CSS i ny versjon av Oria

februar 5th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Som beskrevet i et tidligere blogginnlegg så innføres det noen endringer knyttet til CSS i neste versjon av Oria.

CSS er regler for hvordan utseendet på en nettside skal være, for eksempel font, farger og plassering.

Oria er i dag bygget opp av flere CSS-filer (en felles for alle Primo-instanser, en felles for alle Oria-instanser og en lokal fil for hver instans). I den nye versjonen blir disse CSS-filene slått sammen til en fil slik at de ulike CSS-fileen utad fremstår som en fil.

Hensikten med dette er å redusere antall oppslag som må gjøres lokalt av brukeren (må da hnte kun en fil istedenfor 3) og med dette øke ytelse og svartid.

I det store og hele vil de fleste ikke merke noe særlig til denne endringen. De lokale filene har fortsatt gjennomslagskraft slik at en lokal regel overstyrer en regel i mer generelle filer.

Det kan bli noe mer vanskelig for de som arbeider med å gjøre endringer i CSS å teste endringene de har gjort. For å løse dette er det mulig å legge inn et parameter i URL’en til Oria som hindrer at CSS-filene blir slått sammen.

Ved å legge til «&wroDevMode=true» (uten anførselstegn) på slutten av url’en i adressefeltet i nettleseren vil hver enkelt CSS-fil være selvstendig og ikke bli slått sammen.

Det er også mulig å legge inn dette som et bokmerke i nettleseren. Legg da inn dette:

javascript:var%20gotoLocation=window.location.toString()+'&wroDevMode=true';window.location=gotoLocation;

som adressen til bokmerket (fungerer ikke i IE).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

7 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *