Om systemarbeid på Oria

januar 3rd, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

I løpet av romjulen har vi i BIBSYS forberedt og gjennomført systemarbeid på Oria. Hensikten med dette var:

  • å sikre at alle poster fra Bibliotekbasen var oppdatert i Oria
  • å fjerne slettede poster i Bibliotekbasen fra Oria
  • å legge til rette for å kunne støtte slettede poster (mulighet til å fjerne dem fra Oria)

For å kunne gjennomføre punktene knyttet til slettede poster måtte vi slette søkeindeksen i Oria og laste opp nye grunnposter fra Bibliotekbasen. Når vi nå får støtte for å slette poster på daglig basis vil dette ikke være nødvendig neste gang vi ønsker å ta en full eksport fra Bibliotekbasen.

Uthenting av poster fra Bibliotekbasen og opplasting av disse til Oria gikk etter planen, men når vi skulle bygge opp indeksen på nytt støtte vi på uforutsette problemer. I slike tilfeller må vi få bistand fra leverandøren av systemet for å få orden på systemet og vi har hatt en tett dialog med support-teamet fra ExLibris gjennom romjulen.

De oppdaget en feil i det grunnleggende oppsettet av søkemotoren som årsaken til problemene. Dette er nå rettet og vi fikk dem til å laste inn en backup av søkeindeksen.

Oria er igjen søkbar, men det er fortsatt noen små problemer som henger igjen, blant annet knyttet til FRBRiserte poster. For å få rettet opp i dette og for å fullføre det arbeidet som ble påbegynt vil vi i løpet av helgen kjøre en ny re-indeksering av databasen. Dette bør ikke føre til nedetid på systemet eller at postene blir utilgjengelige, men hvis det skulle være nødvendg vil vi ta ned systemet i kortere perioder for å sikre at systemet er stabilt og velfungerende senest mandag 6/1.

Vi beklager at det nødvendige systemvedlikeholdet støtte på uforutsette problemer og tok lengre tid enn forventet. Vi vil ta opp dette med leverandøren for å lære av det som skjedde og søke å hindre at dette skjer igjen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

5 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *