Nye materialtyper i Oria

juli 4th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

Vi har arbeidet en del med inkludering av nye materialtyper i Oria og det vil før semesterstart være mulig å avgrense på flere materialtyper i fasettlisten. De nye materialtypene som vil komme inn er:

  • DVD
  • Blu-Ray
  • CD-plater
  • Videokassetter
  • Musikkassetter
  • Grammofonplater
  • Elektroniske plater (ROM)

Koding av materialtyper er vanskelig og MARC21 har noen begrensninger. Det er ikke alltid det er mulig å skille mellom de ulike materialtypene. Eksempelvis har en musikk-DVD og en musikk-Blu-Ray samme kode. Det vil derfor være noen falske positiver. En musikk-DVD vil være kodet både som DVD og Blu-Ray og motsatt. I den vedlagte figuren (fig. 1) ser dere hvordan de ulike materialtypene er koblet sammen til fasetter.

Det er også en del feilkodinger i Bibliotekbasen. Hvis dere finner en post som ser ut til å være koblet til feil materialtype og dette ikke er en kjent «feilkobling» som angitt i figuren, kan det være en fordel å sjekke hvordan dette dokumentet er kodet i Bibliotekbasen. Eventuelle endringer vil normalt være synlig påfølgende dag i Oria. Vi vil også fortløpende gjøre forbedringer i konverteringen i Oria når vi ser at det er nødvendig.

I samråd med Arbeidsgruppen for Oria har vi valgt å ikke inkludere disse materialtypene som valg i avansert søk, men heller koble disse til de overordnede grupperingene Audio og Video. I vedlagte figur (fig. 2) ser dere hvordan de ulike materialtypene er koblet.

Figur 1:

Fig.1 Materialtyper_fasetter

Figur 2:

Fig.2 Materialtyper_avansert

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *