Brage-arkivene tilgjengelige i Oria

august 19th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

Brage-arkivene er nå lagt til som en mulig søkekilde i Oria. Arkivene vil bli høstet på ukentlig basis og blir gjort tilgjengelig for alle som bruker Primo (som Oria bygger på) og som har aktivert søk i Brage.

Dette vil kunne føre til økt synlighet og bruk nasjonalt og internasjonalt.

Institusjonene aktiverer Brage ved å gå til BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no) og finne lenken til søkekildeaktiveringen. Her finner du også en veiledning på hvordan du aktiverer søkekilder. Du finner Brage i listen ved å søke på «Brage». Du logger på BIBSYS Cloud med det brukernavnet og passordet institusjonen har fått tildelt i forbindelse med Oria/SFX.

Når søkekilden er aktivert kan det ta opp mot 10 dager før postene vil være synlige i Oria.

Det er en del Brage-poster som også er registrert i Bibliotekbasen. Disse kan dukke opp som dubletter. Om, og eventuelt hvordan, dette skal håndteres må vi komme tilbake til når vi ser hvordan dette ser ut i Oria.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *