Oppdatering om søkekilder i Oria september/oktober 2014

oktober 7th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt | Lenketjener | Teknisk

Det har skjedd en del i det siste knyttet til søkekilder og nedenfor følger en oppdatering om dette:

1) Brage
Brage-arkivene ble inkludert som en søkekilde i august. Det viser seg at det tar lang tid før nye poster blir inkludert/høstet og gjort søkbare. Vi har bedt om statusoppdatering på dette, men har foreløpig ikke fått noe klart svar på dette utover at det har vært noen problemer knyttet til høsting av institusjonelle arkiv i september. Vi venter på en avklaring i denne saken.

Postene i Brage har blitt mappet til de materialtypene som blir brukt i Primo Sentralindeks. Dette er en begrenset mengde med overordnede materialtyper som brukes av alle som bruker Primo. F.eks. er ikke Masteroppgaver og Studentoppgaver definert i denne listen. Dette er materialtyper som BIBSYS har lagt til for de lokale postene fra Bibliotekbasen. Postene har derfor blitt mappet til det mest nærliggende. Vi har bedt om å få se mappingen slik at vi kan se om vi kan bidra til å gjøre noen forbedringer, men dette vil uansett være en grov mapping.

En del poster blir også liggende som duplikater som en følge av at NORA også blir høstet til Sentralindeksen og postene ligger da i begge disse kildene. Vi har bedt leverandøren se på hvorfor disse postene ikke blir sett på som versjoner av samme dokument og samlet i en post.

2) Nye nordiske kilder
BIBSYS forslo tidlig noen nordiske kilder som vi ønsket skulle bli inkludert i sentralindeksen, Vi har nå fått en tilbakemelding på disse forslagene:

  • NORART: ExLibris ønsker primært å inkludere materiale som er tilgjengelig som fulltekst og de er usikre på hvor NORART plasserer seg. BIBSYS har presisert at mange av de tidsskriftene som er indeksert er tilgjengelig online og registrert i SFX og at dette ville vært en stort fordel for det nordiske markedet. Vi har derfor bedt dem om å revurdere standpunktet for denne databasen
  • ATEKST: Sentralindeksen har fokus på akademisk materiale og ikke på avisartikler. ExLibris er derfor skeptiske til å inkludere denne basen da den faller utenfor fokusområdet. Innspillet fra BIBSYS har vært at avisartikler vil kunne være relevante i ulike sammenhenger og at dette kan være et naturlig neste steg, men at det da må være mulig å skille ut avisartikler fra akademisk innhold.
  • SweMed+: ExLibris har signert avtale om å inkludere denne databasen i indeksen. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer på metadata som foreløpig er litt for tynne. Når dette er på plass vil SweMed+ bli inkludert og søkbar i Oria.

3) Proquest
Som tidligere informert om (http://www.bibsys.no/flere-e-ressurser-tilgjengelig-i-oria/) så har ExLibris og Proquest inngått en samarbeidsavtale om utveksling av data og tjenester. Som en følge av dette er nå alt Proquest-materiale tilgjengelig i Sentralindeksen og alle Proquest-databaser er tilgjengelige for aktivering via søkekildeaktiveringen. Da dette gjøres på en litt annen måte enn tidligere så vil vi komme ut med en egen veiledning på hvordan dette gjøres om kort tid.

4) Ebsco
Vi har tidligere beskrevet Ebsco’s nye metadatastrategi og hvordan Exlibris ser på denne (http://discovery.bibsys.no/2014/06/30/exlibris-og-ny-metadatastrategi-fra-ebsco/). Status pr september/oktober er at det fortsatt er dialog men at de ikke har kommet frem til enighet. Sakens kjerne slik vi kjenner den er at ExLibris ikke får tilgang til alle databaser fra Ebsco, og da dette er sentrale og viktige databaser så faller litt av grunnlaget for samarbeid bort. Vi håper at det vil komme en løsning på dette og at partene finner til enighet.

5) LM-informasjonstjenester
BIBSYS har fått lagt inn et nytt target i SFX for LM-informasjonstjenester. Dette targetet inneholder alle tidsskrift som LM tilbyr det norske markedet og kan aktiveres enten manuelt eller maskinelt basert på fil. Merk at i og med at LM er en agent så vil de ikke kunne lenke til artikkelnivå, men kun til tidsskriftets nettside. Hvis man ønsker å ha lenking på artikkelnivå så må tidsskriftet aktiveres i targetet for den aktuelle leverandøren av tidsskriftet direkte. Hensikten med LM-target er å på en kjapp måte kunne aktivere alle tidsskrifter fra denne agenten. Det er noen tidsskrift som ikke har beholdning. Vi jobber med LM for at de skal legge til denne informasjonen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

2 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *