Koblinger fra dagens biblioteksystem til Ask –> til Oria

august 6th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

I og med at stadig flere institusjoner tar i bruk Oria vil vi bryte noen av de gamle koblingene til BIBSYS Ask og endre disse til å gå mot Oria istedenfor.

Lenkene til postene fra ulike dokumentlister er allerede endret til å peke mot posten i Oria.

Vi jobber nå konkret med å endre velkomsteksten til nye låntagere til å gi informasjon om Oria og vi vil også gjøre endringer på purrebrev som sendes ut. Disse endringene vil komme så raskt som praktisk mulig. Oppdatering: 7/8 2014: Disse endringene er nå igangsatt.

Det vil fortsatt kunne være enkelte koblinger til BIBSYS Ask. Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om de skal endres eller ikke. Arbeidsgruppen for Oria med representanter fra institusjonene har fått mandat fra Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet (tidl. Styringsgruppen) til å rådføre BIBSYS i denne sammenhengen.

Vi kommer også til å fjerne teksten «Obs – Oria er kanskje ikke tatt i bruk av ditt bibliotek….» fra forsiden til Oria-instansene. Vi minner derfor om at de som har gjort endringer på html-filene for Oria melder inn dette til BIBSYS Support slik at vi ikke overskriver filene.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

2 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *