99

  The Growing Influence of Al-Qaeda on the African Continent Der wachsende Einfluss von Al-Qaida auf dem afrikanischen Kontinent
  Hans Krech
  Africa Spectrum, 2011, Vol.46(2), p.125 [Fagfellevurdert tidsskrift]

 • Gro Heidi Råmunddal says:

  Det mangler bestillingsfunksjon, både for sluttbruker og bibliotekansatte, ved treff på artikkler i tidsskrift vi ikke har abonnement på. Eksempel: ISSN 1879-3150 har vi ikke, og artikler ikke dette tidsskriftet får en ikke bestilt fra trefflista i Oria pga at det ikke er noen som helst bestillingsfunksjon. Fanekortet «Flere tjenester» går til SFX, men siden den i skrivende stund heller ikke har noen bestillingsfunksjon, så finnes det faktisk ingen bestillingsfunksjon.

  Dessuten er det feil e-tidsskriftbestanden. Oria sier vi (Vestre Viken/BUSKSYK) ikke har e-utgave av The clinical respiratory journal, ISSN 1752-699X Eksempel: http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=BUSKSYK&afterPDS=true&institution=BUSKSYK&docId=TN_medline20298398
  Men vi ha da vitterlig det, fra Wiley. BibsysX/TDnet gir korrekt informasjon med lenke til fulltekstartikkel, Oria gir ikke det, heller ikke bestillingsmulighet.

  • Asbjørn Risan says:

   Vi arbeider med en artikkelkopibestilling i Oria. Vi har satt tilbake lenkingen til BIBSYSx/TDNet inntil vi får på plass en bestillingslenke i SFX-menyen. Når det gjelder det tidsskriftet du nevner så er dette en del av den oppryddingen vi skal gjøre etter den maskinelle aktiveringen i SFX.

   • Gro Heidi Råmunddal says:

    Bra at BIBSYSx ble satt tilbake til TDNet, men i Oria er det SFX som kommer opp under «Flere tjenester» i nevnte tidsskriftartikkeleksempel (ISSN 1879-3150). Går det an å få TDNet inn der også?

    • Asbjørn Risan says:

     Teknisk mulig, men ikke noe vi kommer til å gjøre (en del arbeid) pga av at vi regner med å ha SFX oppe med bestillingslenke så snart som mulig og avtalen med TDNet er avsluttet.

 • Anette Munthe says:

  Veldig mye bra her, men det dukker selvsagt alltid opp noe mer. Nå etterlyser jeg en egen materialtype for Databaser. Disse havner i kategorien Tidsskrifter, noe som gjør at de risikerer å ikke bli funnet hvis treffmengden er stor og man egentlig tenker på ressursen mer som en e-bok enn et tidsskrift (Harrison’s online f.eks.). Jeg vet at dette ikke er nytt. Det samme ser vi i Ask. Men er det ikke mulig å definere en egen materialtype for det som ligger i 008 $b med verdiene p,q og r?

 • Anette Munthe says:

  Jeg tester lenking mellom poster. Lenking mellom overordnede og underordnede ser ut til å fungere, men ikke mellom fortsettelser. Eks. Tidsskrift for den norske legeforening, BMJ

  • Asbjørn Risan says:

   Det må gjøres en oppdatering av søkeindeksen for at søket skal fungere. Lenkene er på plass og indekseringen vil sannsynligvis bli kjørt i løpet av helgen.

 • Anette Munthe says:

  Kan man foreslå en anne rekkefølge på emne- og klassifikasjonsfasettene? F.eks. klassifikasjonen først, deretter de spesifiserte emnesystemene og så eventuelt denne samlesekken «Emne» til slutt. Jeg går ut fra at den inkluderer termer fra alle (eller de fleste) 600-feltene? Min mening er at 691 burde skilles ut og kalles noe annet. Her finnes det veldig mye som ikke egentlig kan kalles emner: fagkoder osv.

 • Anne Woje says:

  Vil vi som har hyllekart-visning på egen kartknapp i Bibsys Ask få denne med til Oria, og i tilfelle når?
  For oss er hyllekart-visning et viktig ledd i å gjøre våre brukere mest mulig selvhjulpne i biblioteket og vi bruker det aktivt i brukeropplæringen.

 • Silje Færøy says:

  Har de planlagt endringar i materiale-fasetten? Eg saknar å kunne avgrense til berre audio eller berre video (helst fininndelt på Blu-ray, DVD og VHS…). Så vidt eg kan sjå er det no berre råd å avgrense til audiovisuelt? Det er altfor grovmaska til at det gir særleg meining.

  • Asbjørn Risan says:

   Ja vi har planer om å i hvertfall splitte ut på kun audio eller video. Ankepunktet mot å dele inn videre (DVD, VHS, Blue-ray) er at denne videreinndelingen vil kun gjelde for poster fra Bibliotekbasen. Om dette er et problem tar vi gjerne imot innspill på.

 • Jannicke says:

  Hei!

  I Ask er det mulig å søke frem avdelingssamlinger. Er dette mulig i Oria og isåfall hvordan avgrenser man her?

  • Asbjørn Risan says:

   Dette er ikke lagt inn som en mulighet da vi antar at sluttbrukeren ikke har noe forhold til dette feltet. Hvis det er et stort behov for dette kan vi vurdere å få det inn.Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *