Header

Oria – en ny, effektiv søketjeneste for studenter og forskere

september 2nd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

BIBSYS lanserte den 29. august 2013, en ny søketjeneste for brukere av norske fag- og forskningsbibliotek. Oria gir en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer. Søketjenesten er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.

Tjenesten er nå tilgjengelig for alle på oria.no. Den enkelte institusjon (universitet, høyskole) vil etter hvert tilby sine brukere direkte tilgang til varianter av Oria tilrettelagt for den enkelte institusjon.

Ved siden av å gi direkte tilgang til elektronisk materiale, gir Oria oversikt over den enkeltes lån, bestillinger og reserveringer samt mulighet for å opprette lister for lagrede dokumenter, dele listene via sosiale medier eller sende dem til et referanseverktøy. I Oria kan en få anbefalinger om andre forfattere og artikler innenfor det tema en søker på samt en oversikt over de mest populære artiklene innenfor et tema.

Systemet er tilpasset og konfigurert i samarbeid med institusjoner som er deltakere i BIBSYS-samarbeidet og vil videreutvikles i dialog med disse. Søketjenesten tas i bruk ved de fleste deltakerinstitusjonene i løpet av høsten, og er allerede tilgjengelig på oria.no og via bibsys.no.

Spørsmål om lanseringen kan rettes til direktør Frode Arntsen hos BIBSYS, e-post: frode.arntsen (at) bibsys.no eller tlf. 918 97 502.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

20 Responses

 • Hana Christie says:

  De store institusjoner trenger å få tilgang til «back office» og oria-default instance for å kunne skreddersy individuelle grensesnitt, utvalg av søkematerialet/søkevinduene m.m. for sin institusjon. UBO regner med å ta i bruk oria fra 1.1.2014, forutsatt at vi er ferdig med «våre» tilpasninger. Vi forstår at arbeidet med default-konfigurasjon for konsortiet er omfattende, men vi antar at lanseringen også markerer at BIBSYS er kommet i mål med konfigurasjonen (inntil videre) og at vi kan begynne arbeidet med egne tilpasninger.

 • Cathrine Fjeldstad says:

  De små ønsker også tilgang til back office!

 • Silje Færøy says:

  Einig med Cathrine Fjeldstad: dei små treng også tilgang!

  Eg reagerer for øvrig på at der tilsynelatande skjer store endingar bak kulissene no etter at tenesten er lansert. I dag har eg prøvd meg fram med ulike søk, men får vidt forskjellige resultat no samanlikna med tidlegare i dag. Slit mellom anna med at avgrensingar på forfattar, materialtype, kjelde osb. er uforutsigbare/ikkje stemmer. Får som sagt forskjellig resultat no i høve til tidlegare i dag, på identisk søk.

  Det hadde vore fint om vi fekk ei melding på førehand om at systemet kan oppføre seg ustabilt med tanke på avgrensingar og søkjeresultat, og når de reknar med å ha fiksa det…

  • Asbjørn Risan says:

   Systemet vil være under kontinuerlig arbeid og det vil bli gjort tilpasninger. Det burde dog ikke være noen altomfattende endringer uten at dette vil bli varslet. Det var nødvendig med en omstart av systemet i dag kl. 11.00 og dette medførte at i ca 30 minutter var ikke treff fra Bibliotekbasen tilgjengelig, kun fra sentralindeksen. Denne omstarten var ikke planlagt og vi vil prøve å unngå slike på dagtid.

   • Silje Færøy says:

    Har de problem i dag også? Eg får stadig mangelfulle resultat, t.d. ved søk på Roald Dahl og materialtype bøker, avgrensa til mitt bibliotek (HiVolda). Bibsys Ask gir meg 52 treff (utvalde felt, avgrensing til forfattar gir 46), Oria gir meg 9…
    Kva skjer?

    • Asbjørn Risan says:

     Hei. Se innlegg: http://blogs.bibsys.no/discovery/2013/09/05/problemer-med-sok-i-oria/ Det er en feil i systemet sentralt som påvirker søkeresultatene.

     • Silje Færøy says:

      Korleis har det seg at
      Trykte bøker + E-bøker < Bøker
      ?
      Kva materialtype er dei resterande dokumenta som går inn under bøker?
      T.d. søk på Island, alle bibliotek gir:
      Trykte bøker(7 532) + E-bøker(2 893) < Bøker(23 948)

     • Asbjørn Risan says:

      Dette skyldes at det kommer poster fra Primo Central som er merket som bøker. Her får vi ikke justert på materialbetegnelsen. Hvis du avgrenser til kun amterale fra bibbliotekkatalogen får du:
      Bøker (9 809)
      Trykte bøker (7 532)
      E-bøker (2 893)
      Differansen skyldes at enkelte titler kan være merket både som trykt og elektronisk.

 • Silje Færøy says:

  For oss hadde det vore nyttig om de hadde ein logg tilgjengeleg på nettet som de oppdaterte med ein gong slike avvik inntreff. Så slepp vi å irritere oss og klage unødig over tilsynelatande store feil og manglar i Oria.

 • Dan Michael Heggø says:

  Jeg er litt skuffet over hvor lite ferdig tjenesten virker. Hvis jeg logger på får jeg f.eks. vite at jeg har 0 lån. Går jeg til innstillinger står det at e-postadressen min er «fredber@student.iakh.uio.no» – hvem sin adresse dette er aner jeg ikke, men min er den ihvertfall ikke.

  Sist gang jeg prøvde «Bla i innhold» → «emne» tok det ca. 30 sekunder for hvert søk. Nå får jeg bare «En uventet feil har oppstått. Hvis problemet fortsetter, kontakt biblioteket.» hvor «biblioteket» forresten er lenket til Asbjørns epostadresse 😀

  • Asbjørn Risan says:

   Årsaken til at du får opp 0 lån er at du er registrert med flere låntageridentiteter ved flere institusjoner. Den som blir valgt for deg hadde ingen lån registrert.

   Bla i innhold er en ressurstung tjeneste og søke tar noe tid. I enkelte tilfeller kan man oppleve en time-out. Et kjapt forsøk nå viste at tjenesten var responsiv. Årsaken til at min adresse dukker opp er at jeg er registrert som systemadministrator i en overgangsfase.

   • Dan Michael Heggø says:

    Hm, det er forsåvidt riktig at jeg har flere låntakeridentiter, men fredber@student.iakh.uio.no er ikke en av dem. Når jeg logget på nå fikk jeg e-postadressen rune.ytreberg@nrk.no, som heller ikke er helt meg.. Det står også «Beklager, et problem har oppstått i kommunikasjonen med biblioteksystemet. Forsøk igjen senere.» men det er jo uansett ikke helt bra at man får utdelt andre folks e-postadresser 🙂

    Prøvde å bla i emner igjen; 1. test: «kvanteoptikk»: 44.16 sek, 2. test: «silisium»: 24.70 sek, 3. test: «giraffer»: En uventet feil har oppstått (etter bare 0.7 sek, altså ikke timeout).

   • Mari Lundevall says:

    Jeg har prøvd det samme: Logger på og er registrert med 0 lån. Jeg har også flere låntagerkontoer, så jeg regner med at en tom er valgt. Men jeg har jo logget på via feide, og med riktig tilhørighet – hva er det som bestemmer hvilken konto som blir valgt? Vil låntager kunne påvirke det selv?

 • Silje Færøy says:

  Søkeboksa på bibsys.no går no til Oria. Eg synest det er urovekkjande at Bibsys lanserer tenesten som erstatning for Ask når Oria er så mangelfull som den er. Eg undrast kva kvalitetssikring/brukartesting som har føregått undervegs. Den har i alle fall ikkje vore god nok!

  Oria er for augneblinken rett og slett alt anna enn ein «effektiv søketeneste». Oria er full av støy, og eg er overraska over at ikkje fleire er på banen og diskuterer det. Eg håper det blir ei endring på det.

  Her har de eit lite utval av feil og manglar:
  Innlogginga fungerer ikkje skikkeleg. Eg loggar inn, og namnet mitt dukkar opp øvst på skjermen. Men etter nokre søk ser eg at namnet mitt er erstatta med Gjest – det ser ut som eg er utlogga. Om eg så trykkjer t.d. på «Bestill» på ei bok, får eg beskjed om å logge på. Klikkar eg på «Logg på» forandrar namnet seg tilbake til Silje Færøy, utan at eg har oppgitt brukarnamn og passord…! Dette er ikkje haldbart. Brukarane må kunne vere sikre på at dei er utlogga når namnet øvst på skjermen er Gjest!

  Nynorskteksten på oria.no er full av skrivefeil.

  Når du loggar inn burde du dessutan automatisk få opp muligheit for søk i «Mitt bibliotek» (den institusjonen brukaridentiteten din tilhøyrer).

  Bestill – knappen under fana heiter «Reservasjon». Forvirrande for brukar kva dette eigentleg dreier seg om. Alvorleg mangel at der ikkje er kommentarfelt! Om ein vil slette ein reservasjon kan ein gå til Min konto > Bestillinger. Det er berre det at einaste handling her heiter «Avbryt». Kan de vere snill å endre teksten her til noko forståeleg, t.d. «Avbestill»? Det er dessutan heilt nødvendig å få på plass kommentarfelt for bestillingar ASAP.

  Det går an å legge inn bestilling på t.d. avisa Aftenposten (ikkje-fysisk).

  Når du klikkar «Logg ut» kjem du til ei side som heiter «Global logout» som kun seier at du har logga ut. Du bør bli sendt til ei side som for det første er norskspråkleg (dersom du har valt norsk språk), og for det andre kan identifiserast å ha noko å gjere med Oria.

  Når du har valt institusjon er det ingen veg tilbake… Der burde vere ei lenke tilbake til oria.no (der du vel institusjon), slik at du enkelt kan endre dette. Det er naturleg at Oria-logoen nedst på sida fører attende til denne startsida.

  «Flere tjenester» som dukkar opp i forbindelse med e-ressursar er forvirrande. Under denne fana er det mulig å bestille kopi(?) av online-ressursar (t.d. mastergradsoppgåver som ligg i institusjonelle arkiv), noko som ikkje er ønskeleg for oss. Til og med Wikipedia-referanser kan du bestille kopi av via Bibsys under denne fana!

  Eksport til EndNote gir feil i forfattarinformasjon. Forfattarnamnet vert lagt inn to gonger; både på forma Etternamn, Fornamn og Fornamn, Etternamn.

  Hjartesukk på ein fredag…
  God helg!

  • Asbjørn Risan says:

   Innloggingen baserer seg på Single-sign-on. Dette betyr at hvis man er logget på en tjeneste kan man logge seg på en annen uten å være nødt til å legge inn brukernavn og passord på nytt. I Oria som applikasjon er det en time-out-funksjon som logger brukeren ut fra Oria, men ikke fra Single-sign-on. Dette betyr at når man klikker på logg på på nytt så slipper man å legge inn brukernavn og passord.

   Brukeren må aktivt velge institusjon, enten fre nedtrekksmenyen på oria.no eller fra en ekstern lenke. Når brukeren logger på kommer man til den fanen brukeren stod på før innlogging.

   Teksten på bestill-knappen og for sletting av bestillinger har blitt endret. Kommentar på bestillinger er noe vi arbeider med.

   Avloggingssiden er noe vi har påpekt overfor leverandøren og dette er noe de jobber med å få på plass, men dette er en krevende endring og vil ta noe tid.

   Mulighetene under Flere -tjenester kan konfigureres av hver enkelt institusjon i SFX. Fanen kan eventuelt fjernes ved hjelp av CSS hvis man ønsker dette.

   Feil i Endnote-eksporten skal vi se nærmere på.

   Vil også minne om muligheten for å sende inn endringsforslag ved hjelp av skjemaet på denne siden:
   http://blogs.bibsys.no/discovery/2013/07/02/one-size-fits/

   God helg 🙂

   • Silje Færøy says:

    Takk for svar.
    Single-sign-on fungerer kanskje greit når studenten sit ved ein privat PC/instisusjons-PC han er pålogga, men det er problematisk med tanke på bestillingar frå søketerminalane i biblioteket.

    Scenario: Student har logga på oria på søketerminalen, og går derifrå. Annan student kjem, søkjer fram bok, og vil bestille. Får opp melding i form av lenke om at ein må logge på for å bestille. Klikkar på denne lenka, bestillknappen kjem til syne, brukaren klikkar bestill, og vips, er bestillinga sendt på vegne av forrige brukar.

    Flott at teksten på bestillingsknappen er endra, men ser at einaste handlingar i bestillingsoversikta framleis er avbryt. Flott at det jobbar med å få på plass kommentarfelt.

    Kva skal vi rekne som endringsforslag? I mange tilfelle kan det vere snakk om feil i funksjonalitet, som til dømes Endnote-eksporten. Føler ikkje at det passar inn som eit endringsforslag? Skal slike feil meldast på ein annan måte?

    Synst elles det er synd at endringsforslag og feil ikkje vert diskutert i eit ope forum. No sit vi på kvar vår tue og synsar. Om institusjonane kunne utveksle meiningar og belyst fleire sider av eit problem, ville det synleggjort behova vi har på ein heilt annan måte. Ein slik diskusjon kunne synleggjort kva som er viktig, og kva som er nice-to-have. Det ville gitt solid bakgrunnsinformasjon for å lage gode løysingar.

 • Cathrine Fjeldstad says:

  Min favoritt så langt er tror jeg er mobilversjonen som sender deg til et tilfeldig bibliotek hver uke, sist jeg sjekket var det Misjonshøgskolen, i dag er det Sintef. Og ikke kan vi fjerne lenken, eller boksen! Når er det planlagt å gi tilgang til back office?

 • Jannicke says:

  Hva går inn under «tekstressurser» som Material type i Oria? Ser at mange av disse er artikler og det er uklart for oss hva som går inn under begrepet.

  • Asbjørn Risan says:

   Tekstressurser er poster fra Primo Central der de av en eller annen grunn i normaliseringen ikke har greid å entydig identifisere posten som en artikkel eller en annen materialtype. Det er en oppsamlingskategori, men det betyr ikke at det ikke er artikler i denne kategorien.Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *