Oppdatering om søkeboks mot Oria

februar 3rd, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Det har vært knyttet en del problemer med å opprette en søkeboks mot Oria institusjonenes nettsider. Vi har siden vi ble oppmerksomme på dette vært i dialog med leverandøren av Oria for å få en velfungerende søkeboks.

Det første problemet var at søkeboksen ikke returnerer samme antall treff som når man søker direkte i Oria. Årsaken til dette var at filtreringen gjennom SFX ikke ble hensyntatt og man fikk også treff på artikler man ikke har fullteksttilgang på. Det ble også en litt annen sortering/relevans.

For å løse dette ble det lagt til et parameter i koden. Nå ble antall treff korrekt, men hvis man brukte en fasett eller andre avgrensninger så førte dette til et feil søk.

Vi har presset leverandøren for å få en avklaring på denne saken og vi har nå fått bekreftet at det ikke er noen snarlig løsning på dette, men at dette tidligst vil kunne bli fikset i neste systemoppdatering som er planlagt i april.

På bakgrunn av dette vil vi anbefale at man bruker den søkeboksen som returnerer litt flere treff enn om man hadde søkt direkte, men hvor navigasjonen fungerer. Vi har oppdatert søkeboksgeneratoren slik at denne gir en kode i tråd med denne anbefalingen.

Bruk lenken under for generere en kode for din institusjon:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Vi vil fortsette å følge opp denne saken overfor leverandøren og hvis vi finner alternative/bedre løsninger, eller det skjer en utvikling i saken vil vi informere om dette.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *