Aktivering i SFX

september 25th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Lenketjener

På grunn av arbeidet med nytt biblioteksystem har vi blitt noe forsinket med å få på plass de siste ressursene i forbindelse med overgangen til SFX. Dette dreier seg om:

  • Fullpakker som har blitt importert/avsluttet i løpet av sommeren. For de aller fleste institusjoner er det ingen eller få endringer
  • Enkelttitler som ikke maskinelt kunne aktiveres. Det er ulike årsaker til at enkeltitler ikke lot seg aktivere maskinelt, f.eks. mangel på ISSN, uklar beholdning eller mangel på et entydig treff i databasen. For de fleste institusjoner dreier det seg om kun en håndfull titler.

Aktiveringen av fullpakkene som mangler vil vi få på plass innen relativt kort tid, mens enkelttitlene vil da noe lengre tid. Vi vil åpne opp for aktivering og eget vedlikehold av ressurser i løpet av uke 41.

Vi har satt sammen noen veiledninger som tar for seg hvordan man søker opp pakker og titler og hvordan disse aktiveres/deaktiveres i SFX. Vi har også satt opp noen testinstanser som fritt kan brukes for å øve på og teste aktiveringe og vedlikehold av SFX. Vi har også tilgjengeliggjort kursmateriale fra ExLibris i SFX.

Hvordan søke på titler og pakker i SFX
Hvordan aktivere pakker og enkelttitler i SFX
Definisjoner og begreper i SFX
SFX-meny konfigurasjon
Hvordan teste SFX-menyen
Kursmateriale SFX
Threshold-builder (bruk denne for å lage korrekt beholdningsinformasjon)

Det er 6 testinstanser av SFX. For å spre belastningen på disse anbefaler vi at institusjonen velger den testinstansen som deres instans tilhører. Dette finner man ut ved å se på baseurl’en til sin SFX-instans. Eks: http://bibsys-sfx3.hosted.exlibrisgroup.com/bibsysl tilhører testinstans 3.

Testinstans 1: http://95.172.89.203/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 2: http://95.172.89.217/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 3: http://95.172.89.218/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 4: http://95.172.89.224/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 5: http://95.172.89.225/sfxadmin/sfxtst41
Testinstans 6: http://95.172.89.226/sfxadmin/sfxtst41

Dere finner oversikt over baseurl’er på denne siden: http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/oria/sfx-instanser/

Brukernavn og passord til testinstansene er distribuert til de kontaktpersonene institusjonene har oppnevnt for Oria.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

2 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *