Status Oria etter systemarbeid

desember 18th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Oria er nå fullt ut oppdatert med de siste postene fra Bibliotekbasen siden systemarbeidet i begynnelsen av desember. Vi har også satt i gang igjen den jevnlige høstingen slik at nye og endrede poster blir overført til Oria hver kveld/natt slik at de er tilgjengelige påfølgende dag.

Årsaken til at dette har tatt tid har vært en kombinasjon av ulike omstendeligheter som har spilt sammen på en ugunstig måte. Ting har tatt lengre tid enn først forventet og det har også oppstått noen tekniske hindringer som måtte ryddes av veien.

På grunn av at dette har tatt tid å få på plass har vi besluttet å utsette siste den siste fasen av plattformskiftet til over nyttår. Dette fordi vi ikke ønsker å gjøre denne endringen rett før julehøytiden hvor tilgangen på ressurser er begrenset hvis det skulle oppstå noe i forbindelse med skiftet. Skiftet vil derfor sannsynligvis skje enten 11. eller 18. januar, men det vil vi ta endelig stilling til over nyttår.

Minner derfor om at eventuelle endringer som gjøres i administrasjonsgrensesnittet til Oria før skiftet må gjøres på nytt etter at skiftet er fullført. Endringer i HTML og CSS er ikke berørt av dette og kan gjøres uavhengig. De som ønsker å skifte logo og eventuelt få skjult fasetter kan sende logo og liste over fasetter til BIBSYS Brukerstøtte.

Vi har mottatt ny samisk oversettelse av Oria og vil laste dette inn i Oria så raskt som mulig. På nyåret vil vi også erstatte dagens html-filer på samisk med oppdaterte filer for de som ikke har meldt fra til oss at de ønsker å beskytte disse filene fra sentral oppdatering.

Vi har også gjort en mindre justering på stilarket som alle benytter i Oria slik at alle opplysningene når man klikker på detaljfanen for en post i trefflisten vises og man slipper å scrolle nedover.

Med ønske om en god jul og et fredfylt nytt år!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *