Ytelse i Oria

juni 19th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener | Teknisk

Det har vært utfordringer knyttet til ytelse og respons fra Oria i perioder og vi opprettet derfor en support-sak for å få rettet opp dette en tid tilbake. I lys av at problemet har vedvart og flere av dere i den senere tid har meldt fra om dette, valgte vi å eskalere saken til høyeste nivå. Dette har fått fortgang i saken og leverandøren vil ta en gjennomgang av sine rutiner for å sikre at vi får best mulig support på våre support-saker.

Leverandøren har satt inn flere ressurser i feilsøkingen og mener nå at de har funnet en mulig årsak. De mener at dette er årsaken til at svartiden i perioder generelt sett er for lang og at plasseringsvisning på dokumenter med mange eksemplarer kan gå ut i feil. De jobber nå med å finne løsninger på problemet og vi regner med at dette vil være ordnet innen rimelig tid. Hvorvidt dette er tilstrekkelig og at de har funnet hele årsaken vil vise seg.

Det har blitt etterlyst mulighet for å kunne kommunisere institusjonene i mellom for å utveksle erfaringer. Vi har derfor opprettet et forum (Discovery) på http://forum.bibsys.no hvor man kan diskutere Oria og SFX. BIBSYS vil følge med på hva som diskuteres og bidra med svar og kommentarer ved behov, men det er først og fremst et forum hvor institusjonene drøfter aktuelle problemstillinger og deler beste praksis osv.  De primære informasjonskanalene fra BIBSYS vil være blogg og epost til kontaktpersonene for Oria, i tillegg til de «vanlige» kanalene; BIBSYS Nettsted og nyhetsbrev.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One ResponseLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *