Nora som søkekilde i Oria

februar 13th, 2015 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener

Vi har fått flere tilbakemeldinger om at poster i Oria som kommer fra NORA ofte ikke har velfungerende lenker, og at poster fra NORA ikke har blitt oppdatert ved endringer i publiseringsarkivene. Vi har meldt inn dette til Ex Libris og de melder tilbake at dette skyldes mangelfulle eller endrede data fra kilden (NORA), og at de har prøvd å komme i kontakt med dem for å få rettet dette.

Siden ansvaret for NORA ligger hos CRIStin har vi kontaktet CRIStin. Svaret vi fikk var at det er en god stund siden innholdet i NORA ble oppdatert med nytt innhold fra institusjonsarkivene. For å unngå feil i Oria som skyldes manglende oppdatering av NORA, er løsningen å deaktivere NORA som søkekilde i Oria. Vi vi anbefale alle å gjøre dette. Vi vil sørge for at det blir gjort i den generelle Oria-instansen, dvs den som tilbys de som ikke er tilknyttet en institusjon som bruker BIBSYS Biblioteksystem.

Siden Brage-arkivene blir høstet direkte av Ex Libris Central Index og er søkbare i Oria, vil ikke dette ha konsekvenser for de institusjonene som bruker BIBSYS Brage. Postene fra disse arkivene vil være tilgjengelige. Det man mister er poster fra arkiv som ikke bruker BIBSYS Brage og andre arkiv som ikke blir høstet av sentralindeksen.

Vi har bedt CRIStin om å gi oss tilbakemelding når nye NORA er satt i produksjon og kan levere oppdaterte data. Da vil vi være en pådriver for at Ex Libris oppdaterer søkekilden NORA til å høste nye NORA. Vi vil komme med mer informasjon når det skjer noe mer i denne saken.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

3 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *