Tekstressurser

januar 7th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

Vi har fått spørsmål om hva som ligger i kategorien tekstressurser som materialtype og har fått følgende svar fra leverandøren.

Tekstressurs er brukt når en post er tekstlig materiale, men ikke nødvendigvis akademisk, som tidsskriftsartikler og andre.

Artikkel er brukt når en post er en artikkel som tilhører et akademisk tidsskrift med ISSN.

Tidsskrift definerer selve tidsskriftet.

Avisartikkel brukes på artikler fra aviser som for eksempel The New York Times og andre.

I de tilfeller der man har poster som er tekst, men som ikke hører innunder noen av kategoriene over benyttes kategorien Tekstressurser.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *