Oppdatering om Ebsco-baser i Sentralindeksen

mars 27th, 2015 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener

Vi har tidligere beskrevet Ebscos strategi og deling av metadata og at Ex Libris har hevdet at de ikke får tilgang til sentrale databaser og at det er årsaken til at de ikke har kommet til en enighet om utveksling av metadata og tilgang til de ulike systemene. Det er sikkert flere sider ved denne saken, men faktum er at det er sentrale baser som ikke er tilgjengelig i sentralindeksen som en følge av dette.

Ex Libris har gjennomført en sesjon om åpenhet rundt data og status rundt Ebsco. Presentasjonen fra denne sesjonen er lastet opp i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). I denne sesjonen kom det frem at det er disse databasene som Ex Libris ikke får tilgang til med den gjeldende metadata-strategien:

3rd party A&I Databases via Ebsco

 • ATLA Religion database with serials (and other variants)
 • RILM Abstracts of Music Literature
 • RISM International Inventory of Musical Sources
 • RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals
 • EconLit
 • Philosophers Index
 • Avery Index
 • Inspec
 • PsycINFO

EBSCO A&I Databases

 • CINAHL
 • Historical Abstracts
 • SPORTDiscuss
 • SocINDEX*
 • Music Index Online
 • Art Index
 • American History and Life
 • LISTA
 • LGBT Life
 • Humanities International Index*
 • Social Science Abstracts
 • Communication Abstracts

* EBSCO tilbyr full-tekst-versjon av disse databasene

På bakgrunn av dette oppfordrer vi alle til å sette press på Ebsco om at de skal tilgjengeliggjøre (alt) materiale for andre, og eventuelt vurdere alternativer der det er mulig.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *