Systemoppdatering og ny konvertering av postene i Oria

oktober 27th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Systemoppdateringen som ble gjennomført forrige helg var vellykket og funksjonene i den nye versjonen er tilgjengelig. Dette inkluderer blant annet nullstill-funksjon i enkelt og avansert søk. Feilen knyttet til dato/årstall-avgrensing i avansert søk ser også ut til å være rettet. Når vi har testet og løst en liten teknisk utfordring vil vi legge til denne funksjonaliteten igjen i alle instanser av Oria.

Vi har også gjort noen forbedringer på BIBSYS-tilleggene som er lagt til i Oria:

 • I den tomme kopibestillingskjermen har vi lagt til indikasjon av viktige felt, samt noen forklarende tekster og rettet noen mindre feil.
 • I visningen av hefter har vi lagt inn at hvis et tidsskrift ikke er til utlån så får man beskjed om det, istedenfor å måtte logge på først og ikke få bestill-lenker. Kommentarkoder blir også skrevet fullt ut istedefor som koder.
 • Tidligere ble ikke hyllekart-knapp eller lenker til heftevisning vist hvis man klikket på «Oppdater plassering» i plasseringsfanen. Dette er nå rettet.

I helgen gjennomførte vi en re-indeksering av postene i Oria. Listen nedenfor viser de største endringene som er gjort på postene:

 • Poster med avdelingskode /NETT blir satt med denne koden som utlånssted slik at institusjonen selv kan definere visningstekst på disse postene i plasseringsfanen
 • Avdelingskode har blitt flyttet fra kolonnen til utlånssted til kolonnen for hyllesignatur. Dette for å gjøre det tydeligere hvor dokumentet er plassert
 • Ikke til utlån, dagslån og korttidslån har blitt utvidet til å vise den samme informasjonen på engelsk i plasseringsfanen. F.eks. Dagslån/One-day loan
 • Beholdning ble ikke vist for alle tidsskrift. Dette er rettet
 • Lokale informasjonskoder som er registert i 009 er nå søkbare i indeksen for Avdeling/samling ved å prefikse koden med «local». F.eks. poster med koden «kfk» søkes frem ved å skrive localkfk i feltet for Avdeling/samling
 • Standardtittel, originaltittel og andre varianter av tittel er lagt til søkeindeksen for tittel
 • Rekkefølgen på elementene i standardtittel er justert for å bli mer korrekt
 • Alternativt Dewey-nummer er lagt til i feltene for Dewey
 • Rettet en feil i kodingen for dokumenter som er Audio eller Video i avansert søk
 • Poster med samiske språkkoder er nå kodet korrekt
 • Bibliotek-fasetten i fanen Alle bibliotek inneholder nå innførsler fra alle bibliotek som har poster i trefflisten
 • Navn på bibliotek i bibliotek-fasetten er skrevet fullt ut

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

4 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *