Systemoppdatering og statusoppdatering

juni 20th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

Førstkommende søndag blir Oria oppdatert til en ny versjon. Dette vil bli gjort så tidlig som mulig, men vil innebære litt nedetid. Hvis alt går som forventet vil dette i liten grad merkes av brukerne. Det kan dog være litt ustabilt i løpet av dagen i forbindelse med etterbarbeid.

Dette er en mindre systemoppdatering som ikke bringer med seg så store endringner i funksjonalitet, men som gjøre det mulig for oss å gjøre enkelte endringer. Det som kommer i systemet er blant annet bedre støtte for såkalt known-item-search og det vil være mulig å få en stabil lenke til artikler og andre poster i Oria for bruk i f.eks. pensumlister.

Systemoppgraderingen vil også ha positive effekter på ytelse, men dette er ikke den endelige løsningen på de utfordringene vi har erfart. Her arbeider leverandøren fortsatt med løsninger.

De endringene som BIBSYS vil legge til etter systemoppgraderingen er:

  • Avgrensing på flere materialtyper som DVD, Blu-ray, og cd’er. Mer info om dette kommer i eget blogginnlegg
  • Søk på relaterte ISBN-numre (776 $z) skal gi treff. Eksempelvis søk på trykt ISBN vil også gi treff på elektronisk versjon hvis ISBN-nummeret er registrert i 776$z
  • Søk på emner i 687 vil gi treff og verdiene vil bli lagt i emne-fasetten/-indeksen
  • Fullt navn på bibliotket i bibliotekfasetten i fanen Alle bibliotek, istedenfor kode/kortform
  • Open Access-tekst på poster som pr definisjon ikke er Open Access vil bli fjernet på poster fra Bibliotekbasen
  • Plasseringsfane for elektroniske tidsskrift for å vise hvem som har abonnement på de ulike tidsskriftene

Disse endringene vil sannsynligvis komme på plass i løpet av juni.

Andre større saker som vi arbeider med er heftevisning for trykte tidsskrift med mulighet for bestilling av enkelthefter, integrert bestillingsskjema for dokumenter som ikke finnes i Oria og mulighet for fjernlån via Oria for ikke-BIBSYS-bibliotek. Disse oppgavene vil det bli jobbet med i løpet av sommeren.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *