Header

Om systemarbeid på Oria

januar 3rd, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

I løpet av romjulen har vi i BIBSYS forberedt og gjennomført systemarbeid på Oria. Hensikten med dette var:

 • å sikre at alle poster fra Bibliotekbasen var oppdatert i Oria
 • å fjerne slettede poster i Bibliotekbasen fra Oria
 • å legge til rette for å kunne støtte slettede poster (mulighet til å fjerne dem fra Oria)

For å kunne gjennomføre punktene knyttet til slettede poster måtte vi slette søkeindeksen i Oria og laste opp nye grunnposter fra Bibliotekbasen. Når vi nå får støtte for å slette poster på daglig basis vil dette ikke være nødvendig neste gang vi ønsker å ta en full eksport fra Bibliotekbasen.

Uthenting av poster fra Bibliotekbasen og opplasting av disse til Oria gikk etter planen, men når vi skulle bygge opp indeksen på nytt støtte vi på uforutsette problemer. I slike tilfeller må vi få bistand fra leverandøren av systemet for å få orden på systemet og vi har hatt en tett dialog med support-teamet fra ExLibris gjennom romjulen.

De oppdaget en feil i det grunnleggende oppsettet av søkemotoren som årsaken til problemene. Dette er nå rettet og vi fikk dem til å laste inn en backup av søkeindeksen.

Oria er igjen søkbar, men det er fortsatt noen små problemer som henger igjen, blant annet knyttet til FRBRiserte poster. For å få rettet opp i dette og for å fullføre det arbeidet som ble påbegynt vil vi i løpet av helgen kjøre en ny re-indeksering av databasen. Dette bør ikke føre til nedetid på systemet eller at postene blir utilgjengelige, men hvis det skulle være nødvendg vil vi ta ned systemet i kortere perioder for å sikre at systemet er stabilt og velfungerende senest mandag 6/1.

Vi beklager at det nødvendige systemvedlikeholdet støtte på uforutsette problemer og tok lengre tid enn forventet. Vi vil ta opp dette med leverandøren for å lære av det som skjedde og søke å hindre at dette skjer igjen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

5 Responses

 • Knut says:

  Hei,

  Ved Feide-innlogging i Oria kreves det at fødselsnummer er registrert i BIBSYS. Fødselsnummer fungerer som en identifikator mellom Feide og BIBSYS slik jeg har forstått det. Under lenken «Personvern» i innloggingsskjermen står det:

  Under ser du ein oversikt over informasjon om deg som tenesta vil få overført etter gyldig pålogging. Første gongen du logger inn på ei teneste må du akseptera kva opplysningar tenesta får om deg. Dette skjer på neste side i innlogginga.

  Fullt namn
  Rolle ved organisasjonen
  URI som viser til eit sett av rettar til spesifikke ressursar
  Formelt namn på organisasjonen
  Organisasjonsnummer
  Unikt identifikasjonsnummer for organisasjonen (vanligvis organisasjonsnummer fra Brønnøysund-registeret)
  Primærtilknyting til organisasjonen
  Brukarnamn hos din organisasjon
  Fornamn
  Epostadresse
  Mobiltelefon
  Fødselsnummer
  Namn på organisasjon
  Organisasjonseining
  Etternamn
  Lokalt brukarnamn
  (sitat slutt)

  Jeg oppfatter at «tenesta» er «Oria (BIBSYS)». For meg ser det ut til at Oria befinner seg i dette domenet:

  bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

  Den adressen ser ut til å være til en maskin i England. Spørsmålene blir altså: hvor blir persondataene sendt og hvem har tilgang til dataene etter at de er sendt.

  • Asbjørn Risan says:

   Etter en vellykket autentisering vil Feide sende beskjed om dette sammen med person-attributter til applikasjonen Oria.
   Oria er en tjeneste levert av BIBSYS gjennom en kontrakt med leverandøren ExLibris. I kontrakten inngår som krav at EUs personvernsdirektiv 95/46/EF skal følges, og at det er inngått en databehandleravtale, slik at norsk Personopplysningslov med tilhørende forskrift blir oppfylt.

   En konsekvens av kravet knyttet til personverndirektivet er at Oria må kjøre på en maskin i et land som har sluttet seg til direktivet, dvs. i praksis EØS-området. Angående hvem som kan få tilgang til data sier kontrakten spesifikt: «MUST not allow anyone other than Contractor personnel (incl. subcontractors hired by the Contractor), the hosting facility technical staff and hardware vendor technical support staff to access the Customer Data, solely to permit this staff to fulfill the obligations specified in this Agreement».

   Med to unntak, er persondataene Oria mottar flyktige, dvs. de lagres ikke mellom ulike sesjoner (oppkoplinger) til Oria.

   Unntakene er epost-adresse og mobil-nr som brukeren selv kan endre og lagre permanent i Oria.

   Spesielt blir ikke fødselsnummer lagret i Oria, det brukes bare midlertidig for å hente fram navn, adresse og låntaker-id fra BIBSYS.

   • Knut says:

    Hei,

    takk for svar!

    Et tilleggsspsørsmål: hvilke person-atrributter overføres og hva er begrunnelsen for hvert enkelt attrbutt?

    Knut

    • Knut says:

     Denne mangler det svar på. Altså:

     1) Hvilke person-attributter overføres (flyktige eller ikke).

     2) For hvert enkelt attributt: Hva er begrunnelsen for å overføre det

     • Asbjørn Risan says:

      Oria ber om fire attributter:

      1. Rettighet (eduPersonEntitlement) Maskeres, kun evt. registrert låntaker-id overføres
      2. Personlig ID hos organisasjonen «Feide-id» (eduPersonPrincipalName)
      3. Fødselsnummer (norEduPersonNIN)
      4. Organisasjonsnummer (eduPersonOrgDN:norEduOrgNIN)

      1, 2 og 3 brukes for å slå opp i BIBSYS låntakerregister.
      Her er personene ulikt registrert.
      Alle har låntaker-id, men dette er lite kjent i brukerdatabasene som Feide benytter.
      Mange har fødselsnummer registrert, og det er nesten alltid kjent i Feide.
      For noen vet vi Feide-id, og det overføres alltid fra Feide.
      4 brukes som kvalifikator for å få entydighet der samme person kan være låntaker ved flere institusjoner.

      Tilsammen gir disse fire attributtene god sikkerhet for korrekt oppslag i låntakerregisteret, noen som er nødvendig for å kunne tilby utlånstjenester i Oria.Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *