Header

Oria og emneord/klassifikasjon

mars 30th, 2015 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt

Oria ble re-indeksert i helgen for å konvertere postene basert på de siste endringene i konverteringsreglene. Det mest synlige er at emneord registrert i 687 blir vist i detaljert visning sammen med andre emner og gir mulighet for å klikke og videresøk på valgt emne.

Det ble også gjort noen andre mindre justeringer.

I forbindelse med forberedelse med overgang til Alma så gjøres det en hel del endringer med tanke på hvordan emneord og klassifikasjon konverteres før eksporten til Alma. Oria får poster på samme format som postene som skal eksporteres til Alma og vi tar høyde for og endrer behandlingen av postene i Oria tilsvarende slik at de skal stemme overens med det som kommer fra Bibliotekbasen.

Det kan imidlertid være noen tilfeller der endringer i konverteringen ikke blir fanget opp. Dette vil i så fall gi seg utslag i at du ikke finner igjen et forventet emneord på en post i Oria, eller at du ikke får treff på de postene du forventer når du søker på et emneord. Dette er da ikke en feil i Oria, men skyldes at postene i Oria ikke har blitt konvertert riktig. Hvis dere kommer over slike tilfeller så ta kontakt med oss så skal vi se på hva som ligger bak og justere konverteringen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

4 Responses

 • Dan Michael O. Heggø says:

  Flott!

  1) Er det mulig å få litt mer detaljer om hvilke endringer som har blitt gjort i konverteringen?

  2) Er det mulig å få Oria til å bare vise unike emneord under Detaljer? (så lenge det ikke er noen vokabular-avgrensning uansett) Det ser nemlig litt rart ut med:

  Emner: Quantum optics; Kvanteoptikk; Kvanteoptikk; kvanteoptikk; lærebøker; Lærebøker; Kvanteoptikk

  Eks. er tatt fra http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS972034668&vid=UBO

  3) Videre; vet du om Oria kan nyttiggjøre seg «synonymer» fra et autoritetsregister for emneord til å f.eks. fremstille «Quantum optics» og «Kvanteoptikk» som ett og samme emne? For dette eksempelet, kunne f.eks. data fra Realfagstermer vært brukt, som har begge termene knyttet til emneordet http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c006278 . Og tenk så flott om et klikk på dette éne emnet kunne føre til et ELLER-søk («Quantum optics ELLER Kvanteoptikk»)!

  • Asbjørn Risan says:

   1) Ikke så mye nytt, mer justeringer. Gjort noe med musikklassifikasjon, fjernet «/» i Dewey for fasetter fra importerte poster, lagt til 687 i visning i emne i detaljert visning og justert oss inn etter «nye» marc-felt for BIBSYS i forbindelse med marc21-konvertering til Alma. Sistnevnte er beskrevet i Alma-kurset under metadatamanagement –> Dokumentasjon –> registreringspraksis.
   2) Vi skal se på dette, men slik det er løst nå så er det ikke sjekk på om emneordet finnes fra før. Det er mulig at emne-feltet er implementert på en annen måte enn de andre feltene.
   3) Pr nå så er det meg bekjent ikke mulig, men enig at det kunne vært gunstig. Vi kan legge inn dette som et endringsforslag, men ser noen utfordringer knyttet til ytelse og valg av berikelsessystem(er). Selvsagt mulig å lage en tjeneste som ligger foran Oria som når noen skriver inn et søkeord slår opp termen i et system og beriker med eventuelt andre termer. Vi ser på et slikt system i forbindelse med WebDewey.

 • Knut Hegna says:

  Klassifikasjon:
  Tidligere ble ikke delfelt $x i 062 indeksert (i UiO-klassifikasjon-indeksen). Ser ikke ut til å være med nå heller? Jeg har tidligere sendt inn ønsket «tjenestevei», men det ser altså ikke ut til å ha kommet helt i mål.

  Jeg applauderer forøvrig Dan Michaels kommentarer.

  • Asbjørn Risan says:

   Mulig løsning for 062 ble aldri helt spikret og forsvant sannsynligvis blant andre saker. Jeg skal komme tilbake til et forslag til løsning slik at vi kan få dette på plass.Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *